Phần Language production mục đích là muốn kiểm tra khả năng của bạn về mặt ghi nhận ngôn ngữ bao gồm 02 thành phần là ngữ pháp cơ bản và tư duy về mặt idea.

Language feedback

Nhìn chung với điểm số hiện tại của bạn thì ngữ pháp cơ bản và tư duy về mối liên hệ idea đều chưa tốt. Nên việc cần làm hiện tại mà bạn nên làm bây giờ là tập trung vào làm các bài tập ôn tập sau khi đăng ký khóa học IELTS Online. Với các bài tập ôn tập được thiết kế riêng cho bạn (dựa trên điểm số), bạn sẽ cải thiện được các kiến thức nền này.

Lấy ví dụ như ngữ pháp cơ bản, tôi không nghĩ là bạn không biết các kiến thức này mà đơn giản chỉ là bạn có thể không đụng tới lâu ngày hay biết nhưng không chắc chắn về kiến thức.

Nên nếu mục tiêu của bạn là thi IELTS thì bạn cần ôn tập sớm để có cái nền tảng này thật vững, như thế bạn mới có thể tự tin để học được vì cả 4 kĩ năng đều rất cần thiết nền tảng này.