Giới thiệu khóa học IELTS trực tiếp tại Hà Nội - IELTS Duc Thang Bui

Khóa học IELTS trực tiếp là khóa học mà tôi đã bắt đầu giảng dạy từ năm 2012 với rất nhiều thế hệ học sinh. 

Đây là khóa học được giảng dạy bằng hình thức học Blended Learning – kết hợp Online và Offline – với mục đích giúp bạn giảm thời gian lên lớp, chi phí học tập mà chất lượng học vẫn được đảm bảo.

Cụ thể, các kiến thức cơ bản hoặc lý thuyết cơ bản sẽ được cung cấp dưới dạng bài giảng online, khi lên lớp học trực tiếp sẽ đi sâu vào các kiến thức lý thuyết nâng cao, hoặc thực hành chuyên sâu.

Khóa học tập trung vào giá trị cốt lõi đó là

“Điểm IELTS cao là kết quả của việc học tập có phương pháp, luyện tập chăm chỉ và học thực chất tư duy tiếng Anh”

Chương trình học chia thành 02 trình độ:

IELTS Mầm – IELTS Căn bản

Mục tiêu

Khóa Mầm dành cho các bạn có khả năng tiếng Anh ở mức căn bản bắt đầu làm quen với các kiến thức IELTS từ sơ cấp tới trung cấp.

Nếu bạn đã thi IELTS trước đây và đạt điểm dưới 5.5, hoặc có TOEIC dưới 600 thì có thể đăng ký ngay lớp này. Nếu không, bạn có thể xem hướng dẫn làm bài kiểm tra đầu vào ở dưới để biết chính xác trình độ hiện tại của mình.

Lưu ý, nếu bạn đang mất gốc tiếng Anh thì cần đăng ký trước ngày khai giảng lớp IELTS Mầm từ 04 tới 08 tuần để được học bổ trợ Pre-IELTS (không thu thêm học phí)

Kết thúc khóa học, bạn được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để thi đạt IELTS 5.5 (thậm chí đã có những bạn đạt 6.0 chỉ sau khóa Mầm – bạn có thể xem kết quả học viên tại đây nhé)

Nội dung học tập

Kỹ năng Reading

 • Bạn sẽ được học phương pháp làm bài và luyện tập các dạng bài Reading cơ bản với bài giảng chi tiết và bài tập luyện tập (kết hợp offline và online). Khóa học sẽ tập trung vào các dạng bài cơ bản và ăn điểm trước để bạn thấy IELTS Reading không khó, chỉ cần chiến lược phù hợp sẽ giúp bạn nhanh đạt mục tiêu khoảng 6.0 cho Reading sau khi học xong.
 • Có bài chữa tất cả các bài tập chi tiết giúp bạn nắm rõ được cách rèn luyện và phương pháp làm bài cho Reading IELTS.
 • Test thường xuyên (2 tuần 1 bài test) để bạn có thể tự đánh giá đúng nhất sự tiến bộ và vấn đề đang gặp phải của bản thân.
 • Có hệ thống từ vựng chi tiết cho kỹ năng Reading giúp bạn tăng kỹ năng đọc hiểu.
 • Có các bài tập bổ trợ được thiết kế theo hình thức cá nhân hóa và tùy theo các điểm yếu mà được thiết kế riêng.

Kỹ năng Listening

 • Bạn sẽ được học phương pháp nghe hiểu tiếng Anh kèm luyện phát âm để phục vụ Listening.
 • Bạn sẽ được học phương pháp làm bài và luyện tập các dạng bài Listening cơ bản với các bài giảng chi tiết và bài tập luyện tập (kết hợp offline và online), tập trung vào các dạng bài cơ bản và ăn điểm trước để bạn thấy IELTS Listening không khó, với chiến lược phù hợp bạn sẽ nhanh đạt mục tiêu khoảng 6.0 cho Listening sau khi học xong.
 • Có bài chữa tất cả các bài tập chi tiết giúp bạn nắm rõ được cách rèn luyện và phương pháp làm bài cho Listening IELTS.
 • Test thường xuyên (2 tuần 1 bài test) giúp bạn đánh giá được sự tiến bộ và vấn đề đang gặp phải của bản thân.
 • Có kho bài luyện nghe hàng ngày giúp tăng kỹ năng nghe hiểu nhanh chóng.
 • Có các bài tập bổ trợ được thiết kế theo hình thức cá nhân hóa và tùy theo các điểm yếu mà được thiết kế riêng.

