Tổng hợp đề thi thật IELTS 2019

IELTS RECENT ACTUAL TEST 2019

Tổng hợp đề thi thật IELTS đã ra trong năm 2019 (IELTS Recent Actual Test) cùng đáp án, phân tích chi tiết giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM

DANH SÁCH ĐỀ THI CHÍNH THỨC IELTS NĂM 2019

Dưới đây là danh sách các đề thi chính thức IELTS năm 2019 sắp xếp theo từng tháng, từ mới nhất. Mỗi tháng đều có tạp chí IELTS 10 chấm – IELTS 10 point monthly issue có các đáp án chi tiết cho các đề trong tháng đó. Bạn có thể tải để luyện tập và tham khảo.

Mục lục

(Bạn cần xem đề tháng nào bấm vào nút tương ứng nhé)

THÁNG 12 – DEC

THÁNG 11 – NOV

THÁNG 10 – OCT

THÁNG 9 – SEP

THÁNG 8 – AUG

THÁNG 7 – JUL

THÁNG 6 – JUN

THÁNG 5 – MAY

THÁNG 4 – APR

THÁNG 3 – MAR

THÁNG 2 – FEB

THÁNG 1 – JAN

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

THÁNG 9/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 07/09/19

Task 1: Bar

Bài mẫu Task 1

Task 2: The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem?

Bài mẫu Task 2

 

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM THÁNG 9/2019 - SEPTEMBER

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của tháng 9/2019

ULTIMATE GUIDE ON IELTS WRITING TASK 1

Một chương trình học IELTS Writing Task 1 đầy đủ, khoa học và chi tiết với nhiệm vụ giúp bạn có thể tự học IELTS Writing Task 1 và đạt Band 6-5 - Band 7.0+. Đổi lại bạn chỉ cần dành ra 30 phút cho mỗi bài học, làm bài tập đầy đủ và học tập thật sự nghiêm túc.

Chương trình hoàn toàn miễn phí!!!

THÁNG 8/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 24/8/19

 Task 1: Table

Bài viết mẫu Task 1

Task 2: Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

Bài viết mẫu Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 17/8/19

(Đề IDP)

Task 1: Bar

Bài viết mẫu Task 1

Task 2: Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.

Bài viết mẫu Task 2

(Đề BC)

Task 2: Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion

Bài viết mẫu Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 10/8/19

Task 1: Process

Bài viết mẫu Task 1

Task 2: Some people think that zoos are all cruel and should be closed down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both opinions and give your own opinion.

Bài viết mẫu Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 1/8/19

Task 1: Bar charts.

Bài viết mẫu Task 1

Task 2: The cost of living is higher in many countries. What are the effects of higher prices to individuals and society? What is the best way for people to deal with this problem?

Bài viết mẫu Task 2

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM THÁNG 8/2019 - AUGUST

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của tháng 8/2019

SẮP HẾT CÔ VY? SẮP ĐƯỢC ĐI THI??

Trong gian kỳ thi IELTS bị hoãn tổ chức vô thời hạn vừa qua, chắc hẳn không ít bạn đã bị ảnh hưởng các kế hoạch tương lai.

Nhưng bây giờ nếu hết Cô Vy, liệu bạn đã sẵn sàng đi thi⁉️

Để mọi người có tâm thế sẵn sàng nhất khi quay trở lại cuộc sống thường nhật, IELTS Duc Thang Bui có các khuyến mãi đối với khoá IELTS ONLINE tới hết ngày 31/05/2020 như sau:

  • Tặng chương trình học Pre-IELTS
  • Giảm ngay 500k khi đăng ký học (trừ thẳng vào trong học phí)
  • Tặng bộ đề và các sách luyện bổ trợ IELTS độc quyền cho học viên (trị giá 1 triệu đồng)
  • Tặng gói hỗ trợ học Speaking và Writing trực tiếp 1 kèm 1 với giáo viên từ sau khi kết thúc giai đoạn 2 tới lúc đi thi (trị giá 2 triệu)

KHUYẾN MÃI CHỈ CÒN TRONG

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

THÁNG 7/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 27/7/19

Task 1: Table

Bài mẫu Task 1

Task 2: Students should be taught academic knowledge so that they can pass exams, and skills such as cooking or dressing should not be taught. To what extent do you agree/disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 24/7/19

Task 1: Table

Bài mẫu Task 1

Task 2: International travel is becoming cheaper than before, so more and more countriesopen their doors to tourists. Do the advantages of the increased tourism outweigh the disadvantages?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – 24/7/19

Đề thi IELTS chính thức ngày 20/7/19

Task 1: Table

Bài mẫu Task 1

Task 2: Nowadays, there is a trend that reports of media focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 18/7/19

Task 1: Line

Bài mẫu Task 1

Task 2: People say that reading for pleasure helps people to develop imagination and better language skills than watch TV. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – 18/7/19

Đề thi IELTS chính thức ngày 7/7/2019

Task 1: Bar charts

Bài mẫu Task 1

Task 2: The world of work is rapidly changing and employees cannot depend on having the same work or the same work conditions for life. Discuss the possible causes and suggest ways to prepare for people to work in the future.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – 7/7/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 6/7/2019

Task 1: Bar charts

Bài mẫu Task 1

Task 2: Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local food is more environmentally and economically. Do you think the advantages outweigh its disadvantages.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM THÁNG 7/2019 - July

