[Sample IELTS Writing Task 2] Film Produced by Individuals and Big Companies

Films were produced by big companies in the past, but today people are able to make a film. Do you think this trend is positive or negative?

Đánh giá – Phân tích

Dạng bài: Advantages – Disadvantages – hoặc Positive/Negative (đây là dạng bài tương đối phổ biến, không quá khó và ít khiến người viết phải viết lạc đề)

Chủ đề lớn: Flim

Chủ đề nhỏ (giới hạn): Film production

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: film, film production

Dàn ý

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về thuận lợi – bất lợi.

Thân bài

Với dạng bài Advantages – Disadvantages, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các lợi ích của việc Films were produced by big companies in the past, but today people are able to make films.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các bất lợi của việc Films were produced by big companies in the past, but today people are able to make films.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Chúng ta tiếp tục tới với phần Hướng dẫn viết bàiBài viết mẫu – Sample Answer và Từ vựng chủ đề này nhé

Hướng dẫn viết bài Writing Task 2 dạng Advantages - Disadvantages

Bạn tham khảo các hướng dẫn rất chi tiết về cách viết cho dạng bài Writing Task 2 dạng Advantages - Disadvantages

Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Advantages - Disadvantages.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về Brainstorming idea.

Tham khảo cách viết kết bài để viết được kết bài hay, phù hợp và dễ viết cho dạng bài này.

Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài của dạng bài này, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết mẫu

Films were produced by big companies in the past, but today people are able to make a film. Do you think this trend is positive or negative?

Filmmaking is no longer exclusive to large companies because individuals and smaller companies can make films too. In my opinion, this trend is reshaping the film industry in both positive and negative ways.

The first benefit is that filmmaking increasing more accessible has brought opportunities to ones who pursue filmmaking careers. The access to the knowledge needed to make films on the Internet and cheaper and easier to use technologies for shooting and distributing films has helped to discover talented people. For example, many young and amateur filmmakers are able to make films which are well-received by the general public, using simple handheld devices and posting them on free video-sharing websites such as Youtube.

Another advantage is that films made by smaller producers promote the development of cinematography. Large film studios which are often out to make money first and art second have a tendency to focus on some dominant genres and familiar topics such as superheroes, comedy or romantic; also, their products might be censored too heavily. Therefore, the artistic freedom was inhibited while independent filmmakers can transcend such barriers to create art-driven products and add variety to the film industry.

On the other hand, as the censorship on their product might not be as strict as those from large companies, there would be negative aspects of the widespread popularity of amateur films. Firstly, some films might infringe the copyright when their small-budget creators reproduce the idea from others or from box office hits. Second, some might criticise religion or contain violent and offensive contents which have a detrimental effect on viewers, especially children as these films are easily accessed via the Internet.

In conclusion, the popularity of films made by individuals should be welcomed because of its advantages. However, the negative effects of this trend should not be ignored.

Vietnamese Translated Version

Làm phim không còn dành riêng cho các công ty lớn vì các cá nhân và các công ty nhỏ hơn cũng có thể làm phim. Theo tôi, xu hướng này đang định hình lại ngành công nghiệp điện ảnh theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực.

Lợi ích đầu tiên là việc làm phim ngày càng dễ tiếp cận hơn đã mang đến cơ hội cho những người theo đuổi sự nghiệp làm phim. Việc tiếp cận kiến ​​thức cần thiết để làm phim trên Internet và các công nghệ rẻ hơn và dễ sử dụng hơn để quay và phân phối phim đã giúp khám phá những người tài năng. Ví dụ, nhiều nhà làm phim trẻ và nghiệp dư có thể tạo ra những bộ phim được công chúng đón nhận, sử dụng các thiết bị cầm tay đơn giản và đăng chúng các trang web chia sẻ video miễn phí ví dụ như Youtube chẳng hạn.

Một lợi ích khác là các bộ phim được thực hiện bởi các nhà sản xuất nhỏ hơn thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh. Các hãng phim lớn mà thường sẵn sàng đặt kiếm tiền lên trước và nghệ thuật thứ hai có xu hướng tập trung vào một số thể loại chủ đạo và các chủ đề quen thuộc như siêu anh hùng, hài hay lãng mạn; ngoài ra, sản phẩm của họ có thể bị kiểm duyệt quá nhiều. Do đó, tự do nghệ thuật bị ức chế trong khi các nhà làm phim độc lập có thể vượt qua những rào cản như vậy để tạo ra các sản phẩm hướng đến nghệ thuật và thêm sự đa dạng cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Mặt khác, vì sự kiểm duyệt đối với sản phẩm của họ có thể không nghiêm ngặt như những phim từ các công ty lớn, sẽ có những khía cạnh tiêu cực về sự phổ biến rộng rãi của các bộ phim nghiệp dư. Thứ nhất, một số phim có thể vi phạm bản quyền khi những người sáng tạo có ngân sách nhỏ tái tạo ý tưởng từ những người khác hoặc từ các tác phẩm nổi bật trong phòng vé. Thứ hai, một số phim có thể chỉ trích tôn giáo hoặc chứa nội dung bạo lực và xúc phạm có ảnh hưởng xấu đến người xem, đặc biệt là trẻ em vì những bộ phim này dễ dàng truy cập qua Internet.

Tóm lại, sự phổ biến của các bộ phim được thực hiện bởi các cá nhân nên được hoan nghênh vì những lợi thế của nó. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của xu hướng này không nên bỏ qua.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết cho đề bài này và comment bài viết xuống dưới. Tôi sẽ gửi tới bạn một số nhận xét về bài viết và cách để cải thiện kĩ năng Writing của bạn.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post