Chào các bạn, với đề writing ngày 17/12 vừa rồi nhiều bạn kêu là khó tìm idea để viết bài, dưới đây là phần ghi chép tổng kết lại video chữa đề writing hôm trước nha. Các bạn có thể vào link chữa đề  writing ngày 17/12  để xem lại video chữa chi tiết hơn nhé ;) Hoặc có thể kéo xuống dưới để xem trực tiếp và đọc bài tổng kết luôn.

chữa đề Writing chủ đề Video Game

Chữa đề Writing chủ đề Video Game

Đề thi IELTS Writing ngày 17/12

Đề bài: Some people say young people playing electronic and computer games learn useful skills but some people say young people are wasting their time. Discuss and give opinion

 

Phân tích keyword

Các keyword trong đề bài này mà các bạn cần lưu ý (chú ý tới các keyword để theo dõi bài chữa đề writing 17/12 dễ dàng hơn).

Keyword được in đậm:

Some people say young people playing electronic and computer games learn useful skills but some people say young people are wasting their time. Discuss and give opinion

 

Gợi ý từ vựng

Chủ đề chính là computer games sẽ có một số từ vựng được sử dụng trong video chữa đề Writing ở dưới đây.

  • hardcore gamer
  • the virtual environment of the game
  • The goal of such play spaces is to have the “gamer” engage in the narrative while learning cognitive and social skills. The ability to immerse oneself in the gaming process

 

Gợi ý idea

Một số idea có thể sử dụng trong đề này

  • Waste of time

Video game addiction

Some game focus in developing the game narrative, in other words entertaining, rather than training life skills. -> learn no helpful skills

The master of Gun firing game or online poker games -> useless in real world

  • Useful skills

Gun firing useful for one who pursuit military career

Online poker gamers have turned into a full-time profession

Brain training game -> boost brain power -> sodoku???

Strategy games, as they require players immerse themselves in a variety of environment, reward players multi-tasking skill to keep track of different activities at once and adaptive decision making. Starcraft is used to teach resource management in some universities in the US.

 

Gợi ý mở bài

I would say the video game could either be a time waster or a competent trainer depending on how young people use it.

Video

Bạn có thể xem chữa đề writing IETLS ngày 17/12 tại đây nhé

 

Đọc xong bài phân tích tóm tắt mà vẫn chưa hiểu rõ thì vào lại video để xem cho kĩ hơn các bạn nhé ;) Thường xuyên ghé trang ducthangbui.com để học thêm nhiều kiến thức bổ ích nha các bạn.

Nhắc lại like share và thả tim nếu muốn có video phân tích thường xuyên hơn.

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post