Cách Miêu Tả Thời Gian Trong Bài IELTS Writing Task 1 (Academic)

Hầu hết trong IELTS Writing Task 1 Academic là các dạng bài có sự thay đổi hoặc yếu tố liên quan tới thời gian, vì thế bạn hãy nắm chắc các kiến thức cực kỳ chi tiết trong bài.
ULTIMATE GUIDE ON IELTS WRITING TASK 1 (FREE)

Các vấn đề về thời gian trong bài IELTS Writing Task 1

Trong bài IELTS Writing Task 1 sẽ có rất nhiều vấn đề về miêu tả thời gian bao gồm:

 • Thì của động từ
 • Chọn giới từ để miêu tả thời gian
 • Các cụm từ nói về thời gian
 • Vấn đề dự báo tương lai

Đối với trường hợp vấn đề dự báo tương lai trong bài IELTS Writing Task 1, mình đã có hẳn một bài cụ thể về các cấu trúc dự báo trong IELTS Writing Task 1 , các bạn xem chi tiết ở đó tốt hơn nhé.

Danh sách các thì mình sẽ dùng và phân tích các trường hợp sử dụng bạn xem ở bài tổng hợp ngữ pháp trong IELTS Writing Task 1 nhé.

Ở bài viết này, mình sẽ tập trung vào 2 vấn đề đó là lựa chọn giới từ và các cụm từ để nói về thời gian nhé.

Trước hết, bạn cần nắm thật chắc các kiến thức về giới từ bởi đây là phần cực kỳ quan trọng.

Giới từ miêu tả thời gian IELTS Writing Task 1

Do các khoảng thời gian được cho trong bài IELTS Writing Task 1 có thể là vài chục năm, vài thế kỷ, vài tháng, hay vài ngày, hoặc thậm chí từng giờ trong ngày cũng có, nên chúng ta cần phải lưu ý thật kỹ về các giới từ sau nhé.

Cách sử dụng giới từ At nói về thời gian

Giới từ at thường được sử dụng để nói về một thời điểm chính xác và về thời gian. Thời điểm này có thể là điểm thời gian chính xác tuyệt đối hoặc điểm thời gian tương đối.

Ví dụ về điểm thời gian tuyệt đối

 • At night
 • At New Year
 • At 10 o’clock

Ví dụ về thời điểm tương đối

 • At the beginning or end of the day, week, month, season, year, decade, century, millennium
 • At the beginning of the season
 • At the end of the financial year

Cách sử dụng giới từ In nói về thời gian

Giới từ In thường được sử dụng để miêu tả về một hành động xảy ra trong một khoảng thời gian (a period of time). Để tránh nhầm lẫn thì bạn chỉ chắc chắn có thể xác định điểm đầu và điểm cuối của thời gian mà hành động xảy ra.

Khoảng thời gian này có thể là một ngày, một giờ, một tuần, tháng, năm, mùa, thập kỷ, thế kỷ, hay một buổi trong ngày.

Ví dụ

 • In the 19th century
 • In summer
 • In the evening
 • In the morning, afternoon

Lưu ý một chút là khi nói về một buổi trong ngày chúng ta cần có mạo từ “the” nhé.

Thêm nữa chúng ta nói at night nhưng sẽ nói in the evening. Sự khác nhau ở đây là hành động at night sẽ chỉ được quan tâm là nó xảy ra vào một thời điểm trong đêm, trong khi hành động in the evening sẽ nhấn mạnh tới quá trình hành động này xảy ra trong cả một khoảng thời gian trong đêm.

Cách sử dụng giới từ On nói về thời gian

Giới từ On thường được sử dụng để miêu tả hành động xảy ra vào một ngày nào đó. Thông thường chúng ta chỉ quan tâm tới ngày mà hành động đó xảy ra.

Ví dụ:

 • On Monday
 • On the eve of the festival
 • On the day I was born
 • On the morning of the wedding
 • On the anniversary of the battle
 • On the weekend
 • On New Year’s Day

Lưu ý một chút nhé, chúng ta có At Christmas nhưng cũng có on Christmas Day.

Lí do là thế này, at christmas nghĩa là nói về khoảng thời gian có Christmas (Christmas season) còn on Christmas Day nghĩa là ngày giáng sinh – 25th December đó.

Giới từ for trong miêu tả thời gian

Khi miêu tả thời gian, có thể sử dụng for để nói tới một khoảng thời gian. Khi sử dụng for, chúng ta sẽ nhấn mạnh tới việc hành động nào đó xảy ra liên tiếp trong một khoảng thời gian.

Ví dụ:

 • For 3 weeks
 • For the whole winter
 • For a few hours
 • For a whole day

Giới từ from trong miêu tả thời gian

Giới từ form có thể được dùng để nói về mốc bắt đầu (về thời gian) của một hành động nào đó.

Ví dụ

 • From 1990
 • From the beginning of 1990s

Giới từ to, till, until

Bộ 3 giới to, till, until có thể được sử dụng để nói tới điểm kết thúc của một giai đoạn hay một hành động.

