[Sample IELTS Writing Task 1] How To Recycle Organic Waste To Produce Fertiliser (Compost)

The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Phân tích đề

Dạng bài: Manufacturing Process – Quá trình sản xuất

Bài có thay đổi thời gian hay không: Phần lớn là không có thời gian thay đổi, có một phần thông tin là có thời gian thay đổi (6 months). Nhưng không ảnh hưởng tới việc sử dụng Tense.

Thì sử dụng trong bài: Thì hiện tại.

Như vậy đã xong phần phân tích đề, chúng ta tới phần Hướng dẫn  viết Task 1Bài viết mẫu – Sample Answer nhé

Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 1 dạng Process

Dạng process thực ra là không khó, nhưng nó cũng có mấy loại, bạn cần đọc kỹ bài này để xem cách phân loại process nhé.

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách viết từ cơ bản tới nâng cao rất chi tiết cho dạng bài Process

Một dạng bài Process rất hay ra gần đây là dạng bài mô tả về Objects, bạn hãy đọc bài học này để nắm được cách viết nhé.

Để viết một bài Process tốt, bạn sẽ cần những từ nối.

Bạn cũng cần tham khảo các đề thi IELTS Writing thi thật trong các năm gần đây để nắm được xu hướng. Đề thi thật kèm đáp án các năm 2019 (tại đây) và 2020 (tại đây)

Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc tự luyện tập IELTS Writing, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn tự học A Special Book on IELTS Writing sẽ cung cấp bài giải, bài tập, kiến thức cho các đề IELTS Writing.

Với bạn sắp thi IELTS, có thể chọn mua bộ đề IELTS Mỳ Ăn Liền để có các đề thi dự đoán kèm đáp án nhé.

Bài viết mẫu

The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagram shows the production of fertiliser, or compost, by recycling organic waste. Overall, there are a total of 5 stages to produce compost from waste.

First, to prepare for the recycling process of organic waste, a plastic container with 2 cubic meters in capacity is required. Also, air is needed for the production of compost, so it is allowed to penetrate inside throughout several air slots on walls on the body of the container.

In the next step, small pieces of organic waste are dropped into the container to form 3 layers of food, grass, and newspaper respectively, with 15 centimetres for each. The following stage is that nitrogen and water at high temperature are added with waste to create a mixture in the container which then is heated continuously over 6 months. During this heating stage, the gas released from the mixture heated escapes through the air slots. After 6 months, the product which is compost is finally formed and ready to go for gardening.

Bạn có thể luyện tập bằng cách viết bài viết cho đề bài này và comment bài viết xuống dưới. Tôi sẽ gửi tới bạn một số nhận xét về bài viết và cách để cải thiện kĩ năng Writing của bạn.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

5/5 - (1 vote)