Phân vân không biết có hay không đặt dấu phẩy vào câu. Luôn đau đầu suy nghĩ khi phải đối mặt với việc xác định loại mệnh đề quan hệ xác định hay không xác định. Đây chính là bài viết giải quyết nỗi băn khoăn bấy lâu.

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ không phải là một thành phần cần thiết phải có trong câu. Chúng có thể bổ sung về nghĩa nhưng nếu bị lược bỏ đi thì câu vẫn đúng ngữ pháp.

Trong tiếng anh có hai loại mệnh đề quan hệ.

Việc phân biệt sự khac nhau giữa hai loại này là rất quan trọng. Vì nó ảnh hưởng đến quyết định chọn đại từ nào sẽ được sử dụng để mở đầu mệnh đề. Có một trang khác chi tiết hơn về sự sắp xếp giới từ trong mệnh đề quan hệ.

 

Mệnh đềquan hệ xác định

Mệnh đề xác định chỉ cho người đọc biết chính xác về đối tượng ( người, vật…) mà chúng ta đang nói đến trong câu. Nếu mệnh đề xác định bị lược bỏ khỏi câu thì ý nghĩa của toàn bộ câu sẽ thay đổi một cách đáng kể. Mệnh đề xác định không bị chia cắt với phần còn lại của câu văn bởi bất kì dấu phẩy hay dấu ngoặc đơn nào.

EXAMPLES

  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề không xác định có tác dụng bổ sung thêm thông tin về người hay vật mà chúng ta đang đề cập đến trong câu.

Nếu mệnh đề không xác định bị lược bỏ, thì một số thông tin về chủ thể sẽ bị thiếu sót. Nhưng nhìn chung thì ý nghĩa của câu vẫn giữ nguyên.

Mệnh đề không xác định luôn được chia cắt bởi dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

EXAMPLES

  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

 

Bạn có thể vào Thư Mục Ngữ Pháp để xem thêm nhiều bài viết. Chú ý phân biệt các loại ngữ pháp phức tạp, để tránh các lỗi sai trong IETLS nhé.

 

Biên dịch : Võ Quốc Duy Thái (học sinh lớp Chồi 10)

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

 

 

 

5/5 - (1 vote)