Kỹ năng Speaking

 • Khóa học cung cấp hệ thống từ vựng cho Speaking rất chi tiết, phù hợp với trình độ cơ bản.
 • Giúp bạn luyện lại phát âm từ cơ bản tới nâng cao kèm bài tập ôn tập phát âm.
 • Hướng dẫn bạn chiến lược trả lời cơ bản cho IELTS Speaking
 • Bạn được luyện tập Speaking 1:1 với giáo viên online hàng tuần.
 • Có cơ hội tham gia hoạt động nhóm trên lớp để cải thiện kỹ năng Speaking.

Kỹ năng Writing

 • Bạn sẽ được luyện tập từ cơ bản ở mức độ viết câu cho đúng tới viết đoạn rồi mới viết bài
 • Bạn sẽ được hướng dẫn và hệ thống hóa lại tư duy trong việc sử dụng từ vựng và ngữ pháp theo hướng tự nhiên và học thuật.
 • Bạn sẽ được học kiến thức và phương pháp để viết bài Task 1 và Task 2.
 • Có hệ thống bài giảng giúp chuẩn hóa lại kiến thức ngữ pháp ứng dụng trong IELTS.
 • Bạn được thực hành viết hàng tuần kèm theo bài chữa chi tiết trên lớp, hoặc chữa riêng chi tiết (không chữa đại diện 1 bạn trong lớp mà bài của bạn nào cũng được chữa)
 • Không học theo kiểu sử dụng mẫu, ăn nhanh, ăn liền mà hướng tới tư duy viết thực sự.

Thời gian học

Lộ trình học lớp IELTS Mầm kéo dài trong 14 tuần:

 • Học trên lớp trực tiếp: 2 buổi/ tuần
 • Học online speaking 1:1 với giáo viên: 1 buổi/tuần
 • Học ở nhà qua các bài giảng chi tiết: 4 giờ/tuần
 • Thời gian làm bài tập hàng ngày: 1 giờ

Học phí và thời gian khai giảng

Vui lòng xem chi tiết ở phía dưới

IELTS Chồi – IELTS Nâng cao (Intensive)

Mục tiêu

Khóa Chồi dành cho các bạn có tiếng Anh ở trung cấp tới nâng cao.

Kết thúc khóa học, bạn được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để thi đạt IELTS 6.0 – 7.0 (bạn có thể xem các kết quả học viên tại đây nhé) 

Nếu có mục tiêu điểm cao hơn, sau khóa học bạn có thể đăng ký học các lớp chuyên biệt từng kỹ năng hoặc tùy vào mục tiêu điểm cụ thể từng kỹ năng thì tôi sẽ giúp bạn lên kế hoạch học ôn riêng.

Nếu bạn đã thi IELTS trước đây và đạt điểm từ 5.5 – 6.0, hoặc có TOEIC dưới 600 thì có thể đăng ký ngay lớp này. Hoặc có thể xem hướng dẫn làm bài kiểm tra đầu vào ở dưới.

Bạn có thể đăng ký lớp sớm trước 4 tới 8 tuần để học ôn lại một số kiến thức trước khi vào học.

