Research into family history – Bài mẫu IELTS writing task 2

Bài mẫu, kèm phân tích, dàn ý cho đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Research into family history. Đề bài:

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.

ĐÁNH GIÁ – PHÂN TÍCH

Dạng bài: Discussion (đây là dạng bài tương đối phổ biến, không quá khó và có nhiều cách viết đa dạng)

Chủ đề lớn: family history (đây là chủ đề không thường gặp trong bài IELTS Writing Task 2)

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: family, history.

Đánh giá chung, đề này là một đề rất khó, khó là bởi không có quá nhiều idea khi đang trong tình huống sức ép của phòng thi. Tuy nhiên đề cho 2 ý kiến khá rõ ràng, với bài này thì ít có khả năng viết lạc đề.

PHÂN TÍCH BÀI

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần đơn giản là làm 2 việc sau

  • Đưa ra các idea về nguyên nhân cho việc we should do research into their family history – Khá đơn giản là chỉ cần nói tới benefits của việc này là được.
  • Đưa ra các idea để trả lời cho ý kiến we should focus on the present and future generations. Nhìn chung có thể đưa ra lợi ích của việc focus on the present and future, hoặc có thể nói lý do để không thực hiện việc research on family history là được.

Trước khi đọc tiếp bài học ở bên dưới, bạn có thể đăng ký để nhận email hàng tuần của tôi. Tôi sẽ gửi bạn những nội dung, tips, hướng dẫn, kinh nghiệm giúp bạn học tiếng Anh và IELTS hiệu quả nhất nhé. Có rất nhiều tài liệu và bài học độc quyền tôi chỉ gửi qua email này thôi đấy. (Nếu bạn đã đăng ký, vui lòng bỏ qua nhé. Rất xin lỗi đã làm phiền bạn)

DÀN Ý BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

MỞ BÀI

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày.

Với dạng bài Discussion, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2. 

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các idea về nguyên nhân cho việc we should do research into their family history – Khá đơn giản là chỉ cần nói tới benefits của việc này là được.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các idea để trả lời cho ý kiến we should focus on the present and future generations. Nhìn chung có thể đưa ra lợi ích của việc focus on the present and future, hoặc có thể nói lý do để không thực hiện việc research on family history là được.

KẾT BÀI cho BÀI SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Chúng ta tiếp tục tới với phần Hướng dẫn viết bài và Bài viết mẫu – Sample Answer và Từ vựng chủ đề này nhé

CÁC KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐỂ viết bài Writing Task 2

Các kiến thức cần thiết và quan trọng để có thể viết một bài IELTS Writing Task 2, bạn có thể học tại đây Ultimate Guide for IELTS Writing Task 2. Lưu ý, trong quá trình học, hãy làm bài tập đầy đủ nhé.

  • Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 và 2020.
  • Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, cũng như cần có giáo viên chữa bài chi tiết giúp bạn. Bạn có thể đăng ký khóa học IELTS Writing Online 1-1 để có thể bứt phá 0.5 chấm chỉ trong 02 tuần.
  • Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

BÀI VIẾT MẪU 01 – SAMPLE IELTS WRITING TASK 2

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.

Lưu ý: Bài viết được viết bởi học viên lớp IELTS Writing Online 1-1 đã đạt IELTS Writing 7.0 trở lên. Sau đó, được sửa bởi giáo viên trước khi được chấm và sửa lần nữa bởi cựu giám khảo (quy trình chung của lớp các lớp IELTS Online)

family-history-research-sample-essay-research-into-family-history

Bạn có thể tập viết bài của bạn và comment ở dưới kèm theo email. Tôi sẽ gửi bài chữa và điểm số cho bài viết của bạn qua email cho bạn nhé.

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.
Many people think that it we should learn about our forefathers while others think that it is better to focus on the present and coming generations. In this essay, I will discuss these two views before reaching my own conclusions.

On the one hand, researching one’s family background brings many benefits. Firstly, there are many inherited diseases, and research on family history might identify and prevent or treat the diseases. Second, many people feel proud when they find that their family is respectable and credible with a notable family background. It encourages them to keep family’s traditions and contribute to the society to continuously gain credibility and respectability. Finally, the research can be conducted simply as a fascinating hobby and can be a good talking point with family and friends, thereby fostering family relationships.