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của tháng 7/2019

THÁNG 6/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 29/6/2019

Task 1: Bar chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: Some people think sending criminals to prison is not an effective way to deal with them. Education and training are better. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – 29/6/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 26/6/2019

Task 1: Bar chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: An increased number of people today change their career and living places in their lives. Is it a positive or negative development?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 22/6/2019 (IDP)

Bài mẫu Task 1

Task 2: Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 18/6/2019 (BC)

Bài mẫu Task 1

Task 2: Government should invest on teaching science subjects rather than other subject for country develop and progress . To what extend do you agree or not agree.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 13/6/2019

Task 1: Bar chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: In many countries today, people in cities either live alone or in small family units, rather than in large family groups. Is this a positive or negative trend?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 7/6/2019

Task 1: Bar graph

Bài mẫu Task 1

Task 2: More and more people are becoming seriously overweight. Some people think a solution can be to increase the price of fattening foods. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 1/6/2019

Task 1: Table

Bài mẫu Task 1

Task 2: Many developing countries are currently expanding their tourist industries. Why is this the case? Is it a positive development?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của các tháng trong năm 2019

THÁNG 5/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 4/5/2019:

Task 1: Bar chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: Today many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. Why is it? Is it a positive or negative development.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 11/5/2019:

Task 1: Line Graph

Bài mẫu Task 1

Task 2: Some businesses find that their new employees lack basic interpersonal skills such as cooperative skill. What are the causes and suggest possible solutions.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 18/5/2019:

Task 1: Bar Chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: Advertising is all around us; it is an unavoidable part of everyone’s life. Some people say that advertising is a positive part of our lives. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 23/5/2019:

Task 1: Bar Chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: In many cities, there is little control on the design and construction of new houses. Some people think that people can choose to build houses in their own styles instead of building them with the same as the old house style in local areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của các tháng trong năm 2019

THÁNG 4/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 6/4/2019:

Task 1: Bar chart (The rate of males and females who were overweight in Australia from 1980 to 2010)

Bài mẫu Task 1

Task 2: People have little understanding of the importance of the natural world. What are the reasons and how can people learn more about the natural world?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 13/4/2019:

Task 1: Maps

Bài mẫu Task 1

Task 2: People cart eat a wide variety of food that can be grown in other areas. As a result, people eat more food produced in other regions than local food. Do you think the advantages of this trend outweigh the disadvantages?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 25/4/2019:

Task 1: Bar chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: In many countries today, people in cities either live alone or in small family units, rather than in large family groups. Is this a positive or negative trend?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 27/4/2019:

Task 1: Bar chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: Some people think that planning for future is a waste of time. They believe it is more important to focus on the present. To what extent agree/disagree

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của các tháng trong năm 2019

THÁNG 3/2019

Đề thi IELTS  chính thức ngày 2/3/2019:

Task 1: Process

Bài mẫu Task 1

Task 2: The world of work is rapidly changing and employees cannot depend on having the same work or the same work conditions for life. Discuss the possible causes and suggest ways to prepare for people to work in the future.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS  chính thức ngày 09/3/2019:

Task 1: Bar Chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: Some people believe that the only purpose of films is to entertain. Others say films should have educational value. Discuss both view and give your opinion.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 14/3/2019:

Task 1: Diagram

Bài mẫu Task 1

Task 2: In some countries, small town-centre shops are going out of business because people tend to drive to large out-of-town stores. As a result, people without cars have limited access to out-of town stores, and it may result in an increase in the use of cars. Do you think the disadvantages of this change outweigh its advantages?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 23/3/2019 – IDP:

Task 1: Maps

Bài mẫu Task 1

Task 2: It is expected that there will be a higher proportion of older people than that of young people in many countries in the future? Do you think it is a positive or negative development?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 23/3/2019 – BC:

Task 1: Maps

Bài mẫu Task 1

Task 2: People are living in a ‘throwaway society’, using things for a short time and then throwing them away. What are the causes of this? What problems does it lead to?

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của các tháng trong năm

THÁNG 2/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 2/2/2019:

Task 1: Mixed (bar chart + pie chart)

Bài mẫu Task 1

Task 2: More and more people want to buy famous brands with clothes, car and other items. What are the reasons? Do you think it is a positive or negative development?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 9/2/2019:

Task 1: Line Graph

Bài mẫu Task 1

Task 2: In most successful organisations, some people believe that communications between managers and workers is important, other people said that other factors are more important. What is your opinion?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 14/2/2019:

Task 1: Line Graph

Bài mẫu Task 1

Task 2: Some people claim that public museums and art galleries will not be needed because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree with this opinion?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 23/2/2019:

Task 1: Bar Chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: More and more people want to buy clothes, cars and other items with famous brands. What are the reasons? Do you think it is a positive or negative development?

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của các tháng trong năm 2019

THÁNG 1/2019

Đề thi IELTS chính thức ngày 5/1/2019

Task 1: Maps

Bài mẫu Task 1

Task 2: In the modern world, people are no longer necessary to use food from animals or product from animals such as medicine and clothing. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 12/1/2019

Task 1: Table

Bài mẫu Task 1

Task 2: Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 17/1/2019

Task 1: Bar Chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree? 

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 19/1/2019

Task 1: Pie Chart

Bài mẫu Task 1

Task 2: Some people think that newspapers are the best way to learn news. However, others believe that they can learn news better through other media. Discuss both views and give your opinion?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

TẠP CHÍ IELTS 10 CHẤM

Đáp án và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi của các tháng trong năm 2019

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả