TOÀN TẬP VỀ CẤU TRÚC NHƯỢNG BỘ - ALTHOUGH - DESPITE - BUT

Câu nhượng bộ rất quan trọng và giúp người dùng ăn điểm trong bài thi tiếng Anh, IELTS. Bài học hôm nay sẽ giúp bạn hiểu 99% về cấu trúc nhượng bộ although, despite, but.
NGỮ PHÁP CƠ BẢN - NÂNG CAO

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

CẤU TRÚC MỆNH ĐỀ NHƯỢNG BỘ LÀ GÌ?

Mệnh đề nhượng bộ (concessive clause) là một mệnh đề bắt đầu bởi một số từ nối như although, even though hay but, và diễn đạt một thông tin đối lập với thông tin ở phần chính của câu.

Một số lưu ý với bạn về mệnh đề nhượng bộ:

 • Cấu trúc nhượng bộ có thể là một mệnh đề bắt đầu với although, even though và cũng có thể là một cụm danh từ với việc bắt đầu bởi in spite of và despite.
 • Cấu trúc nhượng bộ có thể dùng với cả các từ nối như but, however, nevertheless, nonetheless.
 • Bạn cần phải phân biệt được giữa Contrast và Concession thì mới có thể dùng được cấu trúc nhượng bộ chuẩn được.

 Phân biệt Contrast và Concession

Việc phân biệt Contrast và Concession là không đơn giản đâu, việc này đòi hỏi bạn phải có một nền tảng ngữ pháp cơ bản tốt, hiểu được sự đối lập trong thông tin (xem bài câu ghép) và có một chút tưởng tượng vì các kiến thức này khá là trừu tượng.

Giả sử tôi có 2 ví dụ như sau:

I lived in Vietnam, but now I live in the UK.

Although I live in Vietnam, I work in the UK.

 • Ở ví dụ đầu tiên, thông tin ở phần mệnh đề thứ 2 “but now I live in the UK ” chỉ đơn giản là chỉ ra địa điểm thứ hai, và địa điểm này là khác với địa điểm thứ nhất trong mệnh đề “I lived in Vietnam”. Câu ví dụ này là thể hiện sự contrast (đối lập – nhiều khi rất khó chịu vì tiếng Việt dịch ra đơn giản quá), giữa 2 địa điểm: nơi tôi đã sống và nơi tôi đang sống. Thế thôi.
 • Ở ví dụ thứ hai, thông tin ở phần mệnh đề thứ 2 “Although I live in Vietnam” thể hiện sự bất ngờ của người đọc (hoặc ít nhất người viết muốn người đọc bất ngờ, hoặc diễn tả sự bất ngờ đó) so với thông tin thứ nhất “ I work in the UK.”.

Tóm lại, với sự đối lập thông thường thì ta gọi là contrast, còn với sự đối lập mang tới sự bất ngờ thì ta gọi là concession.

CONCESSION

sTRUCTURE

Cách sử dụng cấu trúc nhượng bộ với But, although và though

 • But although (hoặc though) được dùng khi muốn nói hai ý trái nghĩa nhau (và bất ngờ nhé), và được theo sau bởi một mệnh đề:

Thông tin A

Từ nối

Thông tin B

The hotel was excellent

The hotel was excellent

but

although/ though

the food was boring.

the food was boring.

Từ nối

Thông tin A

Thông tin B

Although/ though

the food was boring,

the hotel was excellent.

Chú ý: bạn để ý một chút về dấu câu. Nếu ta sử dụng although hoặc though trong cấu trúc mệnh đề nhượng bộ ở đầu câu thì kết thúc mệnh đề nhượng bộ này ta phải dùng thêm dấu phẩy “,”

Cái dấu phẩy này tuy rất nhỏ, nhưng nó hỗ trợ rất nhiều cho người đọc. Vì thế hãy cứu vớt linh hồn người đọc bẳng cách sử dụng dấu câu đúng một tí nhé. Nếu không thì chịu khó mất điểm ngữ pháp vậy.

 • Chúng ta không thể sử dụng although (hoặc though) và but trong cùng một câu:

Không dùng: Although the food was boring, but the hotel was excellent.

Although (hoặc though) mạnh hơn từ but.

 • But thường đứng giữa câu. Còn although (hoặc though) thì có thể đứng ở đầu hoặc giữa câu đều được.

Sử dụng In spite of / despite trong cấu trúc nhượng bộ

Trong cấu trúc nhượng bộ, có thể sử dụng cấu trúc  In spite of / despite + danh từ để chỉ hai ý trái ngược nhau.

Thông tin A Từ nối Thông tin B
the hotel was excellent in spite of / despite the boring food.
Từ nối Thông tin A Thông tin B
In spite of/despite the boring food, the hotel was excellent.

 

 • Chúng ta không thể sử dụng một mệnh đề sau in spite of / despite:

Không dùng: The hotel was excellent in spite of the food was boring.

 • Đằng sau in spite of hoặc despite thì ta sử dụng danh từ hoặc cụm danh từ hoặc cụm gerund (v-ing) ấy nhé.

Tham gia bài học ngữ pháp cơ bản - nâng cao

Bài học miễn phí – Lý thuyết đầy đủ – Bài tập chi tiết

CÁC CẤU TRÚC KHÁC CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ

Cấu trúc Both… and, … and … both, either … or

Trong một số tình huống không thường gặp thì các cấ trúc này có thể sử dụng mang nghĩa nhượng bộ. Ở đây, chúng ta tập trung vào các cách dùng thường gặp của chúng.

 • Chúng ta sử dụng both … and either … or để kết nối hai người hoặc vật:

Both my wife and I work very hard. (Cả vợ và tôi đều làm việc rất chăm chỉ.)

Either the bookings manager or her secretary made a mistake. (Hoặc người quản lý đặt vé hoặc là thư ký đã làm sai lỗi nào đó.)

 • Chúng ta thường sử dụng danh từ and và danh từ + both + động từ:

Mr. and Mrs. Smith both work very hard. (Cả ông và bà Smart đều làm việc rất chăm chỉ.)

 • Chúng ta thường sử dụng either … or để kết nối hai động từ:

Either phone me or send me an email. (Hoặc là gọi hoặc là gửi cho tôi một cái thư.)

You can either eat out or have dinner in your hotel. (Bạn có thể hoặc là đi ăn ở ngoài, hoặc là ăn trong khách sạn.)

 • Both thường đi sau động từ to be và trợ động từ:

My wife and I were both looking forward to a rest.

When, until, before, after, as soon as, while

 • Chúng ta sử dụng when, until, before, after, as soon as while để kết nối hai hành động (có thể trái ngược hoặc nhượng bộ) về mặt thời gian:

When we arrived in Florida, we hired a car. (Khi chúng tôi đến Florida, chúng tôi đã thuê ô tô.)

We waited with our friends until their bus arrived. (Chúng tôi đã đợi các bạn cho đến khi xe buýt của họ đến.)

 • Khi chúng ta nói về tương lai, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn sau những liên từ này:

We’ll hire a car, when we arrive in Florida. (không phải will arrive)

 Một số kiến thức nâng cao về cấu trúc nhượng bộ có thể cần thiết cho bạn sau khi học xong bài học này. 

Bài tập cấu trúc nhượng bộ trong tiếng Anh có bài tập và đáp án

Bạn hãy làm các bài tập dưới đây và comment điểm để cùng ghi nhận nỗ lực học ngữ pháp nhé.

Ngoài ra tôi cũng sẽ gửi các tài liệu và phương pháp để giúp bạn học ngữ pháp qua email nếu bạn làm bài tập nhé.

Các bạn học sinh lớp Onlinetrực tiếp tại Bilingo được yêu cầu bắt buộc phải làm bài tập này.

Và đừng quên tham gia vào chuỗi bài học Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao để cải thiện ngữ pháp nhé.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post