[Actual Test 12/12/2019] – Task 2 – Some Languages Are Dying Out

A few languages are increasingly spoken in different countries, while the usage of others is rapidly declining. Is this a positive or a negative development?

Dạng bài: Advantages – Disadvantages (hoặc Positive – Negative) (đây là dạng bài tương đối phổ biến, không quá khó và ít khiến người viết phải viết lạc đề)

Chủ đề lớn: Language

Chủ đề nhỏ (giới hạn): Global language

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: language – culture

Dàn ý

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về thuận lợi – bất lợi.

Thân bài

Với dạng bài Advantages – Disadvantages, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các giải thích và các thuận lợi (positive) của a few languages are increasingly spoken in different countries

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các giải thích và các bất lợi (negative) của the usage of others is rapidly declining

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Chúng ta tiếp tục tới với phần Hướng dẫn viết bàiBài viết mẫu – Sample Answer và Từ vựng chủ đề này nhé

Hướng dẫn viết bài Writing Task 2 dạng Advantages - Disadvantages

Bạn tham khảo các hướng dẫn rất chi tiết về cách viết cho dạng bài Writing Task 2 dạng Advantages - Disadvantages

Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Advantages - Disadvantages.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về Brainstorming idea.

Tham khảo cách viết kết bài để viết được kết bài hay, phù hợp và dễ viết cho dạng bài này.

Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài của dạng bài này, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết mẫu

A few languages are increasingly spoken in different countries, while the usage of others is rapidly declining. Is this a positive or a negative development?

In our today’s world, some languages gain its popularity while some languages have been gone. There are both advantages and disadvantages of this trend.

On the positive side, the increasing use of some languages will have a beneficial effect on communication between people from different countries. For example, English has become the lingua franca in many parts of the world, easing the difficulty in communication among people with different language backgrounds. It is the dominant language in many global aspects from science, diplomacy to international business so that cultural misunderstandings will be eradicated, global trade flourish and international partnerships are established. This is the reason why the ability to speak English or other languages that have global functionality is a necessary skill in the modern world.

On the negative side, the dominance of some languages while other languages are dying out is associated with the cultural loss. It is a fact that language and culture are interrelated, so losing a language means a culture is on the verge of extinction. In contrast, the dominant languages bring their own culture and endanger others, thereby the loss of cultural diversity on our planet. In addition, languages include historical values. An example for this is that a huge amount of knowledge in books and ancient documents cannot be extracted as they are written in the forgotten languages. Therefore, threatened languages should be saved to preserve the identity of people who are speaking them.

In conclusion, the increasing use of a few languages and the decline of others is both a positive as well as a negative development. However, I believe that it is necessary to save these dying languages to conserve our precious history.

281 words

Vietnamese Translated Version

Trong thế giới ngày nay của chúng ta, một số ngôn ngữ được phổ biến trong khi một số ngôn ngữ đã biến mất. Có cả ưu điểm và nhược điểm của xu hướng này.

Về mặt tích cực, việc sử dụng ngày càng nhiều một số ngôn ngữ sẽ có tác dụng có lợi trong giao tiếp giữa những người từ các quốc gia khác nhau. Ví dụ, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung ở nhiều nơi trên thế giới, giúp giảm bớt sự khó khăn trong giao tiếp giữa những người có nền tảng ngôn ngữ khác nhau. Đó là ngôn ngữ thống trị trong nhiều khía cạnh toàn cầu từ khoa học, ngoại giao đến kinh doanh quốc tế để những hiểu lầm về văn hóa sẽ được xóa bỏ, thương mại toàn cầu phát triển và quan hệ đối tác quốc tế được thiết lập. Đây là lý do tại sao khả năng nói tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác có chức năng toàn cầu là một kỹ năng cần thiết trong thế giới hiện đại.

Về mặt tiêu cực, sự thống trị của một số ngôn ngữ trong khi các ngôn ngữ khác đang dần lụi tàn có liên quan đến sự mất mát văn hóa. Có một thực tế là ngôn ngữ và văn hóa có mối quan hệ với nhau, vì vậy mất một ngôn ngữ có nghĩa là một nền văn hóa đang trên bờ vực tuyệt chủng. Ngược lại, các ngôn ngữ thống trị mang lại văn hóa của riêng họ và gây nguy hiểm cho người khác, do đó làm mất sự đa dạng văn hóa trên hành tinh của chúng ta. Ngoài ra, ngôn ngữ bao gồm các giá trị lịch sử. Một ví dụ cho điều này là một lượng kiến ​​thức khổng lồ trong sách và tài liệu cổ không thể được trích xuất khi chúng được viết bằng các ngôn ngữ bị lãng quên. Do đó, các ngôn ngữ bị đe dọa nên được lưu để giữ bản sắc của những người đang nói chúng.

Tóm lại, việc sử dụng ngày càng nhiều một vài ngôn ngữ và sự suy giảm của các ngôn ngữ khác là cả sự phát triển tích cực cũng như tiêu cực. Tuy nhiên, tôi tin rằng cần phải lưu giữ những ngôn ngữ đang hấp hối này để bảo tồn lịch sử quý giá của chúng ta.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post