[Sample IELTS Writing Task 2] Social Media Is Replacing Face-To-Face Interaction

The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Đánh giá – Phân tích

Dạng bài: Advantages – Disadvantages – hoặc Positive/Negative (đây là dạng bài tương đối phổ biến, không quá khó và ít khiến người viết phải viết lạc đề)

Chủ đề lớn: Communication – Interaction

Chủ đề nhỏ (giới hạn): social media

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: Social media, Communication – Interaction

Dàn ý

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về thuận lợi – bất lợi.

Thân bài

Với dạng bài Advantages – Disadvantages, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các thuận lợi – advantages – của vấn đề trong bài: The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các bất lợi – disadvantages – của vấn đề trong bài: The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Chúng ta tiếp tục tới với phần Hướng dẫn viết bàiBài viết mẫu – Sample Answer và Từ vựng chủ đề này nhé

Hướng dẫn viết bài Writing Task 2 dạng Advantages - Disadvantages

Bạn tham khảo các hướng dẫn rất chi tiết về cách viết cho dạng bài Writing Task 2 dạng Advantages - Disadvantages

Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Advantages - Disadvantages.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về Brainstorming idea.

Tham khảo cách viết kết bài để viết được kết bài hay, phù hợp và dễ viết cho dạng bài này.

Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài của dạng bài này, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết mẫu

The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Many people demonstrate their stronger preference for social networks to communicate with others over physical interaction. Of course, gaining ready access to the social networks is beneficial, but I think that the disadvantages should not be overlooked.

The most important benefit is that the social network is proven extremely convenient for information exchange and relationship maintenance, and this is particularly true when long distance is a matter. This might be necessary for members of families who are apart because of working or studying abroad and for companies which do businesses internationally. In such cases, face-to-face conversations are unlikely carried on very often and are replaced by virtual conversational exchanges via video callings or other instant messaging platforms, for example. Thus, the constraints of geographical distance would be eliminated. This is why many people think that social media brought people from over the world closer together.

However, they should not ignore the negative effects of the excessive reliance on social media to exchange socially. First, many people are more familiar to share their feelings and thoughts with virtual friends than family members or true friends. By doing so, they are alienating themselves from their family or social groups, losing the sense of community. Second, the overuse of social networks to interact with other people are reducing our social skills such as eye contacts or body language expressions. For example, many people have become so accustomed to resorting to telegraphic styles or emoticons on online platforms to express emotions that they might not be able to read the mannerisms and gestures from their counterparts in face-to-face conversations.

In conclusion, social media brought unprecedented conveniences to communicate with other people. However, I believe that the disadvantages are stronger than the advantages if we are over-reliant on this way of communication.

Vietnamese Translated Version

Nhiều người thể hiện sự ưa thích mạnh mẽ hơn của họ đối với các mạng xã hội để giao tiếp với người khác qua sự tương tác vật lý. Tất nhiên, có được quyền truy cập vào các mạng xã hội là có lợi, nhưng tôi nghĩ rằng những nhược điểm không nên bỏ qua.

Lợi ích quan trọng nhất là mạng xã hội được chứng minh là cực kỳ thuận tiện cho việc trao đổi thông tin và duy trì mối quan hệ, và điều này đặc biệt đúng khi khoảng cách xa là vấn đề. Điều này có thể cần thiết cho các thành viên của các gia đình xa nhau vì làm việc hoặc học tập ở nước ngoài và cho các công ty kinh doanh quốc tế. Trong những trường hợp như vậy, các cuộc đối thoại trực tiếp không có khả năng được thực hiện rất thường xuyên và được thay thế bằng các trao đổi đàm thoại ảo thông qua các cuộc gọi video hoặc các nền tảng nhắn tin tức thời khác chẳng hạn. Do đó, các hạn chế về khoảng cách địa lý sẽ được loại bỏ. Đây là lý do tại sao nhiều người nghĩ rằng phương tiện truyền thông xã hội đã đưa mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến gần nhau hơn.

Tuy nhiên, họ không nên bỏ qua những tác động tiêu cực của sự phụ thuộc quá mức vào phương tiện truyền thông xã hội để trao đổi. Đầu tiên, nhiều người quen thuộc hơn với việc chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của họ với bạn bè ảo hơn là thành viên gia đình hoặc những người bạn thực sự. Làm như vậy, họ xa lánh gia đình hoặc các nhóm xã hội, làm mất ý thức về cộng đồng. Thứ hai, việc lạm dụng các mạng xã hội để tương tác với người khác đang làm giảm các kỹ năng xã hội của chúng ta như giao tiếp bằng mắt hoặc biểu hiện ngôn ngữ cơ thể. Ví dụ, nhiều người đã quá quen với việc sử dụng các kiểu hình ảnh hoặc biểu tượng cảm xúc trên các nền tảng trực tuyến để thể hiện cảm xúc đến mức họ không thể đọc được phong cách và cử chỉ từ những người đối diện trong các cuộc đối thoại trực tiếp.

Tóm lại, phương tiện truyền thông xã hội mang lại sự tiện lợi chưa từng có để giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, tôi tin rằng những bất lợi sẽ mạnh hơn những lợi thế nếu chúng ta quá phụ thuộc vào cách giao tiếp này.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết cho đề bài này và comment bài viết xuống dưới. Tôi sẽ gửi tới bạn một số nhận xét về bài viết và cách để cải thiện kĩ năng Writing của bạn.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post