Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 1 Actual test có đáp án

Tổng hợp đề thi thật IELTS Writing Task 1 Actual Test đã ra mới nhất (IELTS Recent Actual Test) cùng đáp án, phân tích chi tiết giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS. Bạn có thể kéo xuống dưới để tìm đề bài bạn đang tìm kiếm nhé.

Nếu bạn còn chưa hiểu rõ về IELTS Writing Task 1. Bạn có thể học ngay chương trình học Ultimate Guide on IELTS Writing Task 1 hoàn toàn miễn phí mà chi tiết để có thể giúp bạn có các kiến thức đầy đủ nhất cho IELTS Writing Task 1.

Nếu bạn chưa nắm rõ về IELTS Writing Task 2. Bạn có thể học chương trình miễn phí mà rất chi tiết đủ để bạn có thể tự viết cho mình các bài essay Task 2 chất lượng. Chương trình học Ultimate Guide on IELTS Writing Task 2.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết trả lời cho các câu hỏi dưới đây. Sau đó đăng dưới phần comment, tôi sẽ có các nhận xét về bài viết và cách cải thiện kỹ năng Writing của bạn.

Các bài viết dưới đây được thực hiện bởi các bạn học viên lớp IELTS Onlinelớp IELTS Writing Online. Các bạn đã thi và đều đạt 7.0 Writing trở lên, đồng thời bài viết của các bạn được chữa lỗi bởi giáo vien, sau đó được chữa và chấm bởi cựu giám khảo để đảm bảo các bài viết này có nhiều giá trị tham khảo với bạn.

Nhớ luyện tập Writing nhé.

Trước khi đọc tiếp bài học ở bên dưới, bạn có thể đăng ký để nhận email hàng tuần của tôi. Tôi sẽ gửi bạn những nội dung, tips, hướng dẫn, kinh nghiệm giúp bạn học tiếng Anh và IELTS hiệu quả nhất nhé. Có rất nhiều tài liệu và bài học độc quyền tôi chỉ gửi qua email này thôi đấy. (Nếu bạn đã đăng ký, vui lòng bỏ qua nhé. Rất xin lỗi đã làm phiền bạn. Sau khi đăng ký xong bạn cần vào email để xác nhận nha)

Attending music Concerts (05/03/2020)

The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concerts between 2010 and 2015.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The chart shows the percentage of people at different ages attending music concerts in one city from 2010 to 2015. Overall, the attendance rate of people living in this city in music concerts was on the increase, with the exception of those from 55 to 64. In addition, attending music concerts was the most prevalent among people under 25.

In 2010, just over a half of concerts’ attendees were people from 45 to 54 while the participation rate of under 24 people was the same as those from 25 to 44, at 40%. People who were from 55 to 64 years old had an attendance rate of 25% while the percentage of people over 75 going to concerts was the lowest at 10%.

From 2010 to 2015, under 25 people had become the most popular attendees of music concerts as their participation rate saw the most significant change, growing to 70%. The rate of attendees from the 45-54 group decreased by 10% in 2011 before a recovery to 50% in 2015 while the figure for 55-to 64-year-olds went up slightly to 30% in 2011 then went down to 20% in 2015. Over the 5 years, there were 10% participation of people from the 45-54 group and the oldest group.

Ẩn sample answer

YOUNG PEOPLE HIGHER EDUCATION

The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The chart compares the percentage of young people in 4 countries who entered higher education from 2000 to 2010. Overall, the participation rate of young people studying higher education was on the increase in these countries, with the exception of country B. In addition, going into higher education among young people in country D was more popular than those in other countries.

In 2000, 60% of young people in country D participated in university education while the percentage of those in country C coming to university was 10% lower. The participation rate of young people in tertiary education in country A and B was lowest at 40%.

In the next 10 years, the percentage of young people participating in higher education in country D increased suddenly to 80% while a gradual increase of 20% was seen in the figure for country A. In contrast, the participation rate of young people in higher education in country C just grew slightly to over 50% in 2010 whereas there was no change in the percentage of students among young people in country B at 40% during the given period.

Ẩn sample answer

DIAGRAM OF MANUFACTURING CERAMIC POTS

The diagram below shows one way of manufacturing ceramic pots. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The diagram shows one of the possible ways to produce ceramic pots. Overall, there are a total of 11 steps in the process of ceramic pots production.

First, raw materials to make ceramic pots are dug out of the ground by a digging machine before being transported by a truck to a factory where the next 8 steps pots are followed to manufacture ceramic spots.

