Opening door for international travel – Bài mẫu IELTS writing task 2

Bài mẫu, kèm phân tích, dàn ý cho đề IELTS Writing Task 2 chủ đề International travel (international tourism). Đề bài:

International travel is more and more cheaper, several countries are opening their doors. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

ĐÁNH GIÁ – PHÂN TÍCH

ĐÁNH GIÁ

Dạng bài: advantages – disadvantages (đây là dạng bài tương đối phổ biến, không quá khó và ít khiến người viết phải viết lạc đề. Tuy nhiên cần lưu ý về việc phải trả lời được câu hỏi liên quan tới từ outweigh)

Chủ đề lớn: international travel (đây không phải là chủ đề thường gặp trong bài IELTS Writing Task 2)

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong chủ đề Travel (đề IELTS bây giờ ít khi ra đề chỉ xoay quanh chủ yếu về 1 topic)

PHÂN TÍCH BÀI

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần chú ý các vấn đề sau

 • Phần thông tin International travel are more and more cheaper là fact. Phần thông tin several countries are opening their doors mới là phần chính cần quan tâm.
 • Cần phải có đầy đủ advantages và disadvantages của international travel.
 • Đánh giá đây là một đề dễ, không quá khó như nhiều đề gần đây.
 • Cần hiểu opening their doors ở đây là khuyến khích khách du lịch nước ngoài tới du lịch một đất nước, chứ không phải mở cửa về kinh tế hay chính trị.

Một số lỗi có thể gặp phải

 • Nhìn chung bài này tương đối dễ và khó có lỗi.
 • Người viết có thể sẽ chỉ mắc một số lỗi là đi quá sâu vào vấn đề khiến việc lack focus đặc biệt khi đề cập tới các vấn đề lợi ích/ bất lợi sẽ đưa ra các kết quả quá xa với vấn đề. Lỗi rất hay gặp khi tôi chữa bài cho học viên lớp Writing và lớp IELTS Online.

Trước khi đọc tiếp bài học ở bên dưới, bạn có thể đăng ký để nhận email hàng tuần của tôi. Tôi sẽ gửi bạn những nội dung, tips, hướng dẫn, kinh nghiệm giúp bạn học tiếng Anh và IELTS hiệu quả nhất nhé. Có rất nhiều tài liệu và bài học độc quyền tôi chỉ gửi qua email này thôi đấy. (Nếu bạn đã đăng ký, vui lòng bỏ qua nhé. Rất xin lỗi đã làm phiền bạn)

DÀN Ý BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

Bài này có 2 cách tiếp cận vấn đề khác nhau, đây là cách tiếp cận bài viết thông thường nhất đối với dạng Advantages – Disadvantages

MỞ BÀI

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài là reading for pleasure helps people to develop imagination and better language skills than watch TV và người viết nên đề cập ngay tới quan điểm của mình, và đề cập tới việc sẽ trình bày về lý do/luận điểm cho việc đồng ý hay không đồng ý.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2.

THÂN BÀI

Phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các idea về lợi ích của International travel với kinh tế và văn hóa, có thể đưa ra các idea khác nếu có.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các idea về bất lợi của International travel với môi trường và văn hóa, có thể đưa ra các idea khác nếu có.

KẾT BÀI cho BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Chúng ta tiếp tục tới với phần Hướng dẫn viết bài và Bài viết mẫu – Sample Answer và Từ vựng chủ đề này nhé

CÁC KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐỂ viết bài Writing Task 2

Các kiến thức cần thiết và quan trọng để có thể viết một bài IELTS Writing Task 2, bạn có thể học tại đây Ultimate Guide for IELTS Writing Task 2. Lưu ý, trong quá trình học, hãy làm bài tập đầy đủ nhé.

 • Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 và 2020.
 • Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, cũng như cần có giáo viên chữa bài chi tiết giúp bạn. Bạn có thể đăng ký khóa học IELTS Writing Online 1-1 để có thể bứt phá 0.5 chấm chỉ trong 02 tuần.
 • Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

BÀI VIẾT MẪU – SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

International travel are more and more cheaper, several countries are opening their doors. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Lưu ý: Bài viết được viết bởi học viên lớp IELTS Writing Online 1-1 đã đạt IELTS Writing 7.0 trở lên. Sau đó, được sửa bởi giáo viên trước khi được chấm và sửa lần nữa bởi cựu giám khảo (quy trình chung của lớp các lớp IELTS Online)

international-travel-sample-ielts-writing-task-2

Bạn có thể tập viết bài của bạn và comment ở dưới kèm theo email. Tôi sẽ gửi bài chữa và điểm số cho bài viết của bạn qua email cho bạn nhé.

Many countries encourage the development of international tourism because of its advantages. I think that international tourism has both pros and cons.

International tourism brings economic and cultural benefits to the host country. Firstly, international tourism has become the backbone of many economies in the world. For example, tourism provides job opportunities for local people to work in restaurants or hotels. Otherwise, many local residents converted their homes to hostels so that the tourists could stay as paying guests. Secondly, the development of tourism can promote the local culture to the rest of the world. Foreign travellers might learn about the uniqueness of the local culture and share their cultural experiences once they return home, arousing curiosity about the country among their families and friends.

However, international tourism can be associated with environmental damage and the loss of the local culture. In many countries, tourists have been prohibited from visiting particular places such as mountains or islands as the natural environment is seriously threatened by too many visitors. Tourists often litter the place by throwing plastic products, and the construction of tourism infrastructure also polluted the surroundings. Moreover, local culture may be lost when historical sites can be replaced by modern buildings such as hotels, or traditional jobs, for example farming, are dying out as local people are forced to work in the tourism industry for higher paid.

