Kiến Thức Ngữ Pháp Cần Thiết Ielts Writing Task 1 Academic Band 7+

Để viết một bài IELTS Writing Task 1 Academic Band 7+ sẽ cần tới rất nhiều kiến thức ngữ pháp. Bài viết này sẽ tổng hợp lại các kiến thức ngữ pháp cho từng dạng.

ULTIMATE GUIDE ON IELTS WRITING TASK 1 (FREE)

Kiến thức ngữ pháp cần thiết chung

Trong bài IELTS Writing Task 1, có một số kiến thức chung mà bạn cần biết:

ULTIMATE GUIDE ON IELTS WRITING TASK 1

Một chương trình học IELTS Writing Task 1 đầy đủ, khoa học và chi tiết với nhiệm vụ giúp bạn có thể tự học IELTS Writing Task 1 và đạt Band 6-5 - Band 7.0+. Đổi lại bạn chỉ cần dành ra 30 phút cho mỗi bài học, làm bài tập đầy đủ và học tập thật sự nghiêm túc.

Chương trình hoàn toàn miễn phí!!!

Ngữ pháp cho viết mô tả biểu đồ

Để viết biểu đồ dây, line graph, bạn sẽ cần tới các kiến thức ngữ pháp dưới đây

  • Thì quá khứ đơn để mô tả thông tin data ở quá khứ, ví dụ: sales increased, profits rose, imports plateaued, a slight fall, fluctuated dramatically
  • Thì tương lai đơncấu trúc dự đoán để mô tả thông tin ở tương lai, ví dụ: It is expected, it is predicted, it looks like sales will continue to increase
  • Kiến thức về so sánh, ví dụ: the greatest increase, sales rose more in the first quarter, improved more quickly
  • Giới từ chỉ thời gian, ví dụ: from 1997 to 1999, until the introduction of, by 6%, for 10 years, at $45,000
  • Cách cách mô tả thời gian, ví dụ: Exports doubled in 1997, for several months, by the end of the year, after the introduction of the new tax.
  • Mệnh đề quan hệ để đưa thêm thông tin về đối tượng. Ví dụ: The paper which is placed in large sacks is transported to stores.
  • Cấu trúc câu phức và câu ghép để tăng sự đa dạng về ngữ pháp.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Ngữ pháp cho miêu tả chu trình, bản đồ, process – maps

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post