Phần Language production mục đích là muốn kiểm tra khả năng của bạn về mặt ghi nhận ngôn ngữ bao gồm 02 thành phần là ngữ pháp cơ bản và tư duy về mặt idea.

Language feedback

Nhìn chung, điểm số hiện tại của bạn thì ngữ pháp cơ bản và tư duy về mối liên hệ các idea ở mức chấp nhận được để bắt đầu bài thi IELTS. Việc cần làm bây giờ là bạn cần ôn tập tốt với các tài liệu ôn tập nhận được sau khi đăng ký khóa học. Các tài liệu và lộ trình ôn tập này được thiết kế riêng dựa theo điểm số của bạn sẽ giúp bạn chắc chắn các nền tảng này hơn.

Các kiến thức ngữ pháp cơ bản thì chỉ cần ôn lại là sẽ không đáng lo. Về mặt tư duy liên hệ idea thì các bài tập thiết kế tập trung vào câu và đoạn sẽ giúp bạn cải thiện. Phần kiến thức này là cực kỳ cần thiết nếu bạn muốn đạt điểm số tốt trong bài thi Reading và Writing (tất nhiên của Speaking, đặc biệt Part 2, part 3).

Với mục tiêu thi IELTS, bạn nên tập trung ôn tập sớm để có nền tảng vững hơn và yên tâm hơn để dành thời gian vào học cho 4 kĩ năng thay vì phải san xẻ cho phần nền tảng này.