[Sample IELTS Writing Task 2] It Is A Waste Of Time To Read News In The Newspaper And Watch News Programs On Television

Some people think news has no connection to people’s lives, so it is a waste of time to read news in the newspaper and watch news programs on television. To what extent do you agree or disagree?

Đánh giá – Phân tích

Dạng bài: Opinion, đưa ra ý kiến Agree – Disagree (đây là dạng bài tương đối phổ biến, khá khó và dễ khiến người viết phải viết lạc đề)

Chủ đề lớn: News

Chủ đề nhỏ (giới hạn): reading news –  news has no connection to people’s lives

Từ vựng: các từ vựng cần có để viết tốt bài này sẽ nằm trong các chủ đề về: News – Media

Về cách trả lời, đề bài của bài viết này bao gồm 2 thông tin khác nhau đó là: news has no connection to people’s livesit is a waste of time to read news in the newspaper and watch news programs on television. Câu trả lời của bạn sẽ cần phải cover đầy đủ được cả 2 phần này. Ở trong trường hợp này bạn có nhiều cách để trả lời, nhưng cách phù hợp nhất và dễ viết nhất là chỉ nên đưa ra một quan điểm của bạn thôi.

Dàn ý

Mở bài

Mở bài cần đưa ra vấn đề của bài và đề cập tới việc sẽ trình bày về quan điểm của mình.

Thân bài

Với dạng bài Agree – Disagree, phần thân bài thường sẽ gồm 2 đoạn và trong mỗi đoạn cần đưa nhiều main idea.

Thân bài 1 – Body 01

Đưa ra các luận điểm để chứng minh tại sao many people think news has no connection to people’s lives, so it is a waste of time to read news in the newspaper and watch news programs on television. Ở đây tôi đưa ra các lời giải thích về việc no connection và waste of time bằng việc sử dụng các từ vựng như pointless – meaningless – purposeless

Thân bài 2 – Body 02

Đưa ra các luận điểm để phản đối quan điểm many people think news has no connection to people’s lives, so it is a waste of time to read news in the newspaper and watch news programs on television. Ở đây tôi sử dụng các ví dụ để chứng minh remarkably helpful – valuable – importance – concerned – informed và rất nhiều cách chứng minh khác.

Kết bài

Tóm tắt ý kiến của bài. Người viết nên tóm tắt lại một phần nào đó thông tin trong thân bài chứ không chỉ tóm tắt lại mở bài để tránh việc bị lỗi repetitive.

Hướng dẫn viết bài Writing Task 2 dạng Agree - Disagree

Bạn tham khảo các hướng dẫn rất chi tiết về cách viết cho dạng bài Writing Task 2 dạng Agree - Disagree

Để nắm được cấu trúc của dạng bài này và hướng phát triển cho phù hợp, có thể tham khảo bài hướng dẫn chi tiết về dạng bài Agree - Disagree.

Có thể tham khảo cách viết mở bài trong hướng dẫn chi tiết về mở bài cho Task 2

Để có được các idea cần thiết, có thể cần phải tham khảo bài hướng dẫn về Brainstorming idea.

Tham khảo cách viết kết bài để viết được kết bài hay, phù hợp và dễ viết cho dạng bài này.

Để nắm được cách sắp xếp ý và hướng phát triển cho dạng thân bài của dạng bài này, xem hướng dẫn chi tiết về Thân bài trong IELTS Writing Task 2

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài viết mẫu

Some people think news has no connection to people’s lives, so it is a waste of time to read news in the newspaper and watch news programs on television. To what extent do you agree or disagree?

Many people believe that it is a waste of time to read the news which they think is irrelevant to what is happening to our own life. I totally disagree.

On the one hand, when people think that news is unrelated to their life, they tend to think about international and entertaining news. For them, most reports on international emergencies and events that they read about are pointless as they are happening outside of their local community. Also, news coverage of celebrities on TV or the newspaper is purely entertaining and is meaningless to those who show no interest in entertainment. Thus, reading the news seems to be purposeless.

However, they seem to be much biased, as any piece of news can be remarkably helpful in our lives. For example, the news about celebrities could be valuable for the fans resorting to the news media to stay informed about who and what they are interested in. The second example that could be compelling to prove the importance of reading news is the information about the outbreak of coronavirus in Italy. If we-know-who had not ignored this state of emergency declared officially via the mass media and blindly visited the affected area and returned home without an honest health declaration as instructed on the news, they might not have been quarantined and been a factor to spread the disease. Otherwise, those concerned and informed could take corresponding actions to stay safe right away and keep their community safe.

In conclusion, it seems to be not a good idea to think that there is no interrelation between the news and our lives. Therefore, I do not agree that reading news is a time-wasting activity and I think that people should read the news to be up-to-date.

Vietnamese Translated Version

Nhiều người cho rằng thật lãng phí thời gian để đọc những tin tức mà họ cho rằng không liên quan đến những gì đang xảy ra với cuộc sống của chính chúng ta. Tôi hoàn toàn không đồng ý.

Một mặt, khi mọi người nghĩ rằng tin tức không liên quan đến cuộc sống của họ, họ có xu hướng nghĩ về tin tức quốc tế và giải trí. Đối với họ, hầu hết các báo cáo tin tức về sự kiện quốc tế và tin tức khẩn cấp mà họ đọc là vô nghĩa vì chúng đang diễn ra bên ngoài cộng đồng địa phương của họ. Ngoài ra, tin tức về những người nổi tiếng trên TV hoặc tờ báo hoàn toàn là giải trí và vô nghĩa với những người không quan tâm đến giải trí. Vì vậy, đọc tin tức dường như là vô mục đích.

Tuy nhiên, họ dường như thiên kiến, vì bất kỳ mẩu tin nào cũng có thể hữu ích đáng kể trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, tin tức về những người nổi tiếng có thể có giá trị cho những người hâm mộ sử dụng các phương tiện truyền thông để được thông tin về người hoặc cái mà họ thấy thú vị. Ví dụ thứ hai có thể thuyết phục để chứng minh tầm quan trọng của việc đọc tin tức là thông tin về sự bùng phát của coronavirus ở Ý. Nếu người-mà-chúng-ta-biết-là-ai-đấy đã không làm ngơ tuyên bố chính thức về tình trạng khẩn cấp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mù quáng đến khu vực bị ảnh hưởng và trở về nhà mà không có khai báo sức khỏe trung thực như được hướng dẫn trên tin tức, họ có thể đã không bị cách ly và là một nhân tố để lây bệnh. Mặt khác, những người liên quan và được thông báo có thể thực hiện các hành động tương ứng để giữ an toàn ngay lập tức và giữ an toàn cho cộng đồng của họ.

Tóm lại, dường như không phải là một ý tưởng tốt để nghĩ rằng không có mối liên hệ giữa tin tức và cuộc sống của chúng ta. Do đó, tôi không đồng ý rằng đọc tin tức là một hoạt động lãng phí thời gian và tôi cho rằng mọi người nên đọc tin tức để được cập nhật.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết cho đề bài này và comment bài viết xuống dưới. Tôi sẽ gửi tới bạn một số nhận xét về bài viết và cách để cải thiện kĩ năng Writing của bạn.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

5/5 - (1 vote)