Eating Local Food [Sample]

IELTS Writing Task 2 - 06/07/2019

Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local food is more environmentally and economically. Do you think the advantages outweigh its disadvantages?

TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS CHÍNH THỨC 2019

Đánh giá

Dạng bài: advantages – disadvantages (đây là dạng bài tương đối phổ biến, không quá khó và ít khiến người viết phải viết lạc đề. Tuy nhiên cần lưu ý về việc phải trả lời được câu hỏi liên quan tới từ outweigh)

Chủ đề lớn: food (đây không phải là chủ đề thường gặp trong bài IELTS Writing Task 2)

Chủ đề nhỏ (giới hạn): eating local food – ăn thực phẩm nội địa, environmental and economical effects (các ảnh hưởng lên môi trường và kinh tế)

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: food, environment, economy (đây là dạng bài nhiều topic trong một bài)

Phân tích bài

Đối với đề này, chúng ta chỉ cần chú ý các vấn đề sau

 • Các idea phải liên quan tới economy và environment, đặc biệt là khi nói tới advantages. Đây là giới hạn của đề bài, người viết cần phải xử lý để tránh việc mất điểm trong Task Response.
 • Tất nhiên, nếu disadvantages vẫn liên quan tới 2 vấn đề này thì càng tốt.
 • Người viết không nên bị nhầm giữa đề này (eating local food) với đề eating imported food bởi đây là 2 đề khác nhau và sẽ có cách tiếp cận về idea là khác nhau.
 • Đề bài cho sẵn thông tin Many foods are shipped from far away. Chúng ta có thể sử dụng để nói tới các vấn đề về environment và economy nếu có thể.

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về cách nghĩ idea – Brainstorming idea trong IELTS Writing Task 2.

Dàn ý

Bài này có 2 cách tiếp cận vấn đề khác nhau, đây là cách tiếp cận bài viết thông thường nhất đối với dạng Advantages – Disadvantages

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về nguyên nhân và giải pháp. Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2.

Thân bài

Với dạng bài Cause – Solution, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea. Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các idea về lợi ích của eating local food với kinh tế và môi trường, cần chú ý phải viết xoay quanh 2 vấn đề này bởi thông tin này đã được đưa ra trong đề bài. Điều này rất quan trọng nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiêu chí Task Response.

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các idea về bất lợi của eating local food. Ở phần bất lợi, người viết có thể đưa ra bất lợi trong vấn đề nào cũng được, nhưng nếu muốn bài viết có thể đạt điểm tốt hơn, người viết nên đưa ra các bất lợi liên quan tới kinh tế và môi trường.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive. Có thể tham khảo cách viết kết bài.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết 01 – Sample Answer 01

Ở bài viết này, tôi nhận thấy có 2 vấn đề lớn đó là environment và economy. Và tôi thấy rằng về environment thì việc eating local food đúng là chỉ có lợi ích, còn về mặt economy thì tôi thấy còn phải xem lại vì tôi có thể đưa ra idea cho thấy có cả lợi ích và bất lợi. Vì vậy tôi viết thành 2 đoạn, mỗi đoạn xử lý một vấn đề.

Many people believe that it would be better for our environment and our economy if we ate locally produced food. To a certain extent, I agree with this idea for some reasons.

In terms of ecological benefits, eating domestic food rather than imported alternatives is a practice that individuals should adopt to protect the environment. In some countries, imported food can damage the local environment, so various imported foods are prohibited. This is because they can harbour diseases from foreign foods, causing harm to the local native flora and fauna.  Moreover, using more local produce reduces food miles and reduce our carbon footprint. This is because foreign foods are often transported by air or ship and refrigerated to keep them fresh during the transporting process, thereby increasing global pollution from exhaust fumes.

