Sử Dụng Đúng Câu Bị Động Trong Tiếng Anh

Nếu sử dụng được câu bị động trong tiếng Anh thì bạn sẽ được đánh giá cao, nhưng ít nhất bạn cần phải dùng đúng như các kiến thức trong bài học này.
NGỮ PHÁP CƠ BẢN - NÂNG CAO

NGỮ PHÁP CÂU BỊ ĐỘNG PASSIVE VOICE

Đây là một bài học trong chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao, được thiết kế khoa học và có bài tập đầy đủ nhằm giúp các bạn ôn tập lại ngữ pháp. Các học viên lớp IELTS Onlinelớp IELTS tại Hà Nội được yêu cầu bắt buộc tham gia các bài học trong chuỗi bài học này.

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

ĐỊNH NGHĨA CÂU BỊ ĐỘNG PASSIVE VOICE

Câu bị động Passive Voice là gì?

Câu bị động (passive voice) là một cấu trúc được sử dụng để nhấn mạnh tới tân ngữ (objects) thay vì chủ ngữ (subjects) và tạo thành bởi đảo vị trí chủ ngữ và tân ngữ và cùng trợ động từ và phân từ của động từ.

(Theo Oxford)

Như vậy, bạn lưu ý rằng:

  • Câu bị động nhấn mạnh tới tân ngữ thay vì chủ ngữ. Ở đây bạn nên hiểu rằng trong cấu trúc passive voice thì người ta chú ý tới đối tượng bị tác động bởi hành động (chính là tân ngữ) còn đối tượng gây ra hành động (chủ ngữ) thì người ta không quan tâm bằng (hoặc chẳng quan tâm).
  • Câu bị động sẽ cần có trợ động từ (tương ứng các thì)
  • Câu bị động cần tới phân từ của động từ past participle trong bảng động từ bất quy tắc.
PASSIVE VOICE

IN ENGLISH

Cấu trúc và cách sử dụng Câu bị động

Cấu trúc câu bị động

Chúng ta sử dụng dạng đúng của to be + phân từ quá khứ để tạo thành câu điều kiện.

Câu chủ động

Câu bị động

I/you/we/they catch

He/she/it catches

I/you/he/she/it/we/they will catch

I/you/he/she/it/we/they caught

to catch

I am caught/You/we/they are caught

He/she/it is caught

I/you/he/she/it/we/they will be caught

I/you/he/she/it/we/they were caught

to be caught

Cấu trúc câu bị động theo thì

Với từng thì (tense) chúng ta sẽ có các cấu trúc câu bị động khác nhau, bạn chú ý thật kỹ vào cách sử dụng động từ nhé

Thì

Cấu trúc câu bị động

Ví dụ

present simple

am/are/is + past participle

He is taken to school by his mum.

present continuous

am/are/is being + past participle

They are being bullied.

present perfect

have/has been + past participle

Have you been interviewed for many jobs?

past simple

was/were + past participle

We were told not to touch anything.

past continuous

was/were being + past participle

Our computers were being attacked by hackers.

past perfect

had been + past participle

His mother had been brought up in India.

future

will be + past participle

Arrangements will be made to move them to other locations.

future perfect

will have been + past participle

All the merchandise will have been shipped by tomorrow.

Nguồn Oxford

Cách sử dụng câu bị động

Chúng ta thường sử dụng câu bị động trong tình huống:

  • chúng ta không biết được người hoặc hành động được thực hiện như thế nào:

My car was stolen. (Xe hơi của tôi bị trộm.)

The spaceship is damaged. (Con tàu vũ trụ đã bị phá huỷ.)

  • Việc biết ai làm gì đó không quan trọng hoặc không cần thiết:

My train was cancelled. (Tàu của tôi bị huỷ.)

The aliens are waiting to be rescued. (Những người ngoài hành tinh đang đợi để được cứu.)

Was anyone hurt in the accident? (Có ai bị thương lúc tai nạn không?)

Letters aren’t delivered on bank holidays. (Thư từ sẽ không được gửi đi vào dịp nghỉ lễ.)

  • Nếu một người làm gì đó quan trọng, chúng ta sử dụng by + người đó.

Câu chủ động: Aliens caught Norman.

Câu bị động: Norman was caught by aliens.

To have something done

Khi người khác làm một việc gì đó cho chúng ta, chúng ta có thể nói have something done. Chúng ta không thường nói là ai làm điều đó.

Chúng ta sử dụng dạng đúng của have + danh từ + phân từ quá khứ:

She has the spaceship repaired. (= The garage repairs the spaceship.)

I had my hair coloured. (= The hairdresser coloured my hair.)

We’ll have a new house designed. (= An architect will design a new house for us.)

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

Bài tập câu bị động passive voice có bài tập và đáp án

Bạn hãy làm các bài tập dưới đây và comment điểm để cùng ghi nhận nỗ lực học ngữ pháp nhé.

Ngoài ra tôi cũng sẽ gửi các tài liệu và phương pháp để giúp bạn học ngữ pháp qua email nếu bạn làm bài tập nhé.

Các bạn học sinh lớp Onlinetrực tiếp tại Bilingo được yêu cầu bắt buộc phải làm bài tập này.

Và đừng quên tham gia vào chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao để cải thiện ngữ pháp nhé.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post