3 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ VIẾT CÂU PHỨC VÀ CÂU GHÉP

Câu ghép và câu phức có nhiều cách viết. Với 3 cách trong bài học này, bạn sẽ thành lập câu phức và câu ghép vừa đơn giản mà lại hiệu quả.
NGỮ PHÁP CƠ BẢN - NÂNG CAO

CÂU GHÉP VÀ CÂU PHỨC

Trước hết bạn cần hiểu một chút về câu ghép và câu phức đã nhé.

Đây là một bài học trong chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao, được thiết kế khoa học và có bài tập đầy đủ nhằm giúp các bạn ôn tập lại ngữ pháp. Các học viên lớp IELTS Onlinelớp IELTS tại Hà Nội được yêu cầu bắt buộc tham gia các bài học trong chuỗi bài học này.

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

CÂu GHÉP VÀ CÂU PHỨC LÀ GÌ

CÂU GHÉP LÀ GÌ?

Câu ghép là một câu chứa ít nhất 2 mệnh đề độc lập và được nối với nhau bởi một coordinator tương ứng với mối quan hệ giữa 2 mệnh đề độc lập đó.

(Theo Oxford)

Câu phức là gì?

Câu phức là một câu chứa một mệnh đề chính (thường gọi là mệnh đề độc lập – principal clause) và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc (mệnh đề phụ – subordinate clause) và nối bởi một liên từ (gọi là subordinator).

(Theo Oxford)

Như vậy, lưu ý là chúng ta có coordinator ở câu ghép và subordinator ở câu phức. 2 cái từ này ở tiếng Việt được dịch ra là liên từ, mình cũng không rõ phân biệt kiểu gì.

Ở bài học này thì chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu 3 loại liên từ hay gặp nhất khi thành lập cấu trúc câu phức và câu ghép.

COMPLEX

sENTENCE

Thành lập câu phức với Because of, as và since

Trong các cấu trúc câu phức phổ biến, chúng ta nói because, as hoặc since khi chúng ta nói về một lý do cho một việc gì đó.

Because thường phổ biến hơn as since.

Hành độngTừ nốiLý do
She said nothingbecause

as

since

she didn’t recognise him.
  • Chúng ta có thể sử dụng because of khi nói đến các lý do là một danh từ, không phải một câu:

Claudia knew Damian because of her job. (Claudia đã biết Damian nhờ vào công việc của cô ấy.)

She didn’t recognise him because of the beard. (không phải because of he was wearing a breard.) (Cô ấy đã không nhận ra anh bộ râu của anh ta, không phải bởi vì anh ta đeo râu.)

  • Khi trả lời câu hỏi Why…, chúng ta sử dụng Because (mà không phải as hoặc since).

Why was he there? Because he was waiting for his brother. (Không phải As/since he was waiting for his brother.) (Tại sao anh ta ở đó? Bởi vì anh ấy đợi anh trai.)

Một cấu trúc câu phức khá phổ biến khác là câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, mệnh đề nhượng bộ

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

THÀNH LẬP CÂU GHÉP VỚI CÁC TỪ NỐI

Thành lập câu ghép với từ nối So therefore

Chúng ta dùng so therefore khi chúng ta muốn nói về kết quả của việc gì đó.

So thường đứng giữa câu ghép trong khi đó Therefore thì thường đứng ở đầu câu và thường chỉ dùng trong văn viết là nhiều.

Hành độngtừ nốikết quả
Orville was making a terrible noise,

Orville was making a terrible noise;

so

 

therefore,

the receptionist called the police.

the receptionist called the police.

Lưu ý một chút về dấu câu.

Khi sử dụng so để tạo câu ghép, bạn cần dùng dấu phẩy ở cuối mệnh đề thứ nhất.

Nếu bạn sử dụng “therefore” ở giữa câu ghép, bạn cần dùng dấu semi-colon và dấu phẩy như thế này: mệnh đề A; therefore, mệnh đề B.

So sánh nghĩa của những câu sau:

He didn’t believe her so he followed her.

= He followed her as/since/because he didn’t believe her.

The teachers were on strike. Therefore the school was closed.

= The school was closed as/since/because the teachers were on strike.

Câu ghép nói tới mục đích với từ nối To và in order to

Chúng ta nói to in order to khi chúng ta giải thích lý do/ mục đích cho hành động của mình.

(In order) to thường được theo sau bởi động từ ở dạng nguyên thể.

Hành độngtừ nốimục đích
She was going to an evening class

He followed her

to

 in order to

learn Greek.

 see where she went.

(In order) to được sử dụng để trả lời câu hỏi Why…?

Why did he follow her? To see where she went. 

Bài tập câu ghép và câu phức trong tiếng Anh có bài tập và đáp án

Bạn hãy làm các bài tập dưới đây và comment điểm để cùng ghi nhận nỗ lực học ngữ pháp nhé.

Ngoài ra tôi cũng sẽ gửi các tài liệu và phương pháp để giúp bạn học ngữ pháp qua email nếu bạn làm bài tập nhé.

Các bạn học sinh lớp Onlinetrực tiếp tại Bilingo được yêu cầu bắt buộc phải làm bài tập này.

Và đừng quên tham gia vào chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao để cải thiện ngữ pháp nhé.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post