Nội dung học tập

Kỹ năng Reading

 • Bạn sẽ được học phương pháp làm bài và luyện tập các dạng bài Reading nâng cao với các bài giảng chi tiết và bài tập luyện tập (kết hợp offline và online). Ở khóa Chồi, bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào các dạng bài khó nhất trong IELTS Reading với chiến lược phù hợp giúp bạn tăng điểm số rất nhanh sau khóa học.
 • Có bài chữa tất cả các bài tập chi tiết giúp bạn nắm rõ được cách rèn luyện và phương pháp làm bài cho Reading IELTS.
 • Test thường xuyên (2 tuần 1 lần) giúp bạn đánh giá được sự tiến bộ và vấn đề đang gặp phải của bản thân.
 • Cung cấp hệ thống từ vựng chi tiết cho kỹ năng Reading giúp bạn tăng kỹ năng đọc hiểu.
 • Các bài tập bổ trợ được thiết kế theo hình thức cá nhân hóa và tùy theo các điểm yếu mà được thiết kế riêng.

Kỹ năng Listening

 • Bạn sẽ được học phương pháp nghe hiểu tiếng Anh kèm luyện phát âm để phục vụ Listening.
 • Bạn sẽ được học phương pháp làm bài và luyện tập các dạng bài Listening nâng cao với các bài giảng chi tiết và bài tập luyện tập (kết hợp offline và online), với trọng tâm là các dạng bài khó nhất trong IELTS Listening với chiến lược phù hợp giúp bạn tăng điểm số rất nhanh sau khóa học.
 • Có bài chữa tất cả các bài tập chi tiết giúp bạn nắm rõ được cách rèn luyện và phương pháp làm bài cho Listening IELTS.
 • Test thường xuyên (2 tuần 1 lần) giúp bạn đánh giá được sự tiến bộ và vấn đề đang gặp phải của bản thân.
 • Có kho bài luyện nghe hàng ngày giúp tăng kỹ năng nghe hiểu nhanh chóng.
 • Các bài tập bổ trợ được thiết kế theo hình thức cá nhân hóa và tùy theo các điểm yếu mà được thiết kế riêng.

Kỹ năng Speaking

 • Cung cấp hệ thống từ vựng cho Speaking rất chi tiết, phù hợp với trình độ  nâng cao, giúp bạn tăng điểm Speaking nhanh.
 • Bạn sẽ được hướng dẫn phương pháp phát âm nâng cao giúp Speaking tự nhiên hơn và hướng dẫn chiến lược trả lời nâng cao cho IELTS Speaking phù hợp với mục tiêu 6.0+ cho kỹ năng Speaking
 • Bạn được luyện tập Speaking 1:1 với giáo viên online hàng tuần.
 • Có cơ hội tham gia hoạt động nhóm trên lớp để cải thiện kỹ năng Speaking.

Kỹ năng Writing

 • Bạn sẽ được học kiến thức và phương pháp NÂNG CAO cho bài viết Task 1 và Task 2 từ tư duy phân tích bài, tư duy phát triển và sắp xếp bài viết.
 • Bạn được hướng dẫn và hệ thống hóa lại từ duy trong việc sử dụng từ vựng và ngữ pháp theo hướng tự nhiên và học thuật.
 • Cung cấp hệ thống từ vựng chuẩn cho các chủ đề trong IELTS Writing giúp bạn tự tin với các đề IELTS Writing.
 • Có hệ thống bài giảng giúp chuẩn hóa lại về kiến thức ngữ pháp NÂNG CAO ứng dụng trong IELTS.
 • Bạn được thực hành viết hàng tuần kèm theo bài chữa chi tiết trên lớp, hoặc chữa riêng chi tiết (không chữa đại diện 1 bạn trong lớp mà bài của bạn nào cũng được chữa)
 • Không học theo kiểu sử dụng mẫu, ăn nhanh, ăn liền mà hướng tới tư duy viết thực sự.