At the factory, the raw materials are crushed into powder by a machine. In the next step, the powder is mixed with water, and then this mixture is poured into moulds that form the mixture in the shape of a pot. Then, these moulds are dried from 4 to 6 hours to create assembled clay pots. Next, the clay pots are placed into an oven and heated at a temperature of 1000 degrees Celsius. Once they are ready, they are coloured and heated in another oven for colour firing. The outcome of this step is the final products which are finished ceramic pots.

Ẩn sample answer

RECYCLE ORGANIC WASTE TO PRODUCE FERTILISER (COMPOST)

The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The diagram shows the production of fertiliser, or compost, by recycling organic waste. Overall, there are a total of 5 stages to produce compost from waste.

First, to prepare for the recycling process of organic waste, a plastic container with 2 cubic meters in capacity is required. Also, air is needed for the production of compost, so it is allowed to penetrate inside throughout several air slots on walls on the body of the container.

In the next step, small pieces of organic waste are dropped into the container to form 3 layers of food, grass, and newspaper respectively, with 15 centimetres for each. The following stage is that nitrogen and water at high temperature are added with waste to create a mixture in the container which then is heated continuously over 6 months. During this heating stage, the gas released from the mixture heated escapes through the air slots. After 6 months, the product which is compost is finally formed and ready to go for gardening.

Ẩn sample answer

PERCENTAGE OF PEOPLE WORKING DIFFERENT SECTORS TOWN A AND B

The charts show the percentage of people working in different sectors in town A and B in two years 1960 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The charts show the distribution of employment between town A and town B in 1960 and 2010. People in town A mainly worked in the manufacturing sector while sales attracted the highest proportion of town B’s workforce.

In 1960, 41% of people in town A had sales-related jobs, and this number was just higher than those working at manufacturing or services sectors, at 30% each. In contrast, the sale sector was associated for the majority of workers in town B, at 70%, which by far higher than the proportion of those working at manufacturing and services sectors, at 10% and 20% respectively.

After 50 years, the proportion of manufacturing workers in town A increased significantly to 64% while the figure for other sectors halved to 20%. In town B, half of people working in the sales sector whereas the proportion of manufacturing and service workers grew to 25% and 22%.

Ẩn sample answer

THE VALUES OF EXPORTS OF KIWI FRUIT FROM NEW ZEALAND

The table below gives information about the values (NZ$) of exports of kiwi fruit from New Zealand to five countries between 2010 and 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The table compares the international exports of kiwi fruit from New Zealand to 5 markets from 2010 to 2012. Overall, the export of kiwi fruit to Japan, China and Russia was on the rise while the opposite was true in Mexico and Saudi Arabia. In addition, Japan and China were the leading importers of New Zealand’s kiwi fruit among 5 countries.

In 2010, Japan was the largest market of kiwi fruit from New Zealand, with $ 271.1 million exported to this country, followed by $74.9 million of exports to China. New Zealand exported $6 million and just under $1 million of kiwi fruit to Mexico and Russia, respectively while the figure for Saudi Arabia was by far the lowest at $290000.
In the next 2 years, the exports to Japanese market soared to $325 million while there was $20 million more value of kiwi fruit exported to China. Also, the value of exports to Russia doubled to $2.4 million in 2012 whereas the figure for Mexico halved to $3.3 million. In contrast, the exporting value of Saudi Arabia increased to $407.000 in 2011 then decreased dramatically to $82.000 in 2012.

Ẩn sample answer

MONEY INVESTED IN CATEGORY FROM FIVE ORGANISATIONS

The bar chart below shows the amount of money invested in each category from five organisations.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The chart shows the allocation of 5 organisations’ investment in four categories, including machinery, building, staff training and research. Overall, the priority of investments is different in each organisation. In addition, organisation B invests more heavily than others while the investment of organisation D and E is the lowest.

When it comes to machinery, each organisation invests from 0.8 to 1 billion euros in this sector, with the exception of organisation C in which the investment is just higher, at 1.3 billion. With regard to building, organisation A and B spend around 1.4 billion on building while 3 others spend an exact amount of money at 1 billion euros.

In terms of staff training and research, organisation B is the largest investor with 1.9 and 1.6 billion of spending respectively. Organisation A is the second largest investor in staff training as they spend 1.2 billion for this sector while the investment of organisation C in research is the second highest at 1.3 billion. In contrast, organisation D and E spend under 1 billion for each of these categories.