The economic advantage of eating local produced food is obvious as it might keep local farms healthy and boost the local economy. However, stop eating foreign food brings not only economic benefits. Food imports are a natural part of the global trade and globalisation, creating a free market with competition in food’s quality and price between global producers. Therefore, customers can no longer take advantage of eating imported food which is often cheaper and better than the local grown ones because of the better farming and processing technology.

In conclusion, the important role of banning imported food in environmental protection on a local and global scale is undeniable. From an economic standpoint, I do not think that the advantages of eating local food only are stronger.

Vietnamese translated version

Nhiều người tin rằng sẽ tốt hơn cho môi trường và nền kinh tế của chúng ta nếu chúng ta ăn thực phẩm được sản xuất tại địa phương. Ở một mức độ nhất định, tôi đồng ý với ý tưởng này vì một số lý do.

Về mặt lợi ích sinh thái, ăn thực phẩm trong nước thay vì nhập khẩu thay thế là một thói quen mà các cá nhân nên áp dụng để bảo vệ môi trường. Ở một số quốc gia, thực phẩm nhập khẩu có thể làm phá hủy môi trường địa phương, vì vậy các loại thực phẩm nhập khẩu khác nhau đều bị cấm. Điều này là do chúng có thể chứa các bệnh từ thực phẩm nước ngoài, gây hại cho hệ động thực vật bản địa địa phương. Hơn nữa, sử dụng nhiều sản phẩm địa phương hơn giảm việc vận chuyển thực phẩm và giảm lượng khí thải carbon. Điều này là do thực phẩm nước ngoài thường được vận chuyển bằng hàng không hoặc tàu biển và được làm lạnh để giữ tươi trong quá trình vận chuyển, do đó làm tăng ô nhiễm toàn cầu từ khói thải.

Lợi thế kinh tế của việc ăn thực phẩm sản xuất tại địa phương là rõ ràng vì nó có thể làm giàu cho các trang trại địa phương và thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ngừng ăn thực phẩm nước ngoài không chỉ mang lại lợi ích kinh tế. Nhập khẩu thực phẩm là một phần tự nhiên của thương mại cầu hóa và toàn cầu hóa, tạo ra một thị trường tự do với sự cạnh tranh về chất lượng và giá cả thực phẩm giữa các nhà sản xuất toàn cầu. Do đó, khách hàng không còn có thể tận hưởng việc ăn thực phẩm nhập khẩu mà thường rẻ hơn và tốt hơn so với những người trồng tại địa phương vì công nghệ chế biến và canh tác tốt hơn.

Tóm lại, vai trò quan trọng của việc cấm thực phẩm nhập khẩu trong bảo vệ môi trường ở quy mô địa phương và toàn cầu là không thể phủ nhận. Từ quan điểm kinh tế, tôi không nghĩ rằng những lợi thế của việc ăn thực phẩm địa phương mạnh hơn.

  Bài viết 02 – Sample Answer 02

  Ở cách viết thứ 2 này, tôi thấy rằng lợi ích và bất lợi đều tồn tại nhưng bất lợi thì lớn hơn lợi ích. Vì vậy tôi quyết định viết lợi ích trước, sau đó viết bất lợi.

  Many people believe that it would be better for our environment and our economy if we ate locally produced food. I think that the advantage is outweighed by the disadvantages.

  Stop eating foreign food is not really beneficial for the customers. Food imports are a natural part of the global trade and globalisation, creating a free market with competition in food’s quality and price between global producers. Therefore, customers might not take advantage of eating imported food which is sometimes cheaper and better than the local grown ones because of the better farming and processing technology.

  However, eating local produced food keeps local farms healthy. Farmers in some countries can make money by simply delivering and selling their food products at local market rather than at markets far away. It also creates more jobs for local people in processing sector and logistics and boosts the local economy.

