Thầy Duc Thang Bui sẽ khai giảng lớp Mầm 15 vào thời gian săp tới.

Lớp sẽ học vào thời gian là từ ngày 2/4/2015

Lớp học vào thứ 3 và thứ 5 – từ 17h10 tới 19h00

Các bạn vui lòng đọc thêm thông tin tại đây về các lớp Mầm:

https://ducthangbui.com/tat-tan-that-ve-lop-mam/

Hoàn thành bài test lớp Mầm để biết trình độ tại:

https://ducthangbui.com/bai-test-dau-vao-kiem-tra-trinh-do-lop-mam/

 

Các bạn đăng ký thông tin để tham gia lớp tại form dưới đây, sau đó mình sẽ gửi email để các bạn tiến hành chuyển khoản để tham gia lớp.

http://goo.gl/forms/oII38D6bFx