Thành thạo kiến thức ngữ pháp các loại câu hỏi trong tiếng Anh

Bạn đã nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp các loại câu hỏi trong tiếng Anh chưa? Bài học này cung cấp cho bạn các kiến thức đầy đủ nhất về các loại câu hỏi.
NGỮ PHÁP CƠ BẢN - NÂNG CAO
QUESTION TYPES

IN ENGLISH

Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có nhiều loại câu lắm, ở đây chúng ta xét tới các loại cấu trúc câu sau:

 • Câu trần thuật là câu đưa ra hoặc tuyên bố thông tin tới người đọc hay người nghe. Thông thường câu trần thuật kết thúc bằng dấu chấm ‘.’ Câu trần thuật (statement sentence) chỉ đơn giản là đưa ra thông tin mà thôi.
 • Câu cảm thán là câu thể hiện cảm xúc của người nói và người viết. Thông thường kết thúc câu cảm thán, ta dùng dấu chấm than ‘!’, câu cảm thán bao gồm cảm xúc của người đặt câu.
 • Câu hỏi (nghi vấn) là câu được đưa ra để thể hiện yêu cầu của người hỏi về thông tin. Câu hỏi thường kết thúc với dấu hỏi chấm ‘?’ Và câu hỏi chỉ đơn thuần là hỏi thông tin.

Tuy vậy, ở trong tiếng Anh, đặc biệt Speaking, chỉ bằng các biện pháp về phát âm, ta có thể thể hiện thông tin khác so với định nghĩa ở trên. Lấy ví dụ, ta có thể biến từ câu trần thuật thành câu hỏi và nhiều khi là ngược lại.

Thế mới hay!

Câu hỏi Yes/No trong tiếng Anh và cách thành lập

Câu Yes/No là gì?

Câu hỏi Yes/no là dạng câu hỏi chỉ có hai lựa chọn là yes (có) hoặc no (không) và yêu cầu người trả lời xác nhận thông tin này. Đôi khi có thể coi đây là dạng câu hỏi đóng trong tiếng Anh.

Cách thành lập cấu trúc câu hỏi yes/no

Khi chúng ta đặt câu hỏi với câu trả lời là Yes hoặc No:

 • Chúng ta đặt trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu trước chủ ngữ:

(Với chủ đề về động từ khuyết thiếu)

We’re (We are) going to clubbing tonight. (Chúng ta sẽ đi đến câu lạc bộ tối nay.)

=> Are we going clubbing tonight? (Chúng ta có đi đến câu lạc bộ tối nay không?)

We must go to London. (Chúng ta phải đi đến Luân Đôn.)

=> Must we go to London? (Chúng ta có phải đi đến Luân Đôn không?)

You like Manchester. (Bạn thích Manchester.)

=> Do you like Manchester? (Bạn có thích Manchester không?)

Manchester has fantastic clubs. (Manchester có câu lạc bộ tuyệt vời.)

=> Does Manchester have fantastic clubs? (Manchester có câu lạc bộ tuyệt vời phải không?)

(Không phải Does Manchester has fantastic club?)

They went clubbing. (Họ đã đi đến câu lạc bộ.)

=> Did they go clubbing? (Họ đã đi đến câu lạc bộ phải không?)

 • Chúng ta đặt động từ to be trước chủ ngữ của nó nếu trong câu chỉ có động từ to be (ở thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn)

She’s (She is) in Manchester today. (Cô ấy ở Manchester hôm nay.)

=> Is she in Manchester today? (Cô ấy có ở Manchester hôm nay không?)

Cách trả lời câu hỏi dạng Yes/No

Khi chúng ta trả lời câu hỏi Yes/No sử dụng cùng một loại trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu với câu hỏi.

Nếu câu trả lời là Yes:

Are you going to London? Yes, I am.

Do you like Manchester?   Yes, I do.

Has he been clubbing?     Yes, he has.

Could they ask questions? Yes, they could.

Nếu câu trả lời là No:

Are you going to London?  No, I’m not.

Did you sing well? No, I didn’t.

QUESTION TYPES

IN ENGLISH

Câu hỏi với các từ để hỏi Wh-question

Wh-question là gì?

Wh-question, câu hỏi Wh, là các câu hỏi sử dụng các từ để hỏi bắt đầu bằng hai ký tự là WH gồm có các từ sau đây

 • Who
 • What
 • When
 • Where
 • How
 • Why

Để xem chi tiết hơn các dạng từ để hỏi trong dạng câu hỏi Wh-question này, bạn xem bảng dưới đây nhé

 

Who

What

Where

Why

How

Which

How often

How long

How far

How many (+ danh từ đếm được)

How much (+ danh từ không đếm được)

What (+ danh từ)

Which (+ danh từ)

Whose (+ danh từ)

Cách tạo cấu trúc câu hỏi dạng Wh-question

Câu hỏi Wh… bắt đầu với những từ trong bảng ở trên.

Chúng ta tạo ra câu hỏi với Wh giống như cách làm với câu hỏi Yes/No.

Della might marry Dean.  (Della kết hôn với Dean.)

=> Who might Della marry? (Ai là người Della kết hôn cùng?)

(Answer: Dean.)

I wrote a love song.  (Tôi đã viết một bài ca về tình yêu.)

=> What did you write? (Tôi đã viết cái gì?)

(Answer: A love song.)

She can’t sing because she’s tired. (Cô ấy không thể hát vì cô ấy mệt.)

=> Why can’t she sing? (Tại sao cô ấy không thể hát?)

(Answer: Because she’s tired.)

They’ll leave at two o’clock. (Họ sẽ rời đi lúc 2 giờ.)

=> What time will they leave? (Mất giờ thì họ rời đi?)

(Answer: At two o’clock.)

Chú ý: Nhớ sự khác nhau giữa hai câu hỏi sử dụng like:

What does Della like? (= What does Della enjoy?) She likes dancing.

What does Della look like? (= describe her) She’s very tall.

What’s (is) Della like? (= tell me about her) She’s clever and very tall.

Cách khác để trả lời Đồng ý với một câu hỏi (hoặc câu nói)

Chúng ta sử dụng So để thể hiện sự đồng ý với một mệnh đề ở dạng khẳng định và Neither hoặc Nor để thể hiện sự đồng ý với một mệnh đề ở dạng phủ định. Chúng ta có thể đặt động từ lên trước chủ ngữ:

 • với động từ to be:

I’m looking forward to that concert. (Tôi rất mong chờ đến buổi hoà nhạc.)

So am I. (Tôi cũng thế.)

We‘re going to Leeds. (Chúng ta sẽ đi đến Leeds.)

So am I. (Tôi cũng thế.)

 • với trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu:

She‘s been to Manchester. (Cô ấy đã đi đến Manchester.)

So have I. (Tôi cũng thế.)

I don’t know this song. (Tôi không biết bài hát này.)

Neither do I. (Tôi cũng thế.)

He can’t dance. (Anh ta không thể nhảy.)

Nor can I. (Tôi cũng thế.)

 • với thì hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn, sử dụng do hoặc did:

They enjoyed the concert. (Họ thấy thích buổi hoà nhạc.)

So did we. (Chúng tôi cũng vậy.)

He likes this song. (Anh ấy thích bài hát này.)

So do I. (Tôi cũng thế.)

We didn’t hear it. (Chúng tôi không nghe thấy điều đó.)

Neither did I. (Tôi cũng thế.)

Như vậy, bạn đã nắm được các lí thuyết cần thiết về ngữ pháp tiếng Anh cho các dạng câu hỏi. Bây giờ tới lượt bạn, hãy làm các bài tập dưới đây để ôn tập nhé.

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết
QUESTION TYPES

IN ENGLISH

Bài tập ngữ pháp các dạng câu hỏi có đáp án

Bạn hãy làm các bài tập dưới đây và comment điểm để cùng ghi nhận nỗ lực học ngữ pháp nhé.

Ngoài ra tôi cũng sẽ gửi các tài liệu và phương pháp để giúp bạn học ngữ pháp qua email nếu bạn làm bài tập nhé.

Các bạn học sinh lớp Onlinetrực tiếp tại Bilingo được yêu cầu bắt buộc phải làm bài tập này.

Và đừng quên tham gia vào chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao để cải thiện ngữ pháp nhé.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post