Phần Language production mục đích là muốn kiểm tra khả năng của bạn về mặt ghi nhận ngôn ngữ bao gồm 02 thành phần là ngữ pháp cơ bản và tư duy về mặt idea.

Language feedback

Phần kiến thức này của bạn là khá vững vàng rồi, đủ để bắt đầu cho IELTS. Tôi nghĩ điểm số của bạn ở 2 kĩ năng Reading và Listening cũng thuộc mức khá trở lên rồi.

Việc bạn cần làm bây giờ là ôn lại một chút, kết hợp với các bài tập thúc đẩy output để đưa các kiến thức nền này thành “sản phẩm” dựa trên các bài tập trong cả 4 kĩ năng. Phần kiến thức sau quá trình ôn tập này sẽ được coi là nền tảng để bạn đặt mục tiêu cao hơn cho 4 kĩ năng. Lí do bởi trong khóa học bạn sẽ không mất thời gian san xẻ cho phần nền tảng này nữa mà tập trung hoàn thiện và sử dụng chúng tốt hơn thôi.

Phần ôn tập này được dựa trên các bài tập được thiết kế riêng dựa theo điểm số của bạn ở bài đầu vào nên sẽ giúp bạn ôn tập sát với những gì bạn đang yếu và thiếu. Các bài tập ôn tập này sẽ được gửi tới bạn sau khi bạn hoàn thành đăng ký khóa học nhé.

Bạn nên tập trung cho phần nền tảng này ở giai đoạn ôn nhiều hơn, dành thời gian học trong khóa học cho các kĩ năng khác cần thiết hơn.