Cấu Trúc Câu [Nâng Cao] Trong IELTS Writing Task 1

Để đạt được tiêu chí Grammar cho band 7 trở lên, bạn cần phải thực sự đa dạng về mặt cấu trúc câu.

ULTIMATE GUIDE ON IELTS WRITING TASK 1 (FREE)

Thông thường, tiêu chí này thường được coi là dễ vì chỉ cần dùng đa dạng cấu trúc câu phức và câu ghép là đủ. Tuy nhiên, tiêu chí ngữ pháp là cần hơn thế nữa.

Phần bài học dưới đây dành riêng cho các học viên tại các lớp học IELTS Trực tiếp hoặc khóa IELTS Writing Task 1 online. Đây là ưu tiên cho các bạn học sinh nên các bạn thông cảm.

Với các bạn cần tìm các cấu trúc câu khác thì có thể tham khảo bài viết mô tả số liệu  trong IELTS Writing Task 1.

Khóa học IELTS Writing Task 1 Online  là khóa học dành cho các bạn muốn học chuyên sâu hơn – intensive – vào dạng bài IELTS Writing Task 1, với các bài học được sắp xếp khoa học và kèm bài tập luyện tập và phân tích bài mẫu.

ULTIMATE GUIDE ON IELTS WRITING TASK 1

Một chương trình học IELTS Writing Task 1 đầy đủ, khoa học và chi tiết với nhiệm vụ giúp bạn có thể tự học IELTS Writing Task 1 và đạt Band 6-5 - Band 7.0+. Đổi lại bạn chỉ cần dành ra 30 phút cho mỗi bài học, làm bài tập đầy đủ và học tập thật sự nghiêm túc.

Chương trình hoàn toàn miễn phí!!!

Cấu trúc câu cần đa dạng

Cấu trúc câu trong bài viết cần rất đa dạng, nhưng sự đa dạng ở đây nó không phải chỉ là thay đổi vài thứ như là thay đổi thì hay thay đổi word formation, …

Thực tế, bạn muốn thay đổi cấu trúc câu và muốn dùng cấu trúc nào thì phải biết về vai trò của thông tin trong câu.

Nhớ rằng là cấu trúc câu phải có mục đích nhất định, đó là phục vụ cho thông tin.

Trong một câu ở IELTS Writing Task 1, bạn sẽ có 3 thành phần gồm

S (Subject) + I (Importance) + D (Data)

Ví dụ:

  • Subject: Australia
  • Importance: the biggest producer of steel
  • Data: 70 billion tonnes per year

Cụ thể:

  • Subject: đây không phải là chủ ngữ nhé, subject trong trường hợp này của chúng ta nó là đối tượng, đối tượng chính. Nó là thông tin có sẵn trên hình vẽ rồi.
  • Importance: là thông tin về chủ thể, về đối tượng. Nó là thông tin mà chúng ta rút ra từ hình vẽ. Cụ thể hơn, trong ví dụ trên thì thông tin mà tôi rút ra khi nhìn vào hình vẽ liên quan tới Australia.
  • Data: là thông số liên quan tới đối tượng Subject và nó được sử dụng để chứng minh có thông tin ở Importance kia. Cụ thể, trong ví dụ, để chứng minh rằng Australia is the biggest producer of steel thì tôi đưa ra thông tin là 70 billion tonnes per year.

Đối với cấu trúc gồm 3 thành phần như vậy, chúng ta sẽ có 6 cách để viết một câu

S + I + D

Australia is the biggest producer of steel at 70 billion tonnes tons per year.

S + D + I
Australia, at 70 million tons per year, is the biggest producer of steel in the world

Với 2 cấu trúc này, mục đích của chúng là nhấn mạnh thông tin vào đối tượng – Subject. Thường được sử dụng khi bạn đang viết các câu liên tiếp (hoặc các mệnh đề liên tiếp) để so sánh về đối tượng.

D+I+S
At 70 million tons per year, the biggest producer of steel in the world is Australia.

D+S+I
At 70 million tons per year, Australia is the biggest producer of steel in the world.

2 cấu trúc này tập trung sự chú ý của người đọc vào số liệu, thường sẽ được sử dụng khi bạn đưa ra, liệt kê ra thông tin là số liệu, nó thường là các số liệu không có mối tương quan quá nhiều tới các con số khác (ví dụ như số lớn nhất hoặc nhỏ nhất)

l+D+S
The biggest producer of steel in the world, at 70 million tons of steel per year, is Australia.
I+S+D
The biggest producer of steel in the world is Australia at 70 million tons per year.

Đây là 2 cấu trúc nhấn mạnh nhiều nhất tới Importance, tức nhấn mạnh vào thông tin mà bạn rút ra được từ hình vẽ. Thường sẽ được sử dụng để đưa ra overview (thì sẽ không có data nhé) hoặc sử dụng để đưa ra thông tin đặc biệt nhất (số lớn nhất, nhỏ nhất) và thường ở đầu của đoạn body paragraph.

Ví dụ dưới đây, tôi kết hợp các cách viết khác nhau để đưa ra một câu dài với thông tin rất chi tiết.

It is interesting to note that at 70 million tons of steel per year, Australia is the biggest producer in the world followed by Canada with the second largest amount of steel production at 65 million tons.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Tham khảo lại bài viết mô tả số liệu trong IELTS Writing Task 1.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post