On the other hand, there are some reasons why we should concentrate on the present and future rather than on the past. The first reason is that researching family history might reveal some embarrassing facts such as ancestors’ crime records that make future generations uncomfortable. The second reason is that many people think that the past cannot be changed, so instead of wasting time on digging family history, the present and future should be prioritised. They believed that it is more important that the present and future generations are and will be admired.

In conclusion, I think that if ones find their interest and the benefits of family research, they should be able to do it; otherwise, they should focus on the present and the future.

Vietnamese Translated Version

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu về những người đi trước trong khi những người khác nghĩ rằng tốt hơn là tập trung vào các thế hệ hiện tại và sắp tới. Trong bài luận này, tôi sẽ thảo luận về hai quan điểm này trước khi đưa ra kết luận của riêng tôi.

Một mặt, nghiên cứu một nền tảng gia đình của cộng đồng mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, có nhiều bệnh di truyền và nghiên cứu về lịch sử gia đình có thể xác định và phòng ngừa hoặc điều trị bệnh. Thứ hai, nhiều người cảm thấy tự hào khi họ thấy rằng gia đình của họ là đáng kính và đáng tin cậy với một gia đình có danh tiếng. Nó khuyến khích họ giữ truyền thống gia đình và đóng góp cho xã hội để tiếp tục có được sự tín nhiệm và tôn trọng. Cuối cùng, nghiên cứu có thể được tiến hành đơn giản như một sở thích và có thể là một cách trò chuyện tốt với gia đình và bạn bè, từ đó thúc đẩy các mối quan hệ gia đình.

Mặt khác, có một số lý do tại sao chúng ta nên tập trung vào hiện tại và tương lai hơn là vào quá khứ. Lý do đầu tiên là việc nghiên cứu lịch sử gia đình có thể tiết lộ một số sự thật đáng xấu hổ như hồ sơ tội ác của tổ tiên khiến các thế hệ tương lai không thoải mái. Lý do thứ hai là nhiều người nghĩ rằng quá khứ không thể thay đổi, vì vậy thay vì lãng phí thời gian vào việc đào bới lịch sử gia đình, hiện tại và tương lai nên được ưu tiên. Họ tin rằng điều quan trọng hơn là các thế hệ hiện tại và tương lai đang và sẽ được ngưỡng mộ.

Để kết luận, tôi nghĩ rằng nếu ai tìm thấy sự quan tâm của họ và lợi ích của nghiên cứu gia đình, họ sẽ có thể làm điều đó; nếu không, họ nên tập trung vào hiện tại và tương lai.

BÀI MẪU 02 – SAMPLE ESSAY RESEARCH INTO FAMILY HISTORY

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.
Many people think that it we should learn about our forefathers while others think that it is better to focus on the present and coming generations. In this essay, I will discuss these two views before reaching my own conclusions.

The main reason for and against researching one’s family background is whether the family history is glorious. If some people find that their family is respectable and credible with a notable family background, they will be encouraged to keep their family’s traditions and contribute to the society to gain more respectability. Others might not have that glory, and researching family history might reveal some embarrassing facts such as ancestors’ crime records that make future generations uncomfortable. For them, it is a waste of time to dig into the past as it cannot be changed, and the present and future should be prioritised.

However, people who are against family research might ignore the medical and scientific fact that there are many inherited diseases, and research on family history might identify and prevent or treat the diseases. Also, they might think that conducting family research is expensive and time-consuming, but the fact is that researching family tree can just be a hobby to elders in Vietnamese families, for example. It can be done simply by collecting old family photos or talking with older relatives about family stories, thereby fostering family relationships.

In conclusion, it is not necessary for everyone to unlocking the mysteries of their own family history. However, as family research can be seen as a freetime interest and bring many benefits, I think that it should be done in every family.

