Dưới đây là bài viết về process cho đề thi về Battery Cycle – tái chế pin đã thi trong năm 2014. Bài viết được viết trong 10 phút trên lớp cùng học sinh.

Các bạn có thể xem bài viết bên dưới, còn đây là hình vẽ

10570993_688466837874420_465047442_n

 

The given process illustrates how old automotive batteries are recycled.In general, there are two different recycling “streams” which use parts of old batteries.

 Frist of all, used batteries from garages are collected and delivered to recycling factory where battery acid liquid are drawn off, leaving the lead and plastic cases.

 At the next stage, the liquid is then treated with chemicals and converted to solid crystals that are used in glass and textiles manufacturing.

 At the same time, used cases and lead are used in the “cycle of new battery”. Plastic cases are crushed to small plastic pellets of a uniform size. Following that is building a new battery case from these pellets that are sold to the manufacture of the new battery. Simultaneously, lead grids are heated in smelting furnaces; beforehand, this molten lead is used to make new grids. Finally, the new battery is produced from the new case, the new grids and added acid.

157 words

Khá lâu mới viết lại task 1, đang hướng tới mục tiêu dự án mới nên tớ sẽ viết lại và đăng thường xuyên. Bài viết này không tính điểm do: 1. không chính xác trong quá trình chấm, 2. tớ không thích nổ.

 

Chú ý tới các câu, các từ nối mình sử dụng trong process. Các bạn có thể xem thêm các từ nối nay trong bài trước ở đây.

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post