[Sample IELTS Writing Task 1] Process of Ethanol Fuel Produced From Corn

The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn​. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Phân tích đề

Dạng bài: Process sản xuất – Manufacturing Process

Bài có thay đổi thời gian hay không: Không có yếu tố thời gian thay đổi

Thì sử dụng trong bài: Thì hiện tại đơn, câu bị động

Như vậy đã xong phần phân tích đề, chúng ta tới phần Hướng dẫn  viết Task 1Bài viết mẫu – Sample Answer nhé

Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 1 dạng Process

Dạng process thực ra là không khó, nhưng nó cũng có mấy loại, bạn cần đọc kỹ bài này để xem cách phân loại process nhé.

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách viết từ cơ bản tới nâng cao rất chi tiết cho dạng bài Process

Một dạng bài Process rất hay ra gần đây là dạng bài mô tả về Objects, bạn hãy đọc bài học này để nắm được cách viết nhé.

Để viết một bài Process tốt, bạn sẽ cần những từ nối.

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

Bài viết mẫu

The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The diagram shows the various steps of the production of corn-based ethanol. Overall, there are a total of 8 steps to produce ethanol fuel from corn.

First, corn is harvested from fields. Then, it is stored to commence the production of ethanol. The first step of the production is milling the corn and grinding it into powder. In the next step, the milled corn goes through the cooking stage in which it is mixed with water. The following step is that the mixture of corn powder and water is fermented.

After the process of fermentation, solid product is separated from the liquid which is purified in the last chemical step of the corn ethanol production. It takes 5 hours for purification to make the final product which is ethanol. Once the ethanol fuel is ready, it is stored before being delivered to where it is consumed.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết trả lời cho câu hỏi này. Sau đó đăng dưới phần comment, tôi sẽ có các nhận xét về bài viết và cách cải thiện kỹ năng Writing của bạn. Nhớ luyện tập Writing nhé.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post