Individuals or governments responsibility on environment protection

IELTS Writing Task 2 - 24/08/2019

Responsibility of reducing and preventing global environmental damage lies with politicians as there is little that individuals can solve this problem. Do you agree or disagree?

TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS CHÍNH THỨC 2019

Responsibility of reducing and preventing global environmental damage lies with politicians as there is little that individuals can solve this problem. Do you agree or disagree?

Đánh giá

Dạng bài: agree/disagree (đây là dạng bài tương đối phổ biến, nhưng có thể khiến người viết lạc đề nếu không cẩn thận)

Chủ đề lớn: Environment (đây là chủ đề thường gặp trong bài IELTS Writing Task 2)

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: environment (đây là dạng bài nhiều topic trong một bài)

Phân tích bài

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần chú ý các vấn đề sau

 • Bài viết phải có sự cân đối trong việc xem xét các idea liên quan tới cả politicians individuals. Một số bạn sẽ chỉ viết một vấn đề nên sẽ sai. Đây là điều người viết cần phải xử lý để tránh việc mất điểm trong Task Response.
 • Người viết cần phải nói rõ ràng quan điểm có đồng ý hay không đồng ý..

Một vài lỗi sai có thể gặp khi triển khai bài viết này:

 • Người viết chỉ viết về một trong 2 đối tượng.
 • Người viết không nói rõ quan điểm mà chỉ đưa ra từ partly agree/ partly disagree khiến người đọc có thể không hiểu vấn đề.
 • Người viết nên trang bị cho bản thân kiến thức khi viết bài liên quan tới sự so sánh.

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về cách nghĩ idea – Brainstorming idea trong IELTS Writing Task 2.

Dàn ý

Bài này có nhiều cách tiếp cận, có thể đồng ý hoặc không đồng ý. Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Agree&Disagree

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài là Responsibility of reducing and preventing global environmental damage lies with politicians as there is little that individuals can solve this problem. và người viết nên đề cập ngay tới quan điểm của mình, và đề cập tới việc sẽ trình bày về lý do/luận điểm cho việc đồng ý hay không đồng ý.

 Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2.

Thân bài

Phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các idea về Responsibility of reducing and preventing global environmental damage lies with politicians. Điều này rất quan trọng nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiêu chí Task Response.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các idea về as there is little that individuals can solve this problem.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive. Có thể tham khảo cách viết kết bài.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết – Sample Answer

Responsibility of reducing and preventing global environmental damage lies with politicians as there is little that individuals can solve this problem. Do you agree or disagree?

Many people think that governments should hold accountable for environmental protection as individuals just play an insignificant role. I disagree with this idea for some reasons.

Of course, if governments get involved with fighting global environmental damage, they can make a world of difference. There should be strict legislation which can impose coercive effect on individuals. For example, Singapore is well-known for the healthiest and cleanest environment. This is because the government imposes a severe penalty to fine heavily anyone who do things harmful to the local environment.

On the other hand, some people believe that our small individual actions often seem insignificant compared to official measures, and we can do nothing to look after the environment. However, individual actions can prove more effective than they think. If each avoid driving their own car for short journeys, and take public transportation, walk or cycle instead, the use of fossil fuels and the level of contaminated air will be reduced to some extent. Another example is that many people stop using plastic bags as it is a hazardous pollutant of the soil, and they take eco-friendly substitutes such as paper or cloth bags into consideration. These examples show that individuals making compromises to green their lifestyles can play an important role towards environmental protection.

In conclusion, when it comes to environmental problems, governments should take responsibility, but I think that individual actions are indispensable in the problem solving process. The idea of making people responsible for environmental protection should be promoted in every country.

253 words

Vietnamese Translated Version

Nhiều người nghĩ rằng các chính phủ nên có trách nhiệm bảo vệ môi trường vì các cá nhân chỉ đóng một vai trò không đáng kể. Tôi không đồng ý với ý kiến ​​này vì một số lý do.

Tất nhiên, nếu các chính phủ tham gia chống lại thiệt hại môi trường toàn cầu, họ có thể tạo ra một thế giới khác biệt. Cần có luật pháp nghiêm ngặt có thể áp đặt hiệu lực cưỡng chế đối với cá nhân. Ví dụ, Singapore nổi tiếng với môi trường lành mạnh và sạch sẽ nhất. Điều này là do chính phủ áp dụng một hình phạt nghiêm khắc để phạt nặng bất cứ ai làm những việc có hại cho môi trường địa phương.

Mặt khác, một số người tin rằng các hành động cá nhân nhỏ bé của chúng ta thường có vẻ không đáng kể so với các biện pháp chính thức và chúng ta không thể làm gì để chăm sóc môi trường. Tuy nhiên, hành động cá nhân có thể chứng minh hiệu quả hơn họ nghĩ. Nếu mỗi người tránh lái xe riêng cho những chuyến đi ngắn và đi phương tiện giao thông công cộng, đi bộ hoặc đạp xe thay vào đó, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và mức độ không khí bị ô nhiễm sẽ giảm ở một mức độ nào đó. Một ví dụ khác là nhiều người ngừng sử dụng túi nhựa vì đây là chất gây ô nhiễm nguy hiểm cho đất, và họ xem xét các phương án thay thế thân thiện với môi trường như túi giấy hoặc túi vải. Những ví dụ này cho thấy các cá nhân thực hiện cam kết để làm xanh lối sống của họ có thể đóng một vai trò quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường.

Tóm lại, khi liên quan đến các vấn đề môi trường, chính phủ nên chịu trách nhiệm, nhưng tôi nghĩ rằng các hành động cá nhân là không thể thiếu trong quá trình giải quyết vấn đề. Ý tưởng làm cho những người có trách nhiệm bảo vệ môi trường nên được thúc đẩy ở mọi quốc gia.

Useful Vocabulary – Từ vựng

 • hold accountable for: có trách nhiệm
 • environmental protection: bảo vệ môi trường
 • get involved with: tham gia vào
 • fighting global environmental damage: chống lại thiệt hại môi trường toàn cầu
 • make a world of difference: tạo ra sự khác biệt
 • strict legislation: luật pháp nghiêm ngặt
 • impose coercive effect on individuals: tạo ra các ảnh hưởng cưỡng chế lên các cá nhân
 • the healthiest and cleanest environment: môi trường sạch sẽ và trong lành nhất
 • imposes a severe penalty to: đưa ra các hình thức xử phạt nặng
 • fine heavily: phạt nặng
 • official measures: các biện pháp của nhà nước
 • fossil fuels: nhiên liệu hóa thạch
 • the level of contaminated air : mức độ không khí bị ô nhiễm
 • a hazardous pollutant: chất gây ô nhiễm nghiêm trọng
 • eco-friendly substitutes: chất liệu thay thế
 • to green their lifestyles: làm xanh lối sống (sống xanh)
 • Indispensable: không thể thiếu

  Chúc bạn học tốt

  Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

  5/5 - (1 vote)