Guide IELTS Writing Task 2

de-viet-ielts-tot-hon-su-dung-vi-du-tu-ban-than-feature

Để viết IELTS tốt hơn, bạn có thể sử dụng ví dụ từ bản thân. Nhưng khi nào thì phù hợp để sử dụng mà không bị trừ điểm?

Read More »