manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods

IELTS Writing Task 2 - 17/08/2019

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion

TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS CHÍNH THỨC 2019

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion

Đánh giá

Dạng bài: Discussion (đây là dạng bài tương đối phổ biến, không quá khó và có nhiều cách viết đa dạng)

Chủ đề lớn: over-packaging (đây là chủ đề cực hiếm gặp trong bài IELTS Writing Task 2)

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: production, environment.

Đánh giá chung, đề này là một đề rất khó, khó là bởi không có quá nhiều idea khi đang trong tình huống sức ép của phòng thi. Tuy nhiên đề cho 2 ý kiến khá rõ ràng, với bài này thì ít có khả năng viết lạc đề.

Phân tích bài

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần đơn giản là làm 2 việc sau

 • Đưa ra các idea về nguyên nhân cho việc manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods – Bạn có thể viết về lý do tại sao phải là manufacturers and supermarkets (sẽ ăn điểm rất tốt về tiêu chí Task Response), tuy nhiên đây không phải điều đơn giản đâu. Thay vì thế bạn có thể nói làm cách nào để manufacturers có thể xử lý vấn đề này, và đưa ra kết quả, hệ quả. Hoặc bạn có thể bắt đầu bằng việc nói về hệ quả của việc over-packaging rồi đưa ra cách xử lý.
 • Đưa ra các idea để trả lời cho ý kiến customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Nhìn chung, tương tự như trên, nếu bạn giải thích được rõ ràng tại sao phải là customer hoặc tại sao customer phải làm. Nếu bí idea quá, bạn có thể nói customers có thể làm cách nào, benefit của việc này.

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về cách nghĩ idea – Brainstorming idea trong IELTS Writing Task 2.

Dàn ý

Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Discuss.

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về 2 ý kiến của bài là Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2.

 Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2.

Thân bài

Phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các idea về nguyên nhân cho việc  manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các idea để trả lời cho ý kiến customers should avoid buying goods with a lot of packaging.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive. Có thể tham khảo cách viết kết bài.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết – Sample Answer

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion.

Plastic is the leading cause of pollution and its use should be regulated. In this essay, I will discuss whether companies or customers should have the responsibility to avoid over-packaging.

On the one hand, the main reason why manufactures and supermarkets should take responsibility lies on the fact that they often pack their products for protection from damage during the distribution or storage. Of course, there are some alternative options with environmental benefits, but using plastic is more lucrative. Therefore, many people think that they must cover the cost of recycling and collecting packaging materials, especially plastic. Otherwise, supermarkets or retailers should offer discounts to customers who purchase either products with disposable and eco-friendly package or ones without package.

On the other hand, I think that customers should start avoiding such unnecessary over packing of products. Many people prefer over-packaged products as they believe more packaging can protect products like foods from contamination and give them a more hygienic feeling. However, over-packaged is unnecessary, and this is just a common misconception that needs to be dispelled. Unless consumer behaviour changes, the amount of packaging of goods will be increasing, let alone reducing it. Also, customers can avoid buying over-packaged goods, making consumer pressure on manufacturers and sellers. For example, many supermarkets and restaurants now use fewer plastic containers and use more recycle paper under consumer pressure.

In conclusion, although it is important to make manufacturers and supermarkets responsible for overpackaging, customers should take matters into their own hands and reduce the consumption of products which require more packaging.

Vietnamese Translated Version

Nhựa là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm và việc sử dụng nó phải được quản lý. Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về việc các công ty hoặc khách hàng nên có trách nhiệm tránh việc đóng gói quá mức.

Một mặt, lý do chính tại sao các nhà sản xuất và siêu thị phải chịu trách nhiệm nằm ở việc họ thường đóng gói các sản phẩm của mình để bảo vệ chúng khỏi hư hỏng trong quá trình phân phối hoặc lưu trữ. Tất nhiên, có một số lựa chọn thay thế có lợi ích cho môi trường, nhưng sử dụng nhựa là sinh lợi hơn. Do đó, nhiều người nghĩ rằng họ phải trang trải chi phí tái chế và thu thập vật liệu đóng gói, đặc biệt là nhựa. Mặt khác, siêu thị hoặc nhà bán lẻ nên giảm giá cho những khách hàng mua sản phẩm với vật liệu đóng gói có thể phân hủy và thân thiện với môi trường hoặc những sản phẩm không có đóng gói.

Mặt khác, tôi nghĩ rằng khách hàng nên bắt đầu tránh việc đóng gói sản phẩm không cần thiết như vậy. Nhiều người thích các sản phẩm đóng gói quá mức vì họ tin rằng bao bì nhiều hơn có thể bảo vệ các sản phẩm như thực phẩm khỏi bị nhiễm bẩn và mang lại cho họ cảm giác vệ sinh hơn. Tuy nhiên, đóng gói quá mức là không cần thiết, và đây chỉ là một quan niệm sai lầm phổ biến cần được xua tan. Trừ khi hành vi của người tiêu dùng thay đổi, lượng đóng gói hàng hóa quá mức sẽ ngày càng tăng, chứ đừng nói đến việc giảm nó. Ngoài ra, khách hàng có thể tránh mua hàng hóa đóng gói quá mức, gây ra áp lực từ người tiêu dùng đối với nhà sản xuất và người bán. Ví dụ, nhiều siêu thị và nhà hàng hiện nay sử dụng hộp nhựa ít hơn và dùng giấy tái chế nhiều hơn dưới áp lực của người tiêu dùng.

Tóm lại, mặc dù điều quan trọng là phải khiến các nhà sản xuất và siêu thị chịu trách nhiệm về việc đóng gói quá mức, khách hàng nên đưa vấn đề vào tay họ và giảm tiêu thụ sản phẩm cần nhiều bao bì hơn.

Useful Vocabulary – Từ vựng chủ đề

 • have the responsibility to =  take matters into their own hands = take responsibility = responsible for: chịu trách nhiệm
 • Pack: đóng gói
 • environmental benefits: lợi ích về mặt môi trường
 • Lucrative: có lợi nhuận
 • the cost of recycling and collecting: chi phí tái chế và thu gom
 • packaging materials: nguyên liệu đóng gói
 • Retailers: nhà bán lẻ
 • offer discounts: giảm giá
 • disposable and eco-friendly package: bao bì có thể phân hủy và thân thiện với môi trường
 • over-packing of products: đóng gói hàng hóa quá mức
 • overpackaged products: hàng hóa bị đóng gói quá mức
 • protect products from contamination: bảo vệ sản phẩm khỏi tác nhận độc hại
 • hygienic feeling: cảm giác sạch sẽ
 • consumer behaviour: thói quen khách hàng
 • consumer pressure on: sức ép của khách hàng
 • plastic containers: hộp nhựa
 • recycle paper: giấy tái chế

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post