Ẩn sample answer

MAPS SHOWS CHANGES AT THE WATERFRONT AREA OF A TOWN

The maps below show the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The maps show how the town named Darwin was developed from 2009 to 2014. Overall, the landscape of the town was completely changed with the construction of the replacement of the industrial area with residential, recreational and academic amenities. In addition, the changes involve the improvement of transport infrastructure.

In 2009, the major part of the town was covered by the industrial area which was obliterated after 5 years to make room for a large green area with a lot of trees. In the centre of the town, three new residential buildings were erected, adjacent to three old ones and there was a new university building was built. In the north of the town, a part of the industrial zone was converted into a swimming pool while there was no change with the school, convention centre and two former swimming pools.

In terms of access, there was a newly-constructed harbour on the seashore and a footpath to connect the harbour with the main road in the west of the town. In contrast, the footpath which encircles the centre of the town was unchanged.

Ẩn sample answer

TABLE – VEHICLES REGISTERED IN AUSTRALIA

The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The table shows how the registration of five different kinds of vehicles in Australia changed in three years, 2010, 2012 and 2014. Overall, the number of all five types of vehicles registered was on the increase over the given period. In addition, the number of passenger vehicles registered was the highest while the registration of motorcycles saw the most significant increase in these years.

In 2010, there were 11.8 million passenger vehicles registered, and this number was nearly 5 times higher than that of commercial vehicles, at 2.3 million. The number of motorcycles and heavy trucks was significantly lower at only 540.000 and 384.00 while the figure relating to light trucks was the lowest with just above 100.000 vehicles registered.

In the next 4 years, the number of passenger vehicles and commercial vehicles grew to 13 million and 2.7 million. During the same period, the figure for motorcycles and heavy trucks increased dramatically by 30.8% and 23.5%, respectively. In contrast, the number of heavy trucks saw the smallest rise of 8.3% to 416.000 vehicles registered.

Ẩn sample answer

PERCENTAGE OF NEW ZEALAND POPULATION

The line graph shows the percentage of New Zealand population from 1950 to 2050. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The graph shows the percentage of 4 different age groups in the total population of New Zealand from 1950 to 2050. Overall, while the percentage of people from 25 to 37 is predicted to be on the decrease, the opposite was seen in other groups. In addition, New Zealand has had an aged population with the dominance of people over 65.

In 1950, the population of those older than 65 was accounted for 60% of the total population, and this number was by far higher than that of people from 25 to 37 and 38 to 45, at 20% and 25% respectively. In contrast, the percentage of people under 14 years old was the lowest at 5%.

In the next 40 years, the percentage of people from the 2 oldest groups grew to reach a peak at 70% and 50% in 1990, then these numbers are predicted to see a decrease of around 10% to 2050. A significant increase of 15% is predicted to be seen in the percentage of those younger than 14 in 2050 while it is predicted that the percentage of the 25-to-37-year-old population has declined dramatically. In 2050 just above 0% of New Zealand people will be at the age of 25 to 37.

Ẩn sample answer

AGE OF WOMEN AUSTRALIA GAVE BIRTH TO FIRST CHILD

The chart below gives information about the age of women in Australia when they gave birth to their first child in 1966, 1986 and 2006. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The chart shows the percentage of first-time mothers in Australia in three different years, 1966, 1986 and 2006. Overall, Australian women were more inclined towards having their first child during their later adulthood. The percentage of first-time mothers aged 30 or over was on the increase while women giving birth to their first child at the age of 30 or under saw an opposite trend.

Looking at the younger women, the majority of women aged 19 to 24 were first-time mothers, at 60%, and this number was two times higher than 35% of those at the age of under 19 and 25 to 30 when delivering their first child. In the next forty years, the percentage of 25-to-30-year-old first-time mothers peaked at 50% in 1986 then declined to under 40% in 2006 while the figure for women from 2 younger groups halved to 20% and 30%.

Of other groups, there was a dramatic growth in the percentage of women aged 30 to 34 and 34 to 39 giving birth to their first child from 13% to 45% and 8% to 30% respectively during the given period. In contrast, the percentage of over 40-year-old first-time mothers saw a relative stability at 5%.

Ẩn sample answer

PROCESS OF ETHANOL FUEL PRODUCED FROM CORN

The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn​. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The diagram shows the various steps of the production of corn-based ethanol. Overall, there are a total of 8 steps to produce ethanol fuel from corn.

