Mọi thông tin bạn cần về các khóa học

Bài viết này tập trung vào giải đáp các thắc mắc về khóa học của tôi, bài kiểm tra và hướng dẫn đăng ký học.

Bài viết này không phải là bài quảng cáo do tôi chẳng ham hố gì việc đánh bóng cả. Và tôi cũng quen với văn phong học thuật nên sẽ đi trực tiếp vào các vấn đề sau để tránh mất thời gian. Để đảm bảo quyền lợi các bạn hãy cố gắng đọc chi tiết và đọc hết. Lười đọc thì có thể xin mời tìm nơi học khác vì người lười đọc sẽ khó học với tôi được.

Mọi thông tin trong các bài của tôi về các lớp là tương đối nhiều thông tin, NHƯNG, rất cụ thể và chi tiết, giúp các bạn hiểu rõ, có định hướng hơn. Hãy cố gắng đọc. Thế này mà còn lười thì thi IELTS sao đây?

1. IELTS là gì?

IELTS là IELTS, là International English Language Test System – hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nói cách khác đây là chứng chỉ tiếng Anh có giá trị quốc tế.

Nói tới IELTS thì hiện tôi CHỈ DẠY IELTS HỌC THUẬT, tức tiếng Anh học thuật chứ ko đơn thuần là tiếng Anh giao tiếp. Xin hãy phân biệt rõ. Continue Reading

Chiến thuật làm bài IELTS Listening – Dạng Form Completion

Dạng Form Completion là một dạng bài mà các bạn nên áp dụng chiến thuật để có thể làm bài hiệu quả nhất. Lưu ý rằng chiến thuật làm bài là các bước làm bài và các lưu ý khi làm bài chứ không phải là mẹo làm bài bố láo. 

Continue Reading

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 18

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 18

READING 06

How can a plant kill?

People kill. Animals kill. Animals and people kill for food, or they kill their enemies. People and animals can move around and find something to kill. They can run away from an enemy. They can kill it if it is necessary.

Continue Reading

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 17

Học đê học đê =)))))) Vì một tương lai đi thi được điểm cao như ý muốn thì phải học từng chút từng chút một quan trọng là kiên trì mỗi ngày nha anh em =)))

PRONUNCIATION 05 – REVIEW 05- /s/ & /z/ sounds

I.

 1. Which two days of the week have /s/? ………… …………
 2. Which three days of the week have /z/? ………… ………… …………
 3. which three months of the year have /s/? …August… ………… …………

Continue Reading

15 phút học Tiếng anh mỗi ngày – Day 16

Day 16– Pronunciation

Do Facebook không hỗ trợ các định dạng file audio nên mình đăng file nghe lên trang Web để các bạn theo tiện theo dõi nhé. Hơn nữa, khi đã tải file nghe về, các bạn còn có thể mang ra học bất cứ khi nào rảnh rỗi đó. Chúng ta hãy cùng học thật chăm nhé 😉

Luyện âm /s/ với audio: Day16_pronunciation_lesson1

Luyện âm /z/ với audio: day16_pronunciation_lesson2

Mong các bạn nghiêm túc học tập, mỗi ngày 15 phút chắc chắn sẽ mang lại nền tảng rất tốt cho các bạn.

Bài học được thiết kế dựa trên các bộ tài liệu chuẩn như New English File,Pronunciation in Use, American Accent Training, Ship or Sheep, Key Word for Fluency, Vocabulary in Use và được chắt lọc để tối ưu cho việc nâng nền tảng trong thời gian ngắn nhất.

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 15

Nào nào chăm chỉ lên. Hãy chứng minh lời hứa học chăm không phải là lời hứa suông đi các đồng chí =))))))

Reading 05

Why is the sea salty?

There is a lot of salt on the earth, and it mixes very well with water.
There is some salt in all water. Water on the land runs into lakes and rivers. The water from most lakes goes into rivers. These rivers run into the seas and oceans. They carry a little salt with them. Some of the ocean water moves into the air and clouds. It evaporates. Salt cannot evaporate. It stays in the ocean.
The water in the oceans has more salt in than river water. Ocean water is about 3 ½% (three and a half percent) salt. Some seas have more salt than others.
Some lakes do not have a river to carry the water and salt away. Some of the water leaves the lakes. It evaporates, but salt cannot. These lakes are very salty. There are two famous lakes like this. They are the Dead Sea in the Middle East and the Great Salt Lake in the state of Utah in the United States. There are much saltier than the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean.

Vocabulary: 
Evaporate (v): bốc hơi
The Dead Sea biển chết
The Middle East: vùng Trung đông

 1. Questions:
  1. What does salt mix well with?
  2. Is there salt in lakes and rivers?
  3. Where does river water go?
  4. Why are some lakes very salty?
  5. Name two famous salty lakes.
  6. Are there fish in the Dead Sea?*

      2. Comprehension: True/ False

 1. Clouds have salt in them. *
 2. There is salt in rivers.
 3. Rivers have more salt than oceans.
 4. Salt evaporates
 5. Oean water is about 2 1/4% salt.
 6. Water leaves some lakes only in rivers.

Đáp án 

Mình sẽ cập nhật sau nhé ^^

Bài học được thiết kế dựa trên các bộ tài liệu chuẩn như New English File,Pronunciation in Use, American Accent Training, Ship or Sheep, Key Word for Fluency, Vocabulary in Use và được chắt lọc để tối ưu cho việc nâng nền tảng trong thời gian ngắn nhất.

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 14

PRONUNCIATION 05- REVIEW 05- /t/ & /d/ sounds

 1. Listen and write the numbers of the words.

 

send ………

said  ………

sent  ………

set  ………

wide  ……

road  ………

white  ………

wrote  ………


 Audio 1: 

 

2. Listen and write two poems.

Audio 2:

 Note:

You just listen 3 times for every poem.

Then repeat these poems.

Key:

I.

send …6…                               wide …1….

said  …4…                                road  …7…

sent  …8…                               white  …5…

set  …3…                                 wrote  …2… 

II.

a, Too many twos
Tom and Tim were twins.
Tom said to Tim, “Can I talk to you?”
Tim said to Tom, “Ssh, wait a minute …
One two is two
Two twos are four
Three twos are six
Four twos are eight
Five twos are ten…”
Tom said to Tim, “And what are two fives?”
Tim said to Tom, “Two fives? Don’t ask me!”

b, A difficult daughter
Doctor Dixon said to his daughter Daria,
“Don’t go down town after dark – if s dangerous.”
Daria said, “Don’t worry, Dad, I won’t You know I never do.”
Next day when he came home for dinner, he said,
“Daria, dear, you didn’t go down town after dark, did you?”
and she said, “No, Dad, I didn’t”
But she did.
I don’t know the details, but she definitely did.

Bài học được thiết kế dựa trên các bộ tài liệu chuẩn như New English File,Pronunciation in Use, American Accent Training, Ship or Sheep, Key Word for Fluency, Vocabulary in Use và được chắt lọc để tối ưu cho việc nâng nền tảng trong thời gian ngắn nhất. Chúc các bạn học vui.

 

15 phút học Tiếng anh mỗi ngày – Day 13

Day 13– Pronunciation

Do Facebook không hỗ trợ các định dạng file audio nên mình đăng file nghe lên trang Web để các bạn theo tiện theo dõi nhé. Hơn nữa, khi đã tải file nghe về, các bạn còn có thể mang ra học bất cứ khi nào rảnh rỗi đó. Chúng ta hãy cùng học thật chăm nhé 😉

Luyện âm /t/ với audio: day13_lesson01

Luyện âm /d/ với audio: day13_lesson02

Mong các bạn nghiêm túc học tập, mỗi ngày 15 phút chắc chắn sẽ mang lại nền tảng rất tốt cho các bạn.

Bài học được thiết kế dựa trên các bộ tài liệu chuẩn như New English File,Pronunciation in Use, American Accent Training, Ship or Sheep, Key Word for Fluency, Vocabulary in Use và được chắt lọc để tối ưu cho việc nâng nền tảng trong thời gian ngắn nhất.

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 12

READING 04

Trung thu Vui vẻ nha các người lớn :v :v Chơi về rồi đọc qua bài học xí rồi đi ngủ nào ^^

Continue Reading

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 11

PRONUNCIATION 04- REVIEW 4 –/ʃ / & /ʒ/  sounds

Nào ngó qua bài tập một tẹo rồi lại chơi trung thu nào 😉  

 1. Listen and complete the text.

 

Recipe

 

Take your ….cash….

Go to the ………

Buy some ………  ……… and some ………  ……….

Take then home.

……… them.

Cook them for a ……… time.

Put them in a ……… .

Eat them.

……… , ‘……… ! ‘

 

Continue Reading

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – day 10

Day 10– Pronunciation

Do Facebook không hỗ trợ các định dạng file audio nên mình đăng file nghe lên trang Web để các bạn theo tiện theo dõi nhé. Hơn nữa, khi đã tải file nghe về, các bạn còn có thể mang ra học bất cứ khi nào rảnh rỗi đó. Chúng ta hãy cùng học thật chăm nhé 😉

Continue Reading

Copyright © 2016. Powered by WordPress & Romangie Theme.