[Sample IELTS Writing Task 2] If Ruled By Women – The World Would Be Better Governed And More Peaceful

In the past, many male leaders have led our society to conflicts and violence. The world would be better governed and more peaceful if it was ruled by women. To what extent do you agree or disagree.

Đánh giá – Phân tích

Dạng bài: Opinion, đưa ra ý kiến Agree – Disagree (đây là dạng bài tương đối phổ biến, khá khó và dễ khiến người viết phải viết lạc đề)

Chủ đề lớn: Leadership (Lãnh đạo)

Chủ đề nhỏ (giới hạn): Women – Peace – Conflicts

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: Leadership, Peace – Conflicts

Dàn ý

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về quan điểm của mình.

Thân bài

Với dạng bài Agree – Disagree, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea.

Trong bài này, quan điểm của tôi rất rõ ràng là không đồng ý với quan điểm The world would be better governed and more peaceful if it was ruled by women.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các giải thích tại sao có quan điểm The world would be better governed and more peaceful if it was ruled by women – chú ý trong đó sẽ cần liên kết tới thông tin In the past, many male leaders have led our society to conflicts and violence. Tuy nhiên, trong đoạn này cũng sẽ cần phản biện để giải thích tại sao tôi không đồng ý với ý kiến này. (Nếu không viết thì có thể sẽ khiến bạn không rõ ràng về quan điểm – nhất là trường hợp kỹ năng viết chưa tốt)

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra giải thích để chứng minh tại sao tôi không đồng ý với quan điểm The world would be better governed and more peaceful if it was ruled by women bằng việc thể hiện rằng male hay female cũng không khác nhau trong việc lãnh đạo.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Hướng dẫn viết bài Writing Task 2 dạng Agree - Disagree

Bạn tham khảo các hướng dẫn rất chi tiết về cách viết cho dạng bài Writing Task 2 dạng Agree - Disagree

Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Agree - Disagree.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về Brainstorming idea.

Tham khảo cách viết kết bài để viết được kết bài hay, phù hợp và dễ viết cho dạng bài này.

Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài của dạng bài này, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết mẫu

In the past, many male leaders have led our society to conflicts and violence. The world would be better governed and more peaceful if it was ruled by women. To what extent do you agree or disagree.

Many people think that women would make the world better and bring about world peace if they led the world. I do not agree with this idea.

The main reason to encourage political empowerment among women as the leader of the world is the difference between their leadership style and men’s. Men tend to gravitate to the hard power of command and resort violence to reach their goals while women often prefer the soft power of collaboration, persuasion and non-violent ways to pursue their ends. Therefore, it is believed that sustainable peace needs women’s leadership and participation at all levels of decision-making. However, throughout history, women leaders have been extremely rare, and these cases are inadequate to prove that women, even provided that they governed the world, would bring world peace.

In my opinion, the world would be no different even when women are in the driving seat. Firstly, there are many historical examples of instability created by women having political power. One is that Vo Tac Thien empress of ancient China seized power in the surrounding countries to bring peace and enlightenment; or, Margaret Thatcher, PM of England deployed troops to defense against Argentina. Of course, we should not and could not judge whether they are warmongers or not, but their reasons for going on the offensive seem to be exactly what male leaders also usually claimed when declaring a war. Second, the truth is that power now is no longer concentrated in the hands of a small group of leaders, and the crucial political decision such as to be in or stay out of war is often formulated from a referendum. In other words, these decisions between peace or hostilities simply reflect the public opinion rather than being determined by the leader’ dispositions.

In conclusion, although I do not refuse to empower women, I think the idea that women as world leaders can bring a more peaceful world is intuitive. The fact is that leaders would make decisions similarly no matter what their gender is.

Vietnamese Translated Version

Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn và mang lại hòa bình thế giới nếu họ lãnh đạo thế giới. Tôi không đồng ý với ý kiến ​​này.

Lý do chính để khuyến khích trao quyền chính trị cho phụ nữ với tư cách là nhà lãnh đạo của thế giới là sự khác biệt giữa phong cách lãnh đạo của họ và đàn ông. Đàn ông có xu hướng bị hấp dẫn bởi sức mạnh của mệnh lệnh và dùng đến bạo lực để đạt được mục tiêu của họ trong khi phụ nữ thường thích sức mạnh mềm của sự hợp tác, thuyết phục và những cách không bạo lực để theo đuổi mục đích của họ. Do đó, người ta tin rằng hòa bình bền vững cần sự lãnh đạo và tham gia của phụ nữ ở mọi cấp độ ra quyết định. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử, các nhà lãnh đạo phụ nữ cực kỳ hiếm, và những trường hợp này không đủ để chứng minh rằng phụ nữ, thậm chí với điều kiện  họ lãnh đạo thế giới, sẽ mang lại hòa bình cho thế giới.

Theo tôi, thế giới sẽ không khác gì kể cả khi phụ nữ ngồi ở vị trí lèo lái thế giới. Thứ nhất, có nhiều ví dụ lịch sử về sự bất ổn được tạo ra bởi phụ nữ có quyền lực chính trị. Một là nữ hoàng Võ Tắc Thiên của Trung Quốc cổ đại nắm quyền lực ở các nước xung quanh để mang lại hòa bình và khai sáng; hoặc, Margaret Thatcher, Thủ tướng Anh đã triển khai quân đội để phòng thủ chống lại Argentina. Tất nhiên, chúng ta không nên và không thể đánh giá liệu họ có phải là những kẻ diều hâu hay không, nhưng lý do của họ để tiến hành cuộc tấn công dường như chính xác là những gì các nhà lãnh đạo nam cũng thường tuyên bố khi tuyên chiến. Thứ hai, sự thật là quyền lực bây giờ không còn tập trung trong tay một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo, và quyết định chính trị quan trọng như là ở trong hoặc đứng ngoài chiến tranh thường được đưa ra từ một cuộc trưng cầu dân ý. Nói cách khác, những quyết định giữa hòa bình hoặc sự thù địch chỉ đơn giản phản ánh dư luận chứ không phải được xác định bởi các tính cách tự nhiên của nhà lãnh đạo.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng phụ nữ có thể mang lại một thế giới hòa bình hơn nếu nhậm chức lãnh đạo thế giới là cảm quan. Sự thật là các nhà lãnh đạo sẽ thể hiện các quyết tương tự nhau cho dù giới tính của họ là gì.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết cho đề bài này và comment bài viết xuống dưới. Tôi sẽ gửi tới bạn một số nhận xét về bài viết và cách để cải thiện kĩ năng Writing của bạn.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post