Bắt đầu với điểm số Reading nhé, điểm của bạn nếu đi thi ở hiện tại thì sẽ đạt mức từ 5.0 – 6.0 tùy trường hợp bài đọc khó hay không nữa nhé. (Topic lạ)

Với điểm số này thì không quá khó khăn để bạn có thể theo lớp IELTS của tôi. Tuy nhiên, tuỳ vào mức độ điểm số, thời gian thi hay mục tiêu của bạn nữa thì mới có thể biết được là bạn sẽ đạt kết quả hay không.

Reading Feedback

Lấy ví dụ, bạn muốn 7.0 Reading ngay sau 2 tháng tới thì tôi nghĩ không phải là điều khả thi. Bạn không đánh giá đúng bản thân hoặc bạn bị khờ khạo đi tin vào những điều lừa dối trên mạng.

Mục tiêu của tôi trong khóa học là tập trung cải thiện nền tảng từ vựng cho bạn để nâng kĩ năng đọc (và viết, of course) đồng thời rèn cho bạn cách giải quyết các dạng bài nhất định (tập trung nhiều hơn vào các dạng khó và các câu hỏi khó hơn)

Tôi nghĩ sau khóa học bạn có thể đặt mục tiêu 6.5, sau đó ôn thêm khoảng từ 1 tới 2 tháng thì nên đặt mục tiêu 7.0 cho kĩ năng Reading.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc học trong các khóa học như thế này, bạn cần có giai đoạn ôn tập chuẩn bị tốt. Vì thế, dựa trên điểm thi của bạn, tôi sẽ thiết kế các bài tập ôn tập bổ trợ để bạn chuẩn bị các kiến thức cơ bản để vào khóa học có thể theo được nhịp học và kiến thức. Các tài liệu ôn tập này được thiết kế cho bạn và gửi tới bạn sau khi bạn hoàn thành đăng ký khóa học IELTS Online của tôi nhé.