Dưới đây là một số từ nối trong tiếng Anh.

Mình sẽ có loạt bài học về phần này trong thời gian tới

linking-words-2
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • pinterest

 

Ảnh: Internet