Một trong những điều mà người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất đó là “Làm thế nào để thành thạo tiếng Anh” hay “thế nào thì là thành thạo tiếng Anh”. Những phần lớn các bài viết là không chỉ rõ cho bạn các thông tin cần thiết để có thể thành thạo tiếng Anh một cách thực sự.

Bài viết này tôi tập trung vào việc chia sẻ tới bạn những điều nên biết về sử dụng thành thạo tiếng Anh.

CÁC SAI LẦM VỀ THÀNH THẠO TIẾNG ANH

Thực tế thì cái cụm từ “sử dụng thành thạo tiếng Anh” có thể đang được coi là không chuẩn và bị dùng bừa bãi rất nhiều ở Việt Nam.

Cái mà tôi muốn nói đó là họ sử dụng thuật ngữ này mà không nhận định rõ “Thế nào là thành thạo tiếng Anh”.

Tôi xin lấy một ví dụ, có một bạn trẻ tên A Lí Ba, bạn ấy định nghĩa thành thạo tiếng Anh là có thể ra bờ Hồ, săn vài chú Tây, rồi nói thứ tiếng Anh bồi. Bồi từ việc dùng sai cách diễn đạt, sai phát âm. Người nghe là Tây cảm thấy khó hiểu và có chút khó chịu khi cố gắng để hiểu. Tôi không cho rằng đây là thành thạo tiếng Anh.

Một ví dụ khác, một số nơi đang áp dụng rằng IELTS chỉ cần 7 chấm, 8 chấm, 9 chấm là thành thạo tiếng Anh rồi. Tôi thì không cho là thế, với góc nhìn của tôi là người làm khoa học ngôn ngữ và giảng dạy thì họ chưa đủ coi là thành thạo nếu chưa thể viết được nổi bài assignment ở đại học với chí ít là 2000 từ, hay có thể đọc và nắm nối dung cuốn sách trong thời gian ngắn. Họ chỉ thành thạo bài thi IELTS mà thôi.

Như vậy, cái đáng nói ở đây là thành thạo tiếng Anh nhưng dưới góc nhìn nào cơ. Như vậy, sự định nghĩa về thành thạo tiếng Anh mà chúng ta hay nói có vẻ nên đặt câu hỏi.

SỬ DỤNG THÀNH THẠO TIẾNG ANH THEO TIÊU CHÍ BÀI TIẾNG ANH TIÊU CHUẨN

Các bài tiếng Anh tiêu chuẩn standardise language test là các bài được thiết kế ra để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn.

Tôi xin lấy ví dụ về IELTS.

Trước tiên nếu chưa biết về IELTS thì bạn nên tìm hiểu IELTS là gì đã nhé.

Giả sử với các band điểm IELTS thì theo tổ chức Cambridge Language Assessment (tổ chức thiết kế ra kỳ thi IELTS) thì các band điểm tương ứng như sau:

Như thế Band điểm 6 và 7 được coi là band điểm vừa đủ (mà thực ra nó là band điểm trung bình của người Việt Nam)

Band 7Good userYou have an operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings in some situations. Generally you handle complex language well and understand detailed reasoning.
Band 6Competent userGenerally you have an effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings. You can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.

 

Nhìn bảng này thì bạn thấy là

  • Band 6: nhìn chung thì hiểu và giao tiếp hiệu quả nhưng có nhiều lỗi thiếu chính xác trong việc diễn đạt và hiểu nhầm trong giao tiếp. Người sử dụng ngôn ngữ có thể hiểu và sử dụng một số nhỏ các ngôn ngữ phức tạp trong một số tình huống THƯỜNG GẶP.
  • Band 7: Người sử dụng ngôn ngữ có khả năng giao tiếp có hệ thống (nói cách khác là có học ấy) mặc dù có một chút lỗi thiếu chính xác trong diễn đạt hay hiểu nhầm trong một số tình huống. Nhìn chung thì có thể sử dụng và hiểu được các ngôn ngữ phức tạp ở mức chấp nhận được.

Theo tôi thì đây mới là đánh giá khá chính xác và định nghĩa về thế nào là thành thạo tiếng Anh.

Tất nhiên, nó là IELTS, chỉ là 1 bài test nên có thể vẫn bị phiến diện trong bài test đó mà thôi. Tức thiếu ngữ cảnh.

MẤT BAO NHIÊU LÂU ĐỂ THÀNH THẠO TIẾNG ANH

Theo tính toán của chính phủ Anh thì thông thường bạn mất 1000 giờ học (guided learning hours – tức giờ học có sự hướng dẫn) thì mới thành thạo được một ngôn ngữ như tiếng Anh.

Theo một bài báo mà tôi đọc ở BBC thì người lớn học Reading và Writing nhanh hơn, nhưng sẽ mất trung bình là 6 tháng để học thành thạo ngôn ngữ khi sống ở nước nói ngôn ngữ đó. Còn nếu không sống ở môi trường tiếng Anh, thì sẽ mất 1 năm là ít nhất.

Như vậy, bạn có thể thấy là không gì có thể đẩy nhanh quá trình được. Tất cả đều phải dựa vào bạn thôi.

5/5 - (2 votes)