[Sample IELTS Writing Task 2] Job Satisfaction Is More Important Than Job Security

Some people argue that job satisfaction is more important than job security, while others believe that they cannot always expect job satisfaction, and a permanent job is more important. Discuss both these views and give your own opinion.

Đánh giá – Phân tích

Dạng bài: Discussion (đây là dạng bài tương đối phổ biến, khá khó và dễ khiến người viết phải viết lạc đề)

Chủ đề lớn: Employment

Chủ đề nhỏ (giới hạn): Job satisfaction

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: Employment – Job satisfaction

Dàn ý

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về quan điểm của mình.

Thân bài

Với dạng bài Discussion, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea.

Thân bài

Tuy nhiên, trong bài này, chúng ta sẽ không sử dụng cấu trúc 2 đoạn mà viết 3 đoạn. Cụ thể như sau

Body paragraph 01

Đưa ra các lập luận cho ý tưởng some people argue that job satisfaction is more important than job security cụ thể trong đó sẽ tập trung vào đưa ra các lý do và kết luận bằng việc đồng ý rằng there is nothing wrong if some people argue that job satisfaction is more important than job security.

Body paragraph 02

Đưa ra giải thích cho quan điểm others believe that they cannot always expect job satisfaction, and a permanent job is more important đồng thời phản biện lại rằng quan điểm này là không hợp lý.

Body paragraph 03

Đưa ra thêm một trường hợp để chứng minh quan điểm  others believe that they cannot always expect job satisfaction, and a permanent job is more important là không hợp lý.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Hướng dẫn viết bài Writing Task 2 dạng Discussion

Bạn tham khảo các hướng dẫn rất chi tiết về cách viết cho dạng bài Writing Task 2 dạng Agree - Disagree

Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Discussion.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về Brainstorming idea.

Tham khảo cách viết kết bài để viết được kết bài hay, phù hợp và dễ viết cho dạng bài này.

Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài của dạng bài này, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết mẫu

Some people argue that job satisfaction is more important than job security, while others believe that they cannot always expect job satisfaction, and a permanent job is more important. Discuss both these views and give your own opinion.

Some people think that job satisfaction should be prioritised in job seeking while others believe that it is not important as a stable employment. In this essay, I will discuss both ideas.

On the one hand, there are many reasons many people often opt for job satisfaction rather than a fixed job. Some highly prioritise monetary benefits such as salary enhancements or strive for a relaxing working environment or flexible working schedule so that they are willing to consider changing their career path once a better career option is available. Of course, I think that there is nothing wrong if people crave for an ideal job that gives them pleasure and motivation.

On the other hand, many think that we should pursue a stable life-long career as there is no satisfaction to expect at work. Their arguments often are based on the examples of many taking a job for life because of a stable income or others simply sticking with a job despite being low-paid because that is the job they want to do. I do not agree; I think that these people consider a permanent job as their career expectation might be reasonable and realistic and are more importantly satisfied by this job.

In addition, many people are unable to find contentment in anything they do because they have an unrealistic expectation of job satisfaction such as a position with a high remuneration without pressure that it is impossible for employers to offer reasonably. Even having a good job, these people will quit their job and find a so-called ideal opportunity. Therefore, the suggestion to be stable might not be welcomed by those job hoppers unless they expect more realistically in job satisfaction.

In conclusion, I believe that job satisfaction is the most essential factor for most people to take a job. Also, job security is only more important once we find a job that satisfies our expectations, provided that we do not expect unrealistically.

Vietnamese Translated Version

Một số người nghĩ rằng sự hài lòng trong công việc nên được ưu tiên trong tìm kiếm việc làm trong khi những người khác tin rằng nó không quan trọng bằng việc làm ổn định. Trong bài này, tôi sẽ thảo luận về 2 quan điểm này.

Một mặt, có nhiều lý do khiến nhiều người thường lựa chọn sự hài lòng trong công việc hơn là một công việc cố định. Một số ưu tiên cao về lợi ích tiền bạc như tăng lương hoặc phấn đấu cho môi trường làm việc thư giãn hoặc lịch làm việc linh hoạt nên họ sẵn sàng xem xét thay đổi con đường sự nghiệp của mình một khi có lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng không có gì sai nếu mọi người khao khát một công việc lý tưởng mang lại cho họ niềm vui và động lực.

Mặt khác, nhiều người nghĩ rằng chúng ta nên theo đuổi sự nghiệp ổn định cả đời vì không có sự hài lòng để mong đợi trong công việc. Lập luận của họ thường dựa trên các ví dụ về việc nhiều người đảm nhận một công việc cả đời vì thu nhập ổn định hoặc những người khác chỉ đơn giản là gắn bó với công việc mặc dù được trả lương thấp vì đó là công việc họ muốn làm. Tôi không đồng ý; tôi nghĩ rằng những người này cân nhắc một công việc lâu dài vì kỳ vọng nghề nghiệp của họ có thể hợp lý và thực tế và quan trọng hơn là được thỏa mãn bởi công việc này.

Thêm vào đó, nhiều người không thể tìm thấy sự hài lòng trong bất cứ điều gì họ làm vì họ có kỳ vọng không thực tế về sự hài lòng trong công việc như vị trí được lương cao và không bị áp lực mà nhà tuyển dụng không thể đưa ra một cách hợp lý. Ngay cả khi có một công việc tốt, những người này sẽ bỏ công việc của họ và tìm thấy một cơ hội được gọi là lý tưởng. Do đó, đề nghị ổn định có thể không được hoan nghênh bởi những người hay nhảy việc trừ khi họ có mong đợi thực tế hơn trong sự hài lòng công việc.

Tóm lại, tôi tin rằng sự hài lòng trong công việc là yếu tố căn bản nhất cho hầu hết mọi người khi nhận việc. Ngoài ra, sự bảo đảm về công việc chỉ quan trọng hơn một khi chúng ta tìm được một công việc thỏa mãn mong đợi của mình, miễn là chúng ta không mong đợi một cách phi thực tế.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết cho đề bài này và comment bài viết xuống dưới. Tôi sẽ gửi tới bạn một số nhận xét về bài viết và cách để cải thiện kĩ năng Writing của bạn.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post