Ví dụ:

 • to/ till/ until November

Thông thường trong bài IELTS Writing Task 1, có thể dùng from – to hoặc from – until

Cụm từ miêu tả thời gian trong IELTS Writing Task 1

Bên cạnh các giới từ ở trên, trong bài IELTS Writing Task 1, chúng ta cũng có thể sử dụng một số cụm từ sau để nói về yếu tố thời gian nhé

 • In the period from … to …(trong giai đoạn thời gian từ … tới …)
 • In the period between … and … (trong giai đoạn thời gian từ … tới …)
 • In the last/first 3 months of the year (trong 3 tháng đầu/cuối của năm)
 • Over the period … to …. (trong giai đoạn thời gian từ … tới …)
 • Over the next years/decades (trong các năm/thập kỷ kế tiếp)
 • Over a ten year period (trong giai đoạn 1 năm)
 • Throughout the 19th century (trong suốt thế kỷ 19)
 • From that time on (kể từ thời gian đó)

 

ULTIMATE GUIDE ON IELTS WRITING TASK 1

Một chương trình học IELTS Writing Task 1 đầy đủ, khoa học và chi tiết với nhiệm vụ giúp bạn có thể tự học IELTS Writing Task 1 và đạt Band 6-5 - Band 7.0+. Đổi lại bạn chỉ cần dành ra 30 phút cho mỗi bài học, làm bài tập đầy đủ và học tập thật sự nghiêm túc.

Chương trình hoàn toàn miễn phí!!!

Sử dụng các cấu trúc miêu tả thời gian IELTS Writing Task 1 Academic

Với các kiến thức đã học ở trên, ở đây mình sẽ thử áp dụng vào miêu tả một số thông tin trong bài (hình vẽ dưới) nhé.

Trước hết, theo như 3 bước để làm một bài IELTS Writing Task 1 thì bạn sẽ xác định xem thì của bài.

Ở đây mọi thứ xảy ra ở trong giai đoạn từ 1975 tới 2000 nên sẽ sử dụng thì quá khứ, gồm quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành nhé.

Mình sẽ sử dụng các cách ở trên để nói về Fish and Chips trong giai đoạn từ năm 1985 tới 2000 nhé.

 • The consumption of fish and chips significantly declined over the 15 year, with consumption at 40 times a year.
 • From 1985 to 2000, the consumption of fish and chips significantly declined to 40.
 • From 1975 to 1985, the consumption of fish and chips slightly decreased to just under 100. From that time on, the number significantly declined to 40 in 2000.
 • The consumption of fish and chips significantly declined over the last 15 year, and they were consumed just under 40 times per year at the end of 20th century.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Bài tập các cấu trúc miêu tả thời gian

Các bạn đã học xong lý thuyết rồi, giờ hãy làm bài tập một chút nhé. Dưới đây là các bài tập để giúp bạn ôn tập các cấu trúc về thời gian. Các cấu trúc này chiếm rất nhiều trong tổng điểm của bạn nên bạn hãy làm bài tập để ghi nhớ các kiến thức này nhé.

CÁC BẠN CÁC LỚP IELTS CỦA TÔI CẦN NGHIÊM TÚC LÀM BÀI BẰNG CÁCH COMMENT 

Để làm bài tập, các bạn hãy comment ở dưới nhé, sau đó kiểm tra đáp án để xem mình tiến bộ thế nào nhé.

Bài tập 1

Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây

1- _______________ March till June

A – Between

B – From

C – For

 

2- Sales picked up ___________March and June.

A – Between

B – For

C – From

 

3 – Production fell ____________ the first quarter.

A – In

B – By

C – At

 

4 – The sun is at its hottest ______________ 2.00 in the afternoon.

A – On

B – In

C – At

 

5 – Pollution levels rose steadily ______________ the three months of summer.

A – On

B – For

C – At

 

6 – Bank interest rates will rise _____________ the 1st of July, according to the Treasurer.

A – On

B – For

C – At

 

7 – Oil prices plateaued and remained steady _________the end of the financial year

A – To

B – At

C – Until

 

Bài tập 2

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

The graph compares the proportion of the 65 and over aged population _______ 1940  _______ 2040 in 3 countries. The population in Sweden, Japan and the USA are ageing and Japanese population is predicted to be younger than 2 other ones.

_______ 1940, there were just under 10% of American who were 65 or above, and this number gradually increased to 15% _______ the next 40 years. _______ the same time, the 65-and-over-year-old population of Sweden was lower than those of the USA, and they grew similarly; however, the population aged 65 and over of Japan slightly decreased by 2.5% and recovered to 5% _______ 2000.

_______ 2000, it is predicted that Swedish population will become older than American, and Japanese aged population will suddenly boom and will become oldest among 3 countries. _______ 2040, people aged 65 and over accounted for a quarter of total population in 3 countries.

Đáp án bài 1

 1. From March till June
 2. Sales picked up between March and June.
 3. Production fell in the first quarter.
 4. The sun is at its hottest at 2.00 in the afternoon.
 5. Pollution levels rose steadily for the three months of summer.
 6. Bank interest rates will rise on the 1st of July, according to the Treasurer.
 7. Oil prices plateaued and remained steady until the end of the financial year

Đáp án bài 2

 1. Để kiểm tra đáp án, các bạn xem tại đây nhé.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post