First, corn is harvested from fields. Then, it is stored to commence the production of ethanol. The first step of the production is milling the corn and grinding it into powder. In the next step, the milled corn goes through the cooking stage in which it is mixed with water. The following step is that the mixture of corn powder and water is fermented.

After the process of fermentation, solid product is separated from the liquid which is purified in the last chemical step of the corn ethanol production. It takes 5 hours for purification to make the final product which is ethanol. Once the ethanol fuel is ready, it is stored before being delivered to where it is consumed.

Ẩn sample answer

THE WATER LEVELS IN RESERVOIRS OF 6 CITIES

The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The chart shows the level of water in reservoirs recorded in October 2009 and October 2010 in 6 cities in Australian. Overall, more water was stored in reservoirs with the exception of city 1 and city 4. It can be seen that the water level in city 2 and city 6 was higher than that of other cities.

In October 2009, the level of stored water in city 2 and city 6 was above 70%. This number was much higher than that of city 3 and city 4, at under 40%. A year later, the level of water in reservoirs in city 2 and city 3 increased slightly while the figure for city 5 and city 6 grew significantly. The water level of reservoirs in city 6 was nearly 100%, reaching its full capacity.

The water level in city 1 and city 4 in October 2009 was around a half of maximum capacity. The level of water kept in reservoirs in city 1 decreased by 10% whereas there was no change in the level of water in city 4’s reservoirs.

Ẩn sample answer

PROCESS OF MAKING OLIVE OIL

You should spend about 20 minutes on this task.

The diagram below shows the process of making olive oil.

Write a report for a university lecturer describing the information below. Write at least 150 words.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The diagram shows the manufacture of two different types of olive oil. It is clear that although the material and the first three steps of manufacturing process are the same for all types of olive oil, the differences in the following process result in these two different products.

The process begins when olives are harvested from olive trees. Afterwards, the olives are being processed in a mill where they are crushed before they are pressed into a liquid. This is where two different methods of production are employed to produce two different types of olive oil.

If the pressed liquid is filtered, the product is virgin olive oil which then is labelled as Extra Virgin Olive Oil. Otherwise, the pressed liquid is refined in a refinery to make refined olive oil. In the next step, the refined olive oil is blended with virgin olive oil to produce Olive Oil. (149 words)

Ẩn sample answer

TEMPERATURES AND HOURS OF DAYLIGHT

The table below gives information about the temperatures and hours of daylight in 2 cities in May 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The table compares the temperatures and the number of hours of sunlight in Mumbai and Moscow in May 2007. Overall, while the temperature in Mumbai was warmer than in Moscow, the day in Moscow was longer than in Mumbai.

In May 2007, the minimum temperature of Mumbai was steady at 29 °C during 3 days of the weekend, and the warmest day was Saturday with 35 °C of maximum temperature. In contrast, the minimum and maximum temperatures of Moscow were much lower with a temperature range from 3 °C to 10 °C, and it is warmest on Saturday when the temperature increased to 9 °C and 10 °C.

The day in Mumbai lasted 10 hours from 6.am to 4.pm whereas the daytime in Moscow was much longer with 18 hours of daylight from around 4.55 am to 10 pm. The longest day in Mumbai and Moscow was Sunday when the sun rises at 6.00 am and 4.53 am and goes down at 4.03 pm and 10.05 pm.

Ẩn sample answer

COST OF WATER IN 5 CITIES IN AUSTRALIA

The table shows the cost of water in 5 cities in Australia

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The table shows the cost of water according to kololiters of water used and the average household bill in 5 cities in Australia.
Overall, there is no difference between the cost of using under and over 125 kilolitres (KL) of water in Brisbane, Melbourne and Sydney whereas the difference in Perth and Adelaide is significant. It can be seen that households in Perth pay more in water used while those in Melbourne pay less than those in other cities.

The cost of water usage per kiloliter for use up to 125 KL in Adelaide and Perth was $0.42. This number is much lower than that of water use in 3 other cities from $0.78 to $0.98. Adelaide and Perth have to pay much more, at $1.00 and $1.50 respectively, if the water use exceeds 125 KL while there is no change in the figure for Brisbane, Melbourne and Sydney.

In terms of household bills, each household in Perth pay the highest bill, at $332 while the figure for those in Melbourne is $253. Household water bills in 3 other cities are from $310 to $319.

Ẩn sample answer

SALARIES OF TEACHERS

The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The table compares the teachers’ salaries in 5 countries in 2009. Overall, teachers in Luxembourg were the most highly-paid while those in Australia were the lower-paid than others. It can be seen that teachers in Denmark and Australia had to wait a lowest number of years to receive maximum salary.

Teachers in Luxembourg started their job with $80,000 per year while those with 15 years of experience earned $119,000 a year. These numbers were much higher than the figures for all other countries. The salaries of teachers with no experience and with at least 15 years of teaching in Australia and Korea was lowest, earning below $30,000 and $48,000.

In terms of maximum salary, the figure for teachers in Luxembourg was $132,000, which was 3 times higher than teachers in Australia with a maximum of $48,000 a year. The time that teachers in Denmark and Australia reach maximum salary was shortest with around 8 years while it took those in other countries at least 30 years.

Ẩn sample answer

Australian exports to 4 countries

The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The graph shows the proportion of exports from Australia to 4 countries from 1990 to 2012. Overall, the proportion of Australian exports to China and India was on the increase with the export to China experiencing the biggest increase while the exports to Japan and the US went down.

In 1990, over 25% of Australian products were exported to Japan, and this number was much higher than that of other countries. The US imported just over 10% of Australian products, which was ten times higher than the Australian exports to China and India.

From 1990 to 2012, the export to Japan dropped to just above 15%. In contrast, the proportion of exports to China soared, and China had replaced Japan as the leading export market of Australia since 2007, with 30% of Australian products being exported to this country in 2012. During this period, the export to the US fluctuated and then decreased to above 5% while the figure for India saw a gradual increase to 5% in 2012.

Ẩn sample answer

CULTURAL ACTIVITIES & SPORTS AUSTRALIA

The charts show the percentage of boys and girls aged 5-14 taking part in cultural activities and sports in Australia in 2003.

Sample answer (bấm vào để xem)

Xem đáp án

Bấm nút dưới để xem toàn bộ đáp án

Hiển thị đáp án sample answer

The charts show the participation of boys and girls who were 5 to 14 years old in 4 cultural activities and sports in Australian in 2003. Overall, the prevalence of playing sport was higher in boys than girls, and the participation rate of girls in cultural activities was higher than that of boys, with the exception of playing musical instruments.

In terms of sport, the proportion of boys playing sports was 70% while nearly half of girls played sports in 2003.

At the same time, there was a participation rate of 15% of boys playing a musical instrument, which was higher than 10% of girls. In contrast, dancing was the most popular cultural activities among girls with 25% of them participating, and this number was by far higher than only 2% of boys. 5% of girls took part in drama or singing, which was just higher than the rate of participation of boys in the same activities.

Ẩn sample answer

22 thoughts on “Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 1 Actual test có đáp án”

 1. DUC THANG BUI

  Một số feedback về bài của bạn:
  – The given bar charts illustrate the proportions of employees working in three different categories namely manufacturing, sales and service between town A and B in two distinctive years 1960 and 2010. => paraphrase không tự nhiên và bạn có vẻ dùng khá nhiều từ vựng ở một số common template.
  – Overall, both towns underwent two relatively contrast trends of working over the shown period. => thông tin quá chung. CÂu này nên bỏ mà tập trung vào thông tin ở câu sau thì hơn.
  – It can be easily observed from the chart that, => sử dụng từ nối lạm dụng và không chính xác.
  – a significant number of town B’s people went to manufacturing => bạn không thể từ số % để suy ra số lượng (đặc biệt là khi khoog biết con số tổng của town B là bao nhiêu người), nói cách khác paraphase sai và thông tin sai.
  – Similarly, => sử dụng từ nối sai, câu này và câu trước không có gì là giống nhau mà tại sao lại dùng từ nối này.
  – sales was the second popular field which citizens of two towns spending their work hours in => thứ nhất, 2 towns này là 2 towns nào? Bạn cần chú ý về reference. Thứ hai, spending their work hours in => paraphrase sai.
  – residents in opposite town working in manufacturing category reduced => sai thông tin đối tượng

 2. The given bar charts illustrate the proportions of employees working in three different categories namely manufacturing, sales and service between town A and B in two distinctive years 1960 and 2010.
  Overall, both towns underwent two relatively contrast trends of working over the shown period. While the majority of town A residents worked in service field, manufacturing was the most preferred workplace of people living in another town.
  It can be easily observed from the chart that, in 1960, while more than two-fifth inhabitants in town A worked in service sector, a significant number of town B’s people went to manufacturing, accounting for 70%. Similarly, sales was the second popular field which citizens of two towns spending their work hours in.
  In 2000, whereas the proportions of service employees rose by a quarter in town A, residents in opposite town working in manufacturing category reduced by nearly two-fifth, despite holding the most preferred choice of workplace. Conversely, sales field became the least popular choice of work, only constituting 17% and 22% respectively in town A and B.
  I hope that you will have a look at my writing, great thanks and be safe and sound!

