[Sample IELTS Writing Task 1] Maps Shows Changes At The Waterfront Area Of A Town

The maps below show the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

​Phân tích đề

Dạng bài: Bản đồ – Map

Bài có thay đổi thời gian hay không: đây là map có sự thay đổi theo thời gian giữa năm 2009 và năm 2014.

Thì sử dụng trong bài: Thì quá khứ

Hướng dẫn về cách viết dạng bài này: các hướng dẫn chi tiết cho dạng bài này đã được tổng kết tại một cuốn Ebook (miễn phí và chi tiết) khác của tôi chuyên về các bài dạng Map. Bạn có thể tải tại đây nhé.

Như vậy đã xong phần phân tích đề, chúng ta tới phần Hướng dẫn  viết Task 1Bài viết mẫu – Sample Answer nhé

Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 1 dạng Process

Dạng process thực ra là không khó, nhưng nó cũng có mấy loại, bạn cần đọc kỹ bài này để xem cách phân loại process nhé.

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách viết từ cơ bản tới nâng cao rất chi tiết cho dạng bài Process

Một dạng bài Process rất hay ra gần đây là dạng bài mô tả về Objects, bạn hãy đọc bài học này để nắm được cách viết nhé.

Để viết một bài Process tốt, bạn sẽ cần những từ nối.

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

Bài viết mẫu

The maps below show the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The maps show how the town named Darwin was developed from 2009 to 2014. Overall, the landscape of the town was completely changed with the construction of the replacement of the industrial area with residential, recreational and academic amenities. In addition, the changes involve the improvement of transport infrastructure.

In 2009, the major part of the town was covered by the industrial area which was obliterated after 5 years to make room for a large green area with a lot of trees. In the centre of the town, three new residential buildings were erected, adjacent to three old ones and there was a new university building was built. In the north of the town, a part of the industrial zone was converted into a swimming pool while there was no change with the school, convention centre and two former swimming pools.

In terms of access, there was a newly-constructed harbour on the seashore and a footpath to connect the harbour with the main road in the west of the town. In contrast, the footpath which encircles the centre of the town was unchanged.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết cho đề bài này và comment bài viết xuống dưới. Tôi sẽ gửi tới bạn một số nhận xét về bài viết và cách để cải thiện kĩ năng Writing của bạn.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

5/5 - (1 vote)