Media focus on problems and emergencies [Sample]

IELTS Writing Task 2 - 20/07/2019

Nowadays, there is a trend that media reports focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS CHÍNH THỨC 2019

Nowadays, there is a trend that media reports focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

Đánh giá

Dạng bài: agree/disagree (đây là dạng bài tương đối phổ biến, nhưng có thể khiến người viết lạc đề nếu không cẩn thận)

Chủ đề lớn: media (đây là chủ đề thường gặp trong bài IELTS Writing Task 2)

Chủ đề nhỏ (giới hạn): media reports focus on problems and emergencies (sự tưởng tượng và ngôn ngữ)

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: media, society và crime (đây là dạng bài nhiều topic trong một bài)

Phân tích bài

Nowadays, there is a trend that media reports focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần chú ý các vấn đề sau

 • Người viết cần phải nói rõ ràng quan điểm có đồng ý hay không đồng ý.
 • Dù đồng ý hay không thì bài viết nên có sự cân đối trong việc xem xét các idea liên quan tới cả positivenegative của việc media focus on problems and emergencies. Đây là điều người viết cần phải xử lý để tránh việc mất điểm trong Task Response.
 • Các idea phải có sự liên quan tới problemsemergencies.
 • Bài viết cũng có thể đưa ra các ý kiến liên quan tới việc media focus on positive development hay không.
 • Một số điều cần làm rõ trước khi vào bài đó là 2 từ problemsemergencies cần phải nắm rõ. Một phương pháp là cụ thể hóa vấn đề, ví dụ như đưa về crime hoặc natural disasters chẳng hạn.

Một vài lỗi sai có thể gặp khi triển khai bài viết này:

 • Người viết về những lợi ích hay bất lợi của media reports một cách chung chung và không hẳn liên quan tới problems và emergencies, ví dụ như: cung cấp thông tin một cách chung chung. Đây là lỗi rất hay gặp khi việc brainstorming gặp vấn đề và rất hay gặp trong quá chữa bài khi tôi dạy khóa IELTS Writing.
 • Người viết không nói rõ quan điểm mà chỉ đưa ra từ partly agree/ partly disagree khiến người đọc có thể không hiểu vấn đề.
 • Người viết chỉ đưa ra advantages hoặc disadvantages nhưng không có những lập luận cho thấy đồng ý hay không.

  Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về cách nghĩ idea – Brainstorming idea trong IELTS Writing Task 2.

  Dàn ý

  Nowadays, there is a trend that media reports focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

  Bài này có nhiều cách tiếp cận, có thể đồng ý hoặc không đồng ý.

  Đây là dàn ý cho cách viết đồng ý nhưng vẫn có ý kiến khác đó là advantages vẫn quan trọng.

  Mở bài

  Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài là reading for pleasure helps people to develop imagination and better language skills than watch TV và người viết nên đề cập ngay tới quan điểm của mình, và đề cập tới việc sẽ trình bày về lý do/luận điểm cho việc đồng ý hay không đồng ý.

  Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2.

  Thân bài

  Phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2.

  Thân bài 1 – Body 01

  Đưa ra các idea về lợi ích của media reports focus on problems and emergencies rather than positive development, cần chú ý phải viết xoay quanh vấn đề này bởi thông tin này đã được đưa ra trong đề bài. Điều này rất quan trọng nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiêu chí Task Response.

  Thân bài 2 – Body 02

  Đưa ra các idea về bất lợi của media reports focus on problems and emergencies rather than positive development.

  Kết bài

  Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive. Có thể tham khảo cách viết kết bài.

  KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

  Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

  Bài viết – Sample Answer

  Với đề bài này, tôi tập trung vào problems và emergencies và viết theo như dàn bài ở trên.

  Nowadays, there is a trend that media reports focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

  It is common that the news media is often covered by problems and suffering. Although I agree with the idea that this trend adversely impacts individuals and society, I think that its advantages should be mentioned.

  First, we should admit that the news on emergencies can save lives and reduce damage especially during natural disasters. The media often reports the emergent news on storm attacks or earthquakes, for example, or the state of emergency often is declared via the media to concerned audiences. In doing so, people being in danger can take corresponding actions to stay safe right away. Second, news reports on criminals and punishments can play a role in educating the public about justice, or it might deter people from committing crime, or people can know how to protect themselves from crime.

  However, I think that when the news is filled with social issues and emergencies, it sometimes does more harm than good. The detailed description of crimes can help criminals as a source of training to break the law. Moreover, the media sometimes exaggerates the real threat of emergencies or dramatises criminal incidents in pursuit of drawing the public’s attention and increasing audience ratings, thereby generating higher profit from advertising. This means that many people have been living in fear and panic of crime or danger because of the misleading information from the media.

  In conclusion, media reports on problems and emergencies can be informative for those who might be concerned, but the disadvantages are much stronger if the media focus too much on reporting those stories.

  Word: 260

  Vietnamese translated version

  Điều phổ biến là các phương tiện truyền thông thường được bao phủ bởi các vấn đề và khó khăn. Mặc dù tôi đồng ý với ý kiến ​​cho rằng xu hướng này ảnh hưởng xấu đến các cá nhân và xã hội, tôi nghĩ rằng những lợi thế của nó nên được đề cập.

  Đầu tiên, chúng ta nên thừa nhận rằng tin tức về các trường hợp khẩn cấp có thể cứu sống và giảm thiệt hại đặc biệt là trong các thảm họa tự nhiên. Các phương tiện truyền thông thường báo cáo các tin tức mới ví dụ về các cơn bão hoặc động đất, hoặc tình trạng khẩn cấp thường được tuyên bố thông qua các phương tiện truyền thông cho khán giả liên quan. Khi làm như vậy, những người đang gặp nguy hiểm có thể thực hiện các hành động tương ứng để giữ an toàn ngay lập tức. Thứ hai, các báo cáo tin tức về tội phạm và hình phạt có thể đóng một vai trò giáo dục về công lý, hoặc nó có thể ngăn cản mọi người phạm tội, hoặc mọi người có thể biết cách tự bảo vệ mình khỏi tội phạm.

  Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi tin tức chứa đầy các vấn đề xã hội và khẩn cấp, đôi khi nó gây hại nhiều hơn là tốt. Mô tả chi tiết về tội phạm có thể giúp tội phạm như một nguồn để học cách vi phạm pháp luật. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông đôi khi phóng đại mối đe dọa thực sự của các trường hợp khẩn cấp hoặc kịch tính các vụ việc hình sự nhằm theo đuổi sự chú ý của công chúng và tăng xếp hạng của khán giả, do đó tạo lợi nhuận cao hơn từ quảng cáo. Điều này có nghĩa là nhiều người đã sống trong sợ hãi và hoảng loạn bởi sự nguy hiểm hoặc tội phạm vì thông tin sai lệch từ các phương tiện truyền thông.

  Tóm lại, truyền thông về các vấn đề và trường hợp khẩn cấp có thể là thông tin hữu ích cho những người có thể quan tâm, nhưng bất lợi sẽ mạnh hơn nhiều nếu truyền thông tập trung quá nhiều vào việc báo cáo những câu chuyện đó.

  Useful vocabulary – Từ vựng

  • the news media is often covered by problems and suffering – news reports on criminals and punishments – the news is filled with social issues and emergencies: tin tức tập trung/tràn ngập về vấn đề xấu
  • the news on emergencies – the emergent news: tin tức về các nguy hiểm cấp bách
  • save lives and reduce damage: cứu mạng và giảm thiệt hại
  • Declare: tuyên bố, thông cáo, thông báo chính thức
  • concerned audiences: những khán giả có liên quan
  • deter people from committing crime: ngăn trở thành tội phạm
  • protect themselves from crime: bảo vệ trước tội phạm
  • the detailed description of crimes: mô tả chi tiết về việc phạm tội
  • break the law: vi phạm luật pháp
  • exaggerates the real threat of emergencies: phóng đại mối đe dọa thực sự của sự nguy hiểm
  • Dramatise: kịch tính hóa
  • drawing the public’s attention: thu hút chú ý của công chúng
  • increasing audience rating: tăng đánh giá của khán giả
  • living in fear and panic of crime or danger: sống trong sợ hãi và lo âu về tội phạm hoặc sự nguy hiểm
  • the misleading information: thông tin sai lệch
  • informative for: thông tin có ích

  Chúc bạn học tốt

  Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

  Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post