 3. DUC THANG BUI

  A glance at the charts provided compares => Đến tôi đọc còn thấy nó là học từ template chứ đừng nói giám khảo. CŨng từng có một chuyên gia về thiết kế bài test IELTS có nói là đừng có dùng mấy từ này.

  A particularly interesting fact highlighted by the figure is that => bạn bị overuse từ nối quá. Ở đây có cái gì highlight đâu? Chưa kể bài Task 1 là một bài summarise thôi, ko yêu cầu bạn phải đưa ra kết luận gì hay là nhận định cá nhân. Nên đừng có dùng interesting hay các tính từ – trạng từ mang quan điểm cá nhân vào bài.

  A particularly interesting fact highlighted by the figure is that despite experiencing a decrease, people in the sale sector was by far highest rather than other fields in town A and town B. => Overview của bạn không cover được hết các thông tin của cả 4 hình.
  In detail => từ nối ko cần thiết.
  the figure for people working in the sale was the most common choice in town A and town B => diễn đạt sai. Figure không phải là common choice được.

  accounting at => account for

  those in manufacturing => bạn có thể xem lại sample để học cách parapharase mà vẫn chính xác. Chỗ này diễn đạt sai.

  In terms of the service => In terms of the service sector,

  instead of a half decrease in both proportion of the sale and service was an exponential increase by 35% of those working in the manufacturing sector in the town A. => Xem lại cấu trúc câu của câu này.

 4. PHAM PHÚ TRƯỜNG

  A glance at the charts provided compares the distribution of employment in town A and town B in three different fields between 1960 and 2010.

  A particularly interesting fact highlighted by the figure is that despite experiencing a decrease, people in the sale sector was by far highest rather than other fields in town A and town B.

  In detail, in 1960, the figure for people working in the sale was the most common choice in town A and town B, accounting at 41% and 70%, respectively. Meanwhile, the percentage of those in manufacturing was 29% in town A, which was nearly triple than the figure of town B. In terms of the service, accounting for 30% of town A, slightly higher than 20% of town B.

  In 2010, instead of a half decrease in both proportion of the sale and service was an exponential increase by 35% of those working in the manufacturing sector in the town A. However, there was a substantial drop to 53% in the figure for sale, followed by a marginal increase by 2% of the service. Opposite the trend is to increase rapidly to 25% of the figure for people working in the manufacturing in the town B

  I hope you reply to my post, thank you <3

 5. DUC THANG BUI

  Tôi đã gửi một số feedback cho bạn qua email bạn nhập vào khung trả lời. Bạn check mail rồi confirm lại nhé. Sorry tôi gửi muộn một chút do đang bận.

 6. The diagram highlights the process by which corn is converted into ethanol fuel. There are ten steps involved in the process from collecting the corn to delivering the ethanol fuel to where it is consumed.

  First of all, the high-quality corn is chosen and taken away for storing in the factory. Once the corn have been sent to mill completely, they are added with water and then cooked for 4 hours. Following this, the corn is moved to a fermenting stage which takes longer time about 48 hours. The mixture is separated into liquid product and solid by-product subsequently.

  The next step is that the liquid product after separating is purified in order to collect ethanol and remove contaminants. To be more specific, this step takes about 5 hours. After that, the cleaned ethanol is stored for later use. Finally, the corn-based ethanol fuel is transported to the factory or the petrol station.

 7. DUC THANG BUI

  Một số nhận xét:

  It is evident that – không nên sử dụng cấu trúc này trong câu của bạn
  eco-friendly – trong bài này bạn không đủ dữ liệu để quyết định dùng từ này hay không. Như vậy từ vựng này không phù hợp ngữ cảnh này.
  It is evident that the 2014 design was more eco-friendly than the 2009 one. Besides that, people can access this area through a habour in 2014. => Overview của bạn không cho thấy được general information, đặc biệt câu thứ 2 là tập trung vào 1 thông tin chi tiết thay vì sự thay đổi chung.