In conclusion, the environmental and cultural disadvantages of international tourism should be recognised. Provided that governments promote tourism in a more sustainable way such as ecotourism or cultural tourism, I think that the advantages are stronger.

Vietnamese Translated Version

Nhiều quốc gia khuyến khích phát triển du lịch quốc tế vì những lợi thế của nó. Tôi nghĩ rằng du lịch quốc tế có cả ưu và nhược điểm.

Du lịch quốc tế mang lại lợi ích kinh tế và văn hóa cho nước chủ nhà. Thứ nhất, du lịch quốc tế đã trở thành trụ cột của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Ví dụ, du lịch cung cấp cơ hội việc làm cho người dân địa phương làm việc trong các nhà hàng hoặc khách sạn. Mặt khác, nhiều người dân địa phương đã chuyển đổi nhà của họ thành nhà trọ để khách du lịch có thể ở lại như khách trả tiền. Thứ hai, sự phát triển của du lịch có thể quảng bá văn hóa địa phương đến phần còn lại của thế giới. Du khách nước ngoài có thể tìm hiểu về những điểm độc đáo của văn hóa địa phương và chia sẻ những trải nghiệm văn hóa của họ khi họ trở về nhà, khơi dậy sự tò mò về đất nước đó giữa gia đình và bạn bè của họ.

Tuy nhiên, du lịch quốc tế có thể liên quan đến thiệt hại về môi trường và văn hóa địa phương. Ở nhiều quốc gia, khách du lịch đã bị cấm đến thăm những nơi đặc biệt như núi hoặc đảo vì môi trường tự nhiên bị đe dọa nghiêm trọng bởi quá nhiều du khách. Khách du lịch thường xả rác nơi này bằng cách ném các sản phẩm nhựa, và việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch cũng gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Hơn nữa, văn hóa địa phương có thể bị mất khi các địa điểm lịch sử có thể được thay thế bằng các tòa nhà hiện đại như các khách sạn, hoặc các công việc truyền thống ví dụ làm nông đang dần lụi tàn vì người dân địa phương buộc phải làm việc trong ngành du lịch để được công việc lương cao hơn.

Tóm lại, những bất lợi về môi trường và văn hóa của du lịch quốc tế cần được ghi nhận. Với điều kiện các chính phủ thúc đẩy du lịch theo cách bền vững hơn như du lịch sinh thái hoặc du lịch văn hóa, tôi nghĩ rằng lợi thế mạnh hơn.

Đăng ký khóa học IELTS Online 4 kỹ năng để học IELTS Writing bài bản hơn nhé. Hoặc bạn có thể đăng ký khóa học IELTS Writing 1-1 để được chữa bài chi tiết.

USEFUL VOCABULARY – TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ INTERNATIONAL TOURISM

 • international tourism: du lịch quốc tế
 • economic and cultural benefits: lợi ích về kinh tế – văn hóa
 • become the backbone of many economies: trở thành xương sống của nền kinh tế
 • provides job opportunities: cung cấp cơ hội việc làm
 • converted their homes to hostels: chuyển nhà thành nhà trọ
 • paying guests: khách trọ
 • promote the local culture: quảng bá văn hóa
 • Foreign travellers: khách du lịch nước ngoài
 • arouse curiosity: khuyến khích sự tò mò
 • environmental damage: thiệt hại về môi trường
 • the loss of the local culture: sự biến mất của văn hóa địa phương
 • the natural environment: môi trường tự nhiên
 • Litter (verb): hành động xả rác thải nhựa ra môi trường
 • traditional jobs: nghề truyền thống
 • Ecotourism: du lịch thân thiện với môi trường
 • cultural tourism: du lịch tìm hiểu văn hóa

LƯU Ý!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Mình rất mong bạn dành vài giây để đọc thông tin này nhé.

Lớp học tiếng Anh mất gốc Online English Boost sắp khai giảng giúp bạn lấy lại tự tin trước khi học IELTS, hãy nhanh tay đăng ký nhé.

Nếu bạn đang học IELTS Writing nhưng mãi chưa viết được bài hoàn chỉnh hoặc mãi chưa tăng điểm. Đó là do bạn không có người hướng dẫn chi tiết và không được chữa bài, hãy đăng ký khóa học IELTS Online Writing 1-1 với đặc trưng là tất cả bài viết đều được chữa chi tiết nhiều lần bởi giáo viên và cựu giám khảo, đã giúp tăng 0.5 chấm trong 2 tuần.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi bắt đầu việc học IELTS 4 kỹ năng đừng tự mò mẫm nữa. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn có thể đăng ký ngay khóa học IELTS Online Completion 4 kỹ năng để học từ cơ bản tới nâng cao, với chi phí thấp, có tương tác trực tiếp rất nhiều với giáo viên, đã giúp rất nhiều bạn đạt 6.5 – 8.0 chỉ với chi phí cực ít.

Nếu bạn đang luyện thi IELTS Speaking và Writing mà gặp khó khăn với từ vựng do quá nhiều chủ đề và quá nhiều từ vựng cần học. Nếu bạn không biết nên ôn Reading và Listening thế nào. Bạn nên sử dụng bộ đề IELTS Dự Đoán Mỳ Ăn Liền có kèm đáp án chi tiết đầy đủ cũng như các giới hạn đề thi. Đề cập nhật thường xuyên giúp bạn ôn thi tốt hơn.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem thông tin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *