IELTS SPEAKING CẤP TỐC (1 kèm 1)

Khóa học IELTS Speaking cấp tốc sẽ giúp bạn cải thiện điểm số Speaking nhanh với các đặc điểm sau:

  • Học trực tiếp 1 kèm 1 với giáo viên.
  • Luyện trực tiếp và thực hành theo bộ đề thi.
  • Giáo viên giải đáp, hướng dẫn khắc phục lỗi và cách cải thiện điểm số ngay tại từng buổi học.
  • Lịch học chủ động do học viên đăng ký

HÌnh thức học

Học 1 kèm 1 theo các buổi học.

Mỗi buổi học là 40 phút (bao gồm thời gian luyện đề dựa trên bộ đề thi thực tế và giáo viên chữa bài chi tiết).

Có bài tập về nhà để rèn luyện Speaking, từ vựng, phát âm…

Nội dung chương trình học được phát triển xoay quanh các topic hay gặp khi thi IELTS hoặc các topic khó. Mục tiêu giúp bạn xây một bộ từng vựng vững vàng cho các bài thi Speaking.

Lịch học có thể 1 tuần 2,3,4,5 buổi tùy vào kế hoạch thi của học viên.

Số lượng buổi học sẽ được tư vấn cụ thể tùy thuộc vào kế hoạch thi của học viên và kết quả làm bài kiểm tra.

MỘT SỐ HỌC VIÊN TIÊU BIỂU

Do yêu cầu của học viên nên chúng tôi xin dấu tên học viên. Bạn có thể xem thêm bảng vàng Hall of Fame tất cả học viên đã đạt thành tích tốt tại IELTS Duc Thang Bui và Saola Education.

Học viên từ 6.0 lên 7.0 chỉ sau 02 tháng kèm riêng cùng giáo viên.

Học viên đạt 8.0 Speaking sau khi luyện riêng với giáo viên trong 6 tháng (học viên đã hoàn thành lớp IELTS CompletionEnglish Boost và đạt 6.5 Speaking)

Bài kiểm tra Speaking

  • Bài kiểm tra gồm 3 phần (3 parts).
  • Học viên bật máy ghi âm, trong quá trình làm bài test, học viên cần ghi âm liên tục và không ngắt quãng kể cả khi chuyển giữa các parts.
  • Học viên đọc to các câu hỏi, sau đó nói câu trả lời.
  • Học viên không đọc câu hỏi trước khi bắt đầu ghi âm.
  • Học viên không chuẩn bị trước khi ghi âm.
  • Học viên bắt buộc phải trả lời toàn bộ bài Test.

File ghi âm, học viên gửi về mail pi@ducthangbui.com

Sau đó nhận feedback chi tiết về Speaking, định hướng học tập, tư vấn học phí phù hợp.

Lưu ý 1, tiêu đề mail ghi rõ Bài test học Speaking cấp tốc

Lưu ý 2: Nội dung email nên cung cấp thêm thông tin về lịch thi dự kiến, mục đích thi IELTS, mục tiêu điểm Speaking, điểm thi IELTS trước đây (và thời gian trước đây đã thi IELTS)

Part 1

Topic: Family

• How do you spend the time with your family?

• How has your family influenced you?

Topic: Daily Routine

• What part of your day do you like best?

• What is the busiest part of the day for you?

• What’s the difference of routine between you and your teenager’s times?

Part 2

You have 1 minute to think about the question below, use the You should say to think about the answer. You then have 2 minutes to answer the question

Describe someone who is a good parent.

 You should say:

• Who this person is?

• How you know this person?

• What this person does?

• Explain why you think this person is a good parent?

Part 3

• If you were a parent and you were busy at work, would you take care of your children on your own or hire a babysitter?

• Do you think it’s fair to let mothers take care of children all the time?

• Some teenagers don’t like to be controlled by their parents, what do you think?

• What are the drawbacks if the children are looked after by their grandparents?

• In your country, who will take care children?

• Do you think you’ll be a good parent?