  In terms of ecological benefits, eating domestic food rather than imported alternatives is a practice that individuals should adopt to protect the environment. In some countries, imported food can damage the local environment, so various imported foods are prohibited. This is because they can harbour diseases from foreign foods, causing harm to the local native flora and fauna.  Moreover, using more local produce reduces food miles and reduce our carbon footprint. This is because foreign foods are often transported by air or ship and refrigerated to keep them fresh during the transporting process, thereby increasing global pollution from exhaust fumes.

  In conclusion, despite the drawback for individuals, I think that the idea of eating local products should be encouraged as its economic and environmental benefits.

  Vietnamese translated version

  Nhiều người tin rằng sẽ tốt hơn cho môi trường và nền kinh tế của chúng ta nếu chúng ta ăn thực phẩm được sản xuất tại địa phương. Tôi nghĩ rằng lợi thế là lớn hơn những nhược điểm.

  Ngừng ăn thực phẩm nước ngoài không thực sự có lợi cho khách hàng. Nhập khẩu thực phẩm là một phần tự nhiên của thương mại toàn cầu hóa và toàn cầu hóa, tạo ra một thị trường tự do với sự cạnh tranh về chất lượng và giá cả thực phẩm giữa các nhà sản xuất toàn cầu. Do đó, khách hàng có thể không tận dụng việc ăn thực phẩm nhập khẩu đôi khi rẻ hơn và tốt hơn so với những người trồng tại địa phương vì công nghệ chế biến và canh tác tốt hơn.

  Tuy nhiên, ăn thực phẩm sản xuất tại địa phương giữ cho các trang trại địa phương khỏe mạnh. Nông dân ở một số quốc gia có thể kiếm tiền bằng cách đơn giản là giao và bán các sản phẩm thực phẩm của họ tại thị trường địa phương thay vì ở các thị trường xa. Nó cũng tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương trong lĩnh vực chế biến và hậu cần và thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

  Về mặt lợi ích sinh thái, ăn thực phẩm trong nước thay vì nhập khẩu thay thế là một thói quen mà cá nhân nên áp dụng để bảo vệ môi trường. Ở một số quốc gia, thực phẩm nhập khẩu có thể làm hỏng môi trường địa phương, vì vậy các loại thực phẩm nhập khẩu khác nhau đều bị cấm. Điều này là do chúng có thể chứa các bệnh từ thực phẩm nước ngoài, gây hại cho hệ động thực vật bản địa địa phương. Hơn nữa, sử dụng nhiều sản phẩm địa phương hơn làm giảm việc vận chuyển thực phẩm và giảm lượng khí thải carbon. Điều này là do thực phẩm nước ngoài thường được vận chuyển bằng đường không hoặc tàu biển và làm lạnh để giữ tươi trong quá trình vận chuyển, do đó làm tăng ô nhiễm toàn cầu từ khói thải.

  Tóm lại, mặc dù có những hạn chế đối với cá nhân, tôi nghĩ rằng ý tưởng ăn các sản phẩm địa phương nên được khuyến khích vì lợi ích kinh tế và môi trường của nó.

  Useful vocabulary on Food – Environment topic – Từ vựng chủ đề Food – Environment

  • locally produced food – domestic food – the local grown foods: thực phẩm tại địa phương, nội địa
  • foreign food – imported foods: các thực phẩm nhập khẩu
  • ecological benefits: lợi ích về mặt môi trường
  • protect the environment: bảo vệ môi trường
  • damage the local environment: phá hủy môi trường địa phương
  • prohibit – ban: cấm
  • harbour diseases: lây nhiễm bệnh
  • flora and fauna: hệ sinh thái (cây cối và động vật)
  • reduce food miles: giảm việc vận chuyển thực phẩm
  • reduce our carbon footprint: giảm lượng carbon
  • economic advantage – economic benefit: lợi ích kinh tế
  • keep local farms healthy: làm giàu cho trang trại địa phương
  • boost the local economy: thúc đẩy kinh tế địa phương
  • the better farming and processing technology: kỹ thuật nuôi trồng và chế biến

  Chúc bạn học tốt

  Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

  Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post