Media focus on problems and emergencies – Bài mẫu ielts writing

Bài mẫu, kèm phân tích, dàn ý cho đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Media focus on negative. Đề bài:

Nowadays, there is a trend that media reports focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

ĐÁNH GIÁ – PHÂN TÍCH

Dạng bài: agree/disagree (đây là dạng bài tương đối phổ biến, nhưng có thể khiến người viết lạc đề nếu không cẩn thận)

Chủ đề lớn: media (đây là chủ đề thường gặp trong bài IELTS Writing Task 2)

Chủ đề nhỏ (giới hạn): media focus on problems and emergencies (sự tưởng tượng và ngôn ngữ)

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: media, society và crime (đây là dạng bài nhiều topic trong một bài)

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần chú ý các vấn đề sau

 • Người viết cần phải nói rõ ràng quan điểm có đồng ý hay không đồng ý.
 • Dù đồng ý hay không thì bài viết nên có sự cân đối trong việc xem xét các idea liên quan tới cả positive và negative của việc media focus on problems and emergencies. Đây là điều người viết cần phải xử lý để tránh việc mất điểm trong Task Response.
 • Các idea phải có sự liên quan tới problems và emergencies.
 • Bài viết cũng có thể đưa ra các ý kiến liên quan tới việc media focus on positive development hay không.
 • Một số điều cần làm rõ trước khi vào bài đó là 2 từ problems và emergencies cần phải nắm rõ. Một phương pháp là cụ thể hóa vấn đề, ví dụ như đưa về crime hoặc natural disasters chẳng hạn.

Một vài lỗi sai có thể gặp khi triển khai bài viết này:

 • Người viết về những lợi ích hay bất lợi của media reports một cách chung chung và không hẳn liên quan tới problems và emergencies, ví dụ như: cung cấp thông tin một cách chung chung. Đây là lỗi rất hay gặp khi việc brainstorming gặp vấn đề và rất hay gặp trong quá chữa bài khi tôi dạy khóa IELTS Writing.
 • Người viết không nói rõ quan điểm mà chỉ đưa ra từ partly agree/ partly disagree khiến người đọc có thể không hiểu vấn đề.
 • Người viết chỉ đưa ra advantages hoặc disadvantages nhưng không có những lập luận cho thấy đồng ý hay không.

Trước khi đọc tiếp bài học ở bên dưới, bạn có thể đăng ký để nhận email hàng tuần của tôi. Tôi sẽ gửi bạn những nội dung, tips, hướng dẫn, kinh nghiệm giúp bạn học tiếng Anh và IELTS hiệu quả nhất nhé. Có rất nhiều tài liệu và bài học độc quyền tôi chỉ gửi qua email này thôi đấy. (Nếu bạn đã đăng ký, vui lòng bỏ qua nhé. Rất xin lỗi đã làm phiền bạn)

DÀN Ý BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

MỞ BÀI

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài là reading for pleasure helps people to develop imagination and better language skills than watch TV và người viết nên đề cập ngay tới quan điểm của mình, và đề cập tới việc sẽ trình bày về lý do/luận điểm cho việc đồng ý hay không đồng ý.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2.

THÂN BÀI

Phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các idea về lợi ích của media reports focus on problems and emergencies rather than positive development, cần chú ý phải viết xoay quanh vấn đề này bởi thông tin này đã được đưa ra trong đề bài. Điều này rất quan trọng nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiêu chí Task Response.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các idea về bất lợi của media reports focus on problems and emergencies rather than positive development.

KẾT BÀI cho BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Chúng ta tiếp tục tới với phần Hướng dẫn viết bài và Bài viết mẫu – Sample Answer và Từ vựng chủ đề này nhé

CÁC KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐỂ viết bài Writing Task 2

Các kiến thức cần thiết và quan trọng để có thể viết một bài IELTS Writing Task 2, bạn có thể học tại đây Ultimate Guide for IELTS Writing Task 2. Lưu ý, trong quá trình học, hãy làm bài tập đầy đủ nhé.

 • Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 và 2020.
 • Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, cũng như cần có giáo viên chữa bài chi tiết giúp bạn. Bạn có thể đăng ký khóa học IELTS Writing Online 1-1 để có thể bứt phá 0.5 chấm chỉ trong 02 tuần.
 • Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

BÀI VIẾT MẪU – SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

Nowadays, there is a trend that media reports focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

Lưu ý: Bài viết được viết bởi học viên lớp IELTS Writing Online 1-1 đã đạt IELTS Writing 7.0 trở lên. Sau đó, được sửa bởi giáo viên trước khi được chấm và sửa lần nữa bởi cựu giám khảo (quy trình chung của lớp các lớp IELTS Online)

MEDIA-FOCUS-ON-PROBLEMS-AND-EMERGENCIES-feature

Bạn có thể tập viết bài của bạn và comment ở dưới kèm theo email. Tôi sẽ gửi bài chữa và điểm số cho bài viết của bạn qua email cho bạn nhé.

It is common that the news media is often covered by problems and suffering. Although I agree with the idea that this trend adversely impacts individuals and society, I think that its advantages should be mentioned.

First, we should admit that the news on emergencies can save lives and reduce damage especially during natural disasters. The media often reports the emergent news on storm attacks or earthquakes, for example, or the state of emergency often is declared via the media to concerned audiences. In doing so, people being in danger can take corresponding actions to stay safe right away. Second, news reports on criminals and punishments can play a role in educating the public about justice, or it might deter people from committing crime, or people can know how to protect themselves from crime.

However, I think that when the news is filled with social issues and emergencies, it sometimes does more harm than good. The detailed description of crimes can help criminals as a source of training to break the law. Moreover, the media sometimes exaggerates the real threat of emergencies or dramatises criminal incidents in pursuit of drawing the public’s attention and increasing audience ratings, thereby generating higher profit from advertising. This means that many people have been living in fear and panic of crime or danger because of the misleading information from the media.

In conclusion, media reports on problems and emergencies can be informative for those who might be concerned, but the disadvantages are much stronger if the media focus too much on reporting those stories.

Word: 260

Vietnamese Translated Version

Điều phổ biến là các phương tiện truyền thông thường được bao phủ bởi các vấn đề và khó khăn. Mặc dù tôi đồng ý với ý kiến ​​cho rằng xu hướng này ảnh hưởng xấu đến các cá nhân và xã hội, tôi nghĩ rằng những lợi thế của nó nên được đề cập.

Đầu tiên, chúng ta nên thừa nhận rằng tin tức về các trường hợp khẩn cấp có thể cứu sống và giảm thiệt hại đặc biệt là trong các thảm họa tự nhiên. Các phương tiện truyền thông thường báo cáo các tin tức mới ví dụ về các cơn bão hoặc động đất, hoặc tình trạng khẩn cấp thường được tuyên bố thông qua các phương tiện truyền thông cho khán giả liên quan. Khi làm như vậy, những người đang gặp nguy hiểm có thể thực hiện các hành động tương ứng để giữ an toàn ngay lập tức. Thứ hai, các báo cáo tin tức về tội phạm và hình phạt có thể đóng một vai trò giáo dục về công lý, hoặc nó có thể ngăn cản mọi người phạm tội, hoặc mọi người có thể biết cách tự bảo vệ mình khỏi tội phạm.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi tin tức chứa đầy các vấn đề xã hội và khẩn cấp, đôi khi nó gây hại nhiều hơn là tốt. Mô tả chi tiết về tội phạm có thể giúp tội phạm như một nguồn để học cách vi phạm pháp luật. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông đôi khi phóng đại mối đe dọa thực sự của các trường hợp khẩn cấp hoặc kịch tính các vụ việc hình sự nhằm theo đuổi sự chú ý của công chúng và tăng xếp hạng của khán giả, do đó tạo lợi nhuận cao hơn từ quảng cáo. Điều này có nghĩa là nhiều người đã sống trong sợ hãi và hoảng loạn bởi sự nguy hiểm hoặc tội phạm vì thông tin sai lệch từ các phương tiện truyền thông.

Tóm lại, truyền thông về các vấn đề và trường hợp khẩn cấp có thể là thông tin hữu ích cho những người có thể quan tâm, nhưng bất lợi sẽ mạnh hơn nhiều nếu truyền thông tập trung quá nhiều vào việc báo cáo những câu chuyện đó.

Đăng ký khóa học IELTS Online 4 kỹ năng để học IELTS Writing bài bản hơn nhé. Hoặc bạn có thể đăng ký khóa học IELTS Writing 1-1 để được chữa bài chi tiết.

USEFUL VOCABULARY – TỪ VỰNG

 • the news media is often covered by problems and suffering – news reports on criminals and punishments – the news is filled with social issues and emergencies: tin tức tập trung/tràn ngập về vấn đề xấu
 • the news on emergencies – the emergent news: tin tức về các nguy hiểm cấp bách
 • save lives and reduce damage: cứu mạng và giảm thiệt hại
 • Declare: tuyên bố, thông cáo, thông báo chính thức
 • concerned audiences: những khán giả có liên quan
 • deter people from committing crime: ngăn trở thành tội phạm
 • protect themselves from crime: bảo vệ trước tội phạm
 • the detailed description of crimes: mô tả chi tiết về việc phạm tội
 • break the law: vi phạm luật pháp
 • exaggerates the real threat of emergencies: phóng đại mối đe dọa thực sự của sự nguy hiểm
 • Dramatise: kịch tính hóa
 • drawing the public’s attention: thu hút chú ý của công chúng
 • increasing audience rating: tăng đánh giá của khán giả
 • living in fear and panic of crime or danger: sống trong sợ hãi và lo âu về tội phạm hoặc sự nguy hiểm
 • the misleading information: thông tin sai lệch
 • informative for: thông tin có ích

LƯU Ý!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Mình rất mong bạn dành vài giây để đọc thông tin này nhé.

Lớp học tiếng Anh mất gốc Online English Boost sắp khai giảng giúp bạn lấy lại tự tin trước khi học IELTS, hãy nhanh tay đăng ký nhé.

Nếu bạn đang học IELTS Writing nhưng mãi chưa viết được bài hoàn chỉnh hoặc mãi chưa tăng điểm. Đó là do bạn không có người hướng dẫn chi tiết và không được chữa bài, hãy đăng ký khóa học IELTS Online Writing 1-1 với đặc trưng là tất cả bài viết đều được chữa chi tiết nhiều lần bởi giáo viên và cựu giám khảo, đã giúp tăng 0.5 chấm trong 2 tuần.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi bắt đầu việc học IELTS 4 kỹ năng đừng tự mò mẫm nữa. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn có thể đăng ký ngay khóa học IELTS Online Completion 4 kỹ năng để học từ cơ bản tới nâng cao, với chi phí thấp, có tương tác trực tiếp rất nhiều với giáo viên, đã giúp rất nhiều bạn đạt 6.5 – 8.0 chỉ với chi phí cực ít.

Nếu bạn đang luyện thi IELTS Speaking và Writing mà gặp khó khăn với từ vựng do quá nhiều chủ đề và quá nhiều từ vựng cần học. Nếu bạn không biết nên ôn Reading và Listening thế nào. Bạn nên sử dụng bộ đề IELTS Dự Đoán Mỳ Ăn Liền có kèm đáp án chi tiết đầy đủ cũng như các giới hạn đề thi. Đề cập nhật thường xuyên giúp bạn ôn thi tốt hơn.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem thông tin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *