de-viet-ielts-tot-hon-su-dung-vi-du-tu-ban-than-feature

Để viết IELTS tốt hơn, bạn có thể sử dụng ví dụ từ bản thân. Nhưng khi nào thì phù hợp để sử dụng mà không bị trừ điểm?