  The South industrial area was demolished to make a way for growing trees that was far more popular than those in the past. => tất cả vùng industrial area đều bị demolished chứ ko phải chỉ riêng the south of industrial area.
  local residents could study at the university building which was constructed in the West of the site. => bạn chỉ nên viết đơn giản rằng: a university was constructed. Điều quan trọng là nó được xây ở đâu, ở phía nào ….
  a new swimming pool => an additional swimming pool
  witness the major transformations: không có cách diễn đạt này
  connect the local community with others – sao bạn biết trước đó họ không được connect? Chỉ đơn giản là người ta xây a harbour thôi mà. Thông tin không liên quan, bạn nên tập trung vào mô tả nó được xây ở đâu, có footpath không ….

  Về idea: Bạn đưa ra khá nhiều idea không liên quan. Bạn có thể đọc lại bài sample để thấy tôi không hề đưa ra bất cứ suy luận thêm ở ngoài nào ví dụ: connect the local community with others hay local residents could study at the university building
  Một vấn đề khác đó là bạn không sắp xếp idea thật sự hợp lý, các idea của bạn giống như mạng nhện, không rõ ràng. Bạn có thể đọc lại sample answer để thấy cách tôi sắp xếp thông tin.

 8. The 2 maps illustrate the development of the waterfront of Darwin town in the years 2009 and 2014.
  It is evident that the 2014 design was more eco-friendly than the 2009 one. Besides that, people can access this area through a habour in 2014.
  As we can see from the maps, from 2009 to 2014, people could witness the major transformations in the village. The South industrial area was demolished to make a way for growing trees that was far more popular than those in the past. In addition to this, local residents could study at the university building which was constructed in the West of the site. As well as this, a habour was built in the Southeast site to connect the local community with others through the seashore. Lastly, a new swimming pool was added at the place where the another industrial area used to be.
  Having said that, the rest of facilities such as the fishing area, the lake, the convention centre, 2 old swimming pool and school was still kept in the new design.

 9. The given line graph compares the proportion of people classified into five different age groups, attending a music concert in a particular city from 2010 to 2015.

  Overall, the percentage of the 16-24, 45-54, and 75+ age groups increased while the figure for two remaining age groups unchanged during the five years.

  In 2010, about half of the music concert was people aged between 25 and 44 years old, which was approximately 25% and 40% higher than that of the 55-64 age group and the 75+ age group. While the figures for people aged 16-24 and 45-54 shared the same values, at 40%. There was a dramatic rise in the percentages of the 16-24 age group and the 75+ age group, about 55% and 20%, respectively. The figure for the group 55-65-year-old marginally increased by nearly 5%, while the downward trend was actual for the 25-44 age group (about 40%) and the 45-54 age group (almost 31%).

  In the next three years, the figures for the 16-24 age group and 25-44 age group witnessed a gradual increase to about 70% and nearly 51%, respectively. The 45-54 age group and 75+ age group experienced a similar pattern, fluctuated before noticeable rose by about 49% and 21%. A remain stability was witnessed in the group 55-64-year-old, then slightly declining by approximately 5% at the end of the period.

 10. DUC THANG BUI

  Tôi đã gửi một số feedback cho bạn qua email bạn nhập vào khung trả lời. Bạn check mail rồi confirm lại nhé. Sorry tôi gửi muộn một chút do đang bận.

 11. The given maps indicate the transformation of the waterfront area in the town of Darwin from 2009 to 2014.
  It is clear that most of the industrial zone was converted into new planting and residential areas. In addition, the town was renovated with the introduction of more recreational and academic amenities.
  In 2009, there was a footpath wrapped around a site consisting of a lake, some trees, and an industrial area. To the south of this area were three blocks of residential buildings and a large area for industry activities. In the northwest situated a school, and next to it was a convention center. Beside the footpath to the east located two swimming pools close to the fishing area.
  Over the next 5 years, the industrial zone in the circle was turned into a swimming pool, while the school and convention center remained unchanged. Similarly, the two swimming pools in the vicinity of the area were in the same position. There were more residential buildings added, and the land south of the industry was replaced by a new university and forest taking its place. There was a footpath running from west to east to connect a newly built harbor.

 12. DUC THANG BUI

  Tôi đã gửi một số feedback cho bạn qua email bạn nhập vào khung trả lời. Bạn check mail rồi confirm lại nhé. Sorry tôi gửi muộn một chút do đang bận.

 13. Em nhờ thầy xem hộ ạ

  The table chart illustrates the amount of money was made by kiwi fruit exports from New Zealand to 5 different nations in three years (2010, 2011 and 2012).
  It is noticeable that while export earnings from Mexico and Saudi Arabia saw an overall decline, export earnings from others rose significantly. Also, The figures for Japan and China were by far higher than those for other countries.
  In 2010, Japan spent around NZ$ 270 million on purchasing New Zealand’s kiwi fruit, followed by China at just under NZ$ 75 million. In the following 2 years, the amount of money spent on this item in both countries increased dramatically to around NZ$ 325 million in Japan and exactly NZ$ 94 million in China.
  In terms of the 3 lower nations, in comparison with kiwi export revenues that New Zealand earned from Russia, which grew up from nearly 1 million to around 2.4 million over the period shown, the figures for Mexico and Saudi Arabia declined by 2.7 million and a little over 0.2 million, respectively.

 14. Cho em hỏi, khi viết overview, nhìn vào điểm đầu (60%) và điểm cuối (55%) của của nhóm over 65 thì có thể nói đó là downward trend không ạ? Em cảm ơn

 15. DUC THANG BUI

  Tôi đã gửi một số feedback cho bạn qua email bạn nhập vào khung trả lời. Bạn check mail rồi confirm lại nhé. Sorry tôi gửi muộn một chút do đang bận.

 16. The process below shows the way that corn produces ethanol fuel through nearly dozens of steps. Corn after harvesting in many fields will be stored in stocks before processing. The first step of making ethanol fuel is that the corn goes through milling step. After that, corn will be added an appropriate amount of water and cooked in 4 hours at boiled temperature of water, approximately 100 celsius degrees. Then, the solution will spend the next 48 hours for fermenting to become ethanol before going to separating process. At the separation step, the mixture including ethanol, water and corn will be separated completely into two parts, solid and liquid, by going through many layers of filters. The ethanol fuel after the separation will be purified for 5 hours, this step will make the fuel become cleaner and more pure. The ethanol fuel then will be stored in stocks until it is transported to customers and sold to market

 17. DUC THANG BUI

  Tôi đã gửi một số feedback cho bạn qua email bạn nhập vào khung trả lời. Bạn check mail rồi confirm lại nhé. Sorry tôi gửi muộn một chút do đang bận.

 18. The two maps illustrate the development of a waterfront town named Darwin between 1009 and 2014.

  Overall, the town developed substantially with the obliteration of industrial building to make way for more trees and residential areas, along with the construction of academic amenity and transport infrastructure.

  In 2009, most of the town was covered by the industrial area. There were a school and a convention centre located in the North West corner of the town. To the East of the town, there were two swimming pools with a fishing area near the sea. The town also had three residential buildings near the industrial area and there was a circular footpath encircling a lake, some trees and another industrial area.

  In 2014, the industrial area is demolished and replaced with the erection of more trees, along with the construction of a new footpath in order to go through the newly-built harbour near the sea. Three more residential buildings and a university building were also added in the town. In the encircled footpath, the industrial area were removed and substituted by a small swimming pool while there was no change to the school, convention centre and two pools.

 19. DUC THANG BUI

  Tôi đã gửi một số feedback cho bạn qua email bạn nhập vào khung trả lời. Bạn check mail rồi confirm lại nhé.

 20. The bar chart shows data of investment from five distinct organizations in machinery, building, staff training and research. Overall, it is evident that organizations B spends the highest total amount of money among five mentioned organizations. In addition, while organization A, D and E put their majority of investment into building category, that of organization B goes into staff training.

  Organization B spends 1.9 and 1.6 billion euros on staff training and research respectively, both of which are the highest amount compared to other organizations. In terms of building, its investment is 1.4 billion euros, just 0.2 billion euros lower than organization A, which invest the most in this area. Both of these organizations spend the least amount of money investing in building category. The highest investment in machinery belongs to organization C, at 1.3 billion euros, which is equal to the amount it spends on research.

  Organization D and organization E have quite similar patterns of investing distribution to each category. They both invest 1 billion euros in building, which is the highest spending in both organizations. While organization D invests 0.1 billion euros higher than organization E regarding machinery, the situation is reverse when it comes to investment in staff training and research.

  Mong nhận được những nhận xét và giúp đỡ từ mọi người ạ. Em cảm ơn rất nhiều!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *