TOÀN TẬP CẤU TRÚC NHẤN MẠNH SO
THAT SUCH THAT ENOUGH TOO

Những cấu trúc nhấn mạnh so that, such that, enough, too là những bông hoa giúp cho bài viết bài nói tiếng Anh của bạn đẹp hơn. Liệu bạn đã chắc chắn là đã biết dùng chúng chưa? Bài học này sẽ giúp bạn nắm chắc 100% các cấu trúc này.
NGỮ PHÁP CƠ BẢN - NÂNG CAO

NGỮ PHÁP CẤU TRÚC NHẤN MẠNH

Đây là một bài học trong chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao, được thiết kế khoa học và có bài tập đầy đủ nhằm giúp các bạn ôn tập lại ngữ pháp. Các học viên lớp IELTS Onlinelớp IELTS tại Hà Nội được yêu cầu bắt buộc tham gia các bài học trong chuỗi bài học này.

CẤU TRÚC NHẤN MẠNH LÀ GÌ?

Cấu trúc nhấn mạnh (intensifiers) là các cấu trúc sử dụng để tăng khả năng diễn đạt của tính từ và trạng từ. Các cấu trúc này có thể là một từ vựng hoặc một cụm từ thường đứng trước các tính từ và trạng từ này.
INTENSIFIERS

IN sentence

Danh sách các cấu trúc nhấn mạnh

Thông thường có các cấu trúc nhấn mạnh sau đây:

 1. So … that …
 2. Such … that …
 3. Enough …
 4. Too …
 5. Very
 6. Really
 7. Extremely
 8. Amazingly
 9. Exceptionally
 10. Incredibly
 11. Particularly
 12. Remarkably
 13. Unusually

Trong bài học này, chúng ta sẽ học 4 cấu trúc đầu tiên.

Sử dụng cấu trúc nhấn mạnh với So và Such

Cấu trúc So such khiến cho các tính từ (hoặc cụm từ) được nhấn mạnh để trở nên mạnh hơn.

 • So được sử dụng cùng tính từ hoặc trạng từ.
 • Such được sử dụng cùng cụm danh từ (thường gồm tính từ + danh từ)
 • Bảng dưới đây bao gồm cách sử dụng các từ so và such để nhấn mạnh

 

so + tính từ hoặc trạng từsuch + (a) + (tính từ) + danh từ

You’re so lazy. (tính từ)

You’re so lucky. (tính từ)

You lose weight so easily. (trạng từ)

You’re such a lazy person. (danh từ đếm được)

You say such unkind things. (danh từ đếm được số nhiều)

You talk such nonsense. (danh từ không đếm được)

so + many/few + (tính từ) + danh từ đếm đượcsuch + a lot of + danh từ đếm được/ danh từ không đếm được

You make so many excuses.

I’ve got so few nice clothes.

You make such a lot of excuses.

They cost such a lot of money.

so + much/little + (tính từ) + danh từ không đếm được

They cost so much money.

I have so little time.

So that và such that sử dụng trong cấu trúc nhấn mạnh

Chúng ta sử dụng so such + (that) để nói về việc tại sao một thứ gì đó xảy ra.

 

Hành động/ sự kiện etc.

so / such

+ (that) kết quả

I'm

so busy

(that) I can't think about keeping fit.

= I can't think about keeping fit because I'm extremely busy.

He walked

so slowly

(that) we arrived late.

= We arrived late because he walked extremely slowly.

It was

such an untidy office

(that) we couldn't find our books.

= We couldn't find our books because the office was extremely untidy.

The news was

such a shock

(that) they didn't know what to say.

= They didn't know what to say because the news was a big shock.

Max ate

so many sweets

(that) he felt ill.

= Max felt ill because he ate a lot of sweets.

Max lost

so much weight

(that) he had to buy new clothes.

= Max had to buy new clothes because he'd lost a lot of weight.

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

Cách sử dụng Enough và Too để nhấn mạnh

Cách sử dụng Enough và Too để nhấn mạnh

Cấu trúc Enough có nghĩa là vừa đủ. Too có nghĩa là quá nhiều. Cả 2 từ này có thể sử dụng trong cấu trúc nhấn mạnh.

enough đi với:

too đi với:

●     trước danh từ:

We've got enough sandwiches.

(Chúng tôi có đủ sandwiches rồi.)

We haven't got enough sandwiches.

(Chúng tôi không có đủ sandwiches.)

●     trước many/much + danh từ:

We've got too many sandwiches.

(Chúng tôi có quá nhiều sandwiches.)

We've got too much food.

(Chúng tôi có quá nhiều đồ ăn.)

●     sau tính từ/ trạng từ:

This room is warm enough.

(Căn phòng này đủ ấm.)

This room isn't warm enough.

(Căn phòng này không đủ ấm.)

Am I speaking loudly enough?

(Tôi nói có đủ lớn không?)

●     trước tính từ/ trạng từ:

This room is too warm.

(Căn phòng này quá ấm.)

This room is too cold.

(Căn phòng này quá lạnh.)

Am I speaking too loudly?

(Tôi đang nói quá to phải không?)

Cấu trúc nhấn mạnh với Enough và Too + động từ nguyên thể có to hoặc for

Nếu chúng ta muốn thêm thông tin vào câu nói, chúng ta có thể sử dụng:

 • Cấu trúc nhấn mạnh enough/too + động từ nguyên thể có to:

It’s too far to walk. (Nó quá xa để đi bộ.)

It’s not near enough to walk. (Nó không đủ gần để đi bộ đâu.)

Have you got enough work to do? (Bạn có đủ việc để làm chưa?)

He wasn’t running quickly enough to catch us. (Anh ấy chạy không đủ nhanh để đuổi kịp chúng tôi.)

 • Cấu trúc nhấn mạnh enough/too + for something/someone:

This shirt is too small for me. (Cái áo này quá nhỏ với tôi.)

I don’t have enough money for gym membership. (Tôi không có đủ tiền cho thẻ thành viên gym.)

Bài tập cấu trúc so that, such that, enough, too trong tiếng Anh có bài tập và đáp án

Bạn hãy làm các bài tập dưới đây và comment điểm để cùng ghi nhận nỗ lực học ngữ pháp nhé.

Ngoài ra tôi cũng sẽ gửi các tài liệu và phương pháp để giúp bạn học ngữ pháp qua email nếu bạn làm bài tập nhé.

Các bạn học sinh lớp Onlinetrực tiếp tại Bilingo được yêu cầu bắt buộc phải làm bài tập này.

Và đừng quên tham gia vào chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao để cải thiện ngữ pháp nhé.

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post