Nhìn chung, điểm Reading của bạn là khá ổn. Nếu đi thi trong ngày hôm nay, điểm của bạn dao động quanh mức 4.0 tới 5.0.

Với mức điểm số này, bạn sẽ không thấy quá khó khăn khi theo các khoá học IELTS (của tôi hay của ai khác). Tuy nhiên, tuỳ vào mức độ điểm số, thời gian thi hay mục tiêu của bạn nữa thì mới có thể biết được là bạn sẽ đạt kết quả hay không. Lấy ví dụ, bạn muốn 7.0 Reading ngay sau 2 tháng tới thì tôi nghĩ không phải là điều khả thi. Bạn không đánh giá đúng bản thân hoặc bạn bị khờ khạo đi tin vào những điều lừa dối trên mạng.

Reading Feedback

Với khả năng của bạn, tôi nghĩ bước đầu tiên trong lộ trình cải thiện điểm số nên là: Học lấy nền tảng sau đó học lấy kĩ năng. Với nền tảng, trong khoá học của tôi, bạn sẽ được tiếp cận với hệ thống từ vựng hỗ trợ việc đọc hiểu và đồng thời sẽ làm bài tập hướng dẫn để sử dụng ngữ pháp hỗ trợ việc đọc hiểu nhanh hơn. Về kĩ năng, những kĩ năng cơ bản như Scan hay Skim là điều chắc chắn có ở khoá học. Nhưng, chưa đủ, điều quan trọng là các kĩ thuật và chiến thuật làm bài cho từng dạng mới là điều cần thiết nhất. Tôi nghĩ, sau khoá học bạn có thể nâng ngay được từ 1 tới 1.5 chấm cho kĩ năng này.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc học trong các khóa học như thế này, bạn cần có giai đoạn ôn tập chuẩn bị tốt. Vì thế, dựa trên điểm thi của bạn, tôi sẽ thiết kế các bài tập ôn tập bổ trợ để bạn chuẩn bị các kiến thức cơ bản để vào khóa học có thể theo được nhịp học và kiến thức. Các tài liệu ôn tập này được thiết kế cho bạn và gửi tới bạn sau khi bạn hoàn thành đăng ký khóa học IELTS Online của tôi nhé.