LÀM CHỦ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RELATIVE CLAUSE

Bài học hôm nay giúp bạn làm chủ các kiến thức về mệnh đề quan hệ Relative Clause và áp dụng thành công vào các ngữ cảnh sử dụng tiếng Anh
NGỮ PHÁP CƠ BẢN - NÂNG CAO

NGỮ PHÁP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RELATIVE CLAUSE

Đây là một bài học trong chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao, được thiết kế khoa học và có bài tập đầy đủ nhằm giúp các bạn ôn tập lại ngữ pháp. Các học viên lớp IELTS Onlinelớp IELTS tại Hà Nội được yêu cầu bắt buộc tham gia các bài học trong chuỗi bài học này.

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ LÀ GÌ?

Mệnh đề quan hệ (relative clause) là một mệnh đề phụ thuộc, đóng vai trò như một tính từ và được sử dụng trong câu phức để đưa thông tin và làm rõ về một danh từ mà nó bổ sung.

Khi chúng ta cần cung cấp thêm thông tin về một ai đó, một cái gì, hoặc nơi nào đó cúng ta dùng đến mệnh đề quan hệ.

Chúng ta có thể sử dụng đại từ quan hệ như: who, which, whose, where hoặc that:

This is the sitting room which belongs to the Baxter family.

Trong đó

  • Which: đại từ quan hệ
  • which belongs to the Baxter family: mệnh đề quan hệ
who, which, whose, where, that, why, how, when

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH

Mệnh đề quan hệ với đại từ quan hệ Which, who và that

  • Chúng ta sử dụng đại từ quan hệ which để kết nối hai mệnh đề chỉ vật:

Here’s a photo. It shows them on their wedding day.

→ Here’s a photo which shows them on their wedding day.

không dùng Here’s a photo which it shows on their wedding day. (it = a photo)

  • Chúng ta sử dụng đại từ quan hệ who để kết nối hai mệnh đề chỉ người:

We have different presenters. They’re experts.

→ We have different presenters who are experts.

không dùng We have different presenters who they are experts. (they = presenters)

  • Chúng ta sử dụng đại từ that thay vì who hoặc which:

Here’s a photo that shows them on their wedding day.

We have different presenters that are experts. 

Bạn cũng sẽ cần các kiến thức sau về mệnh đề quan hệ

Sử dụng which hay That khi sử dụng mệnh đề quan hệ

Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Trường hợp không cần đến đại từ quan hệ

Thỉnh thoảng một số động từ trong mệnh đề quan hệ chỉ ra một chủ ngữ mới:

You can see the cafe which Mark owns. (The cafe không phải là chủ ngữ của owns)

Chúng ta không cần sử dụng who hoặc that trong câu bên trên:

You can see the cafe Mark owns.

nhưng chúng ta cần dùng who hoặc that khi không có chủ ngữ mới.

So sánh giữa các câu sau:

They choose the headline (which/that) the newsreader will read first. (chủ ngữ mới: the newsreader)

They choose the stories which will be in the news. (không có chủ ngữ mới.)

Here’s a footballer (who) you‘ll recognise. (Chủ ngữ mới: you)

Here’s a footballer who played for England. (không có chủ ngữ mới.)

Where và whose trong mệnh đề quan hệ

  • Chúng ta sử dụng where để nối hay mệnh đề nói về một địa điểm. Nó có nghĩa là at/in which. Nó không thể bị lược bỏ hoặc thay thế bởi that:

Here’s the desk where the newsreader sít. (không dùng where the newsreader sits at)

(= Here’s the desk. the newsreader sits at that desk.)

  • Chúng ta sử dụng whose với một danh từ với nghĩa là his/her/their/its. Nó không thể bị bỏ đi hoặc thay thế bởi that:

Jack’s the man whose old boots were sold. (= Jack’s the man. + His old boots were sold.)

Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có bài tập và đáp án

Bạn hãy làm các bài tập dưới đây và comment điểm để cùng ghi nhận nỗ lực học ngữ pháp nhé.

Ngoài ra tôi cũng sẽ gửi các tài liệu và phương pháp để giúp bạn học ngữ pháp qua email nếu bạn làm bài tập nhé.

Các bạn học sinh lớp Onlinetrực tiếp tại Bilingo được yêu cầu bắt buộc phải làm bài tập này.

Và đừng quên tham gia vào chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao để cải thiện ngữ pháp nhé.

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post