Vietnamese Translated Version

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu về những người đi trước trong khi những người khác nghĩ rằng tốt hơn là tập trung vào các thế hệ hiện tại và sắp tới. Trong bài luận này, tôi sẽ thảo luận về hai quan điểm này trước khi đưa ra kết luận của riêng tôi.

Lý do chính cho và chống lại việc nghiên cứu một nền tảng gia đình là liệu lịch sử gia đình có vinh quang hay không. Nếu một số người thấy rằng gia đình của họ đáng kính và đáng tin cậy với một gia đình có danh tiếng, họ sẽ được khuyến khích giữ truyền thống gia đình của họ và đóng góp cho xã hội để có được sự tôn trọng hơn. Những người khác có thể không có vinh quang đó, và nghiên cứu lịch sử gia đình có thể tiết lộ một số sự thật đáng xấu hổ như hồ sơ tội ác của tổ tiên khiến các thế hệ tương lai không thoải mái. Đối với họ, thật lãng phí thời gian để đào sâu vào quá khứ vì nó không thể thay đổi được, và hiện tại và tương lai nên được ưu tiên.

Tuy nhiên, những người chống lại nghiên cứu gia đình có thể bỏ qua thực tế y học và khoa học rằng có nhiều bệnh di truyền, và nghiên cứu về lịch sử gia đình có thể xác định và ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh. Tương tự, họ có thể nghĩ rằng tiến hành nghiên cứu gia đình là tốn kém và tốn thời gian, nhưng thực tế là nghiên cứu cây gia phả có thể chỉ là một sở thích của ví dụ như người lớn tuổi trong các gia đình Việt Nam. Nó có thể được thực hiện đơn giản bằng cách thu thập ảnh cũ của gia đình hoặc nói chuyện với người thân lớn tuổi về những câu chuyện gia đình, từ đó thúc đẩy mối quan hệ gia đình.

Tóm lại, không cần thiết cho tất cả mọi người để vén màn bí ẩn trong lịch sử gia đình của họ. Tuy nhiên, vì nghiên cứu gia đình có thể được coi là một mối quan tâm giải trí và mang lại nhiều lợi ích, tôi nghĩ rằng nó nên được thực hiện trong mỗi gia đình.

Đăng ký khóa học IELTS Online 4 kỹ năng để học IELTS Writing bài bản hơn nhé. Hoặc bạn có thể đăng ký khóa học IELTS Writing 1-1 để được chữa bài chi tiết.

LƯU Ý!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Mình rất mong bạn dành vài giây để đọc thông tin này nhé.

Lớp học tiếng Anh mất gốc Online English Boost sắp khai giảng giúp bạn lấy lại tự tin trước khi học IELTS, hãy nhanh tay đăng ký nhé.

Nếu bạn đang học IELTS Writing nhưng mãi chưa viết được bài hoàn chỉnh hoặc mãi chưa tăng điểm. Đó là do bạn không có người hướng dẫn chi tiết và không được chữa bài, hãy đăng ký khóa học IELTS Online Writing 1-1 với đặc trưng là tất cả bài viết đều được chữa chi tiết nhiều lần bởi giáo viên và cựu giám khảo, đã giúp tăng 0.5 chấm trong 2 tuần.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi bắt đầu việc học IELTS 4 kỹ năng đừng tự mò mẫm nữa. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn có thể đăng ký ngay khóa học IELTS Online Completion 4 kỹ năng để học từ cơ bản tới nâng cao, với chi phí thấp, có tương tác trực tiếp rất nhiều với giáo viên, đã giúp rất nhiều bạn đạt 6.5 – 8.0 chỉ với chi phí cực ít.

Nếu bạn đang luyện thi IELTS Speaking và Writing mà gặp khó khăn với từ vựng do quá nhiều chủ đề và quá nhiều từ vựng cần học. Nếu bạn không biết nên ôn Reading và Listening thế nào. Bạn nên sử dụng bộ đề IELTS Dự Đoán Mỳ Ăn Liền có kèm đáp án chi tiết đầy đủ cũng như các giới hạn đề thi. Đề cập nhật thường xuyên giúp bạn ôn thi tốt hơn.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem thông tin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *