Speaking Sample – Talk about an occasion when the vehicle you were traveling is broken down

Mới có học sinh báo lại về đề khá lạ:

Talk about an occasion when the vehicle you were traveling is broken down.

Đề này yêu cầu kết hợp các kiến thức từ vựng và idea về chủ đề:

 • Driving
 • Problem
 • Occasion

Đề này thực ra không khó. Nếu các bạn chưa chuẩn bị kỹ có thể làm vài mánh nho nhỏ như sau:
* Có thể nói nhiều hơn một chút về driving nếu bạn không có nhiều từ vựng về broken down
* Có thể nói nhiều xoay quanh problem, sử dụng các từ vựng cho topic problem như find out the cause, rồi suggest solution, call for helps …
* Đối với bạn nào khó quá thì có thể nói nhiều một chút vào Occasion.
Cụ thể với phương án 3 chẳng hạn, nhìn vào đề full ở đây nhé:

Talk about an occasion when the vehicle you were traveling is broken down.
You should say:

 • When was it?
 • Where did it happen?
 • Who was with you?
 • and explain how did you felt about it?

Các bạn có thể nói nhiều trong câu hỏi when một chút.

Nói dài ra là tao đi đâu, tao đi đến đó để làm gì. tao khởi hành lúc mấy giờ, rồi tao đi phương tiện nào, tao đi cùng ai. Sau đó tao gặp vấn đề. Rồi tao tìm cách giải quyết thông qua tìm nguyên nhân, nhưng tìm mãi đ’ ra được cái nguyên nhân nào, nên tao gọi điện nhờ giúp đỡ. Nhưng mãi chẳng gọi được ai … Cứ lòng vòng kiểu gì cũng nói được. Là vì bạn yêu cầu phải nói liên tục, thà nói không đúng trọng tâm tí còn hơn là mất nguyên điểm.

Sample an occasion when the vehicle you were traveling is broken down.

Dưới đây là bài sample, các bạn tham khảo. Khá nhiều từ vựng vui vẻ ở dưới có thể sử dụng được nhé.

Talking about an occasion when I got trouble with my car broken down, I remember it was last year. It was my first time I drove my own car with my friends. I was cutting it fine to a birthday party. But the road works caused serious delays on highway. So, I decided to drive off and follow the trail that my friends suggested.

About 10 minutes later, my car started making odd sounds out of the engine, and I had to change down. Then it suddenly stopped. I tried to rev the engine but it just died. I realised we got stuck in the middle of nowhere without any repairing shop nearby. Then, we walked to highway and flagged down any vehicle we saw to ask whether they could give us a lift. Fortunately, we met a mechanic, and he said that he could diagnose the problem and make a temporary fix so that we can keep going.

The funniest part is that he wasn’t able to figure out any problem with the engine. But he and my friends just laughed on me that my car just run out of petrol as I forgot to fill it up. Then, he pulled my car to nearest petrol station. This is a valuable lesson for me, and since then I’ve never forgotten to check my car carefully. Any way, I shown him my appreciation and luckily I just went to the birthday party on time.

Một số từ vựng có thể học để sử dụng cho bài này nếu gặp phải:

 • Repairing shop: cửa hàng sửa chữa xe
 • Flag down: vẫy ai đó để đi nhờ hoặc yêu cầu gì đó
 • Not able to figure out the problem: không tìm thấy nguyên nhân vấn đề
 • Mechanic: thợ máy, thợ sửa xe
 • Diagnose the problem: chuẩn đoán vấn đề
 • A temporary fix: sửa chữa tạm thời
 • Give me a lift: cho đi nhờ xe
 • Run out of petrol: hết cạn xăng
 • My engine just died: động cơ không hoạt động
 • Rev the engine: khởi động động cơ
 • Change down: đi chậm
 • Continue my journey: tiếp tục cuộc hành trình
 • Drive off: rời khỏi đường, chuyển làn
 •  valuable lesson: bài học giá trị.
 • Road works: khu vực sửa đường, công trường trên đường.
Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post