Dưới đây là một số từ nối trong tiếng Anh.

Mình sẽ có loạt bài học về phần này trong thời gian tới

linking-words-2

 

Ảnh: Internet

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post