Thời gian học

Lộ trình học lớp IELTS Chồi kéo dài trong 16 tuần

 • Học trên lớp trực tiếp: 2 buổi/ tuần
 • Học online speaking 1:1 với giáo viên: 1 buổi/tuần
 • Học ở nhà qua các bài giảng chi tiết: 4 giờ/tuần

Thời gian làm bài tập hàng ngày: 1 giờ

Học phí và thời gian khai giảng

Vui lòng xem chi tiết ở phía dưới

Giai đoạn học ôn thi (BONUS CHO RIÊNG HỌC VIÊN)

Đây là giai đoạn hỗ trợ KHÔNG THU HỌC PHÍ sau khóa học cho tất cả bạn học viên đã đăng ký thi chính thức tại IDP hoặc BC, có kế hoạch thi cụ thể.

Giai đoạn này tập trung vào ôn luyện đề với nội dung được cá nhân hóa do tôi thiết kế phù hợp với từng bạn.

Thời gian hỗ trợ tối đa 12 tuần.

Như vậy, bạn được lợi thế là không chỉ được học kiến thức mà còn được ôn thi không mất thêm chi phí nào nữa. Ưu đãi dành riêng cho học sinh của tôi và là điều lý giải tại sao rất nhiều học sinh của tôi đạt điểm IELTS cao.

Nội dung học

 • Reading & Listening: luyện theo bộ đề rất đa dạng, với các đề được chữa chi tiết giúp bạn nâng cao nhanh điểm số cho 2 kỹ năng này. Bạn được quyền truy cập vào kho đề này miễn phí
 • Writing: viết bài theo bộ đề dự đoán sát đề thi và được kèm chữa bài riêng. Bạn được chữa bài miễn phí theo chương trình học do tôi thiết kế cho riêng bạn.
 • Speaking: luyện nói 1vs1 với giáo viên cho tới khi đi thi. Bạn được học miễn phí theo chương trình học do tôi thiết kế cho riêng bạn.

BẠN CẦN ĐĂNG KÝ SỚM ĐỂ HƯỚNG CÁC ƯU ĐÃI VỀ H ỌC PHÍ VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÓ THỜI GIAN HỌC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VÀO LỚP THEO HƯỚNG DẪN CỦA TÔI

Học phí và thời gian khai giảng

 • Học phí từng lớp bạn vui lòng xem bảng ở dưới
 • Học phí đã bao gồm học Pre IELTS (miễn phí) và giai đoạn học ôn thi (miễn phí)
 • Giảm 300k nếu bạn đóng trước toàn bộ học phí lớp Mầm hoặc lớp Chồi và đăng ký trước ngày khai giảng ít nhất 4 tuần để chuẩn bị cho lớp học tốt nhất
 • Giảm ngay 500k nếu đóng combo 2 lớp
 • Bạn đăng ký theo nhóm từ 2 – 3 người trở lên sẽ được giảm học phí. Vui lòng liên hệ để nhận thông tin cụ thể về ưu đãi.
 • Bạn có thể đóng Deposit (đặt cọc – đặt gạch) trước 1 triệu và hoàn thành học phí vào buổi đầu tiên của khóa học. Nếu bạn không tham gia khóa học sau đó, tiền deposit sẽ không được hoàn lại (do tôi có thể đã phải từ chối vài bạn để nhường chỗ cho bạn)
 • Hình thức đóng học phí là chuyển khoản. Do tôi thường đi dạy và làm dự án nên chỉ ở Phòng dạy học riêng khi trong giờ học, do đó tôi chỉ nhận chuyển khoản. Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể ra các chi nhánh ngân hàng hoặc phòng giao dịch gần nhất để chuyển khoản. Việc này giúp tôi dễ quản lý và tiện cho việc tra cứu sau này.

Thời gian khai giảng

Địa điểm lớp học

Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội. (Phòng học tại nhà riêng)

Các bước đăng ký học

Trường hợp 01: Nếu bạn đã thi IELTS trước đây

 • Nếu bạn đã đạt IELTS dưới 5.5, bạn đăng ký học lớp Mầm.
 • Nếu bạn đã đạt IELTS từ 5.5 – 6.0, bạn đăng ký học lớp Chồi.
 • Nếu bạn không muốn làm bài kiểm tra mà đang không tự tin về nền tảng tiếng Anh, bạn có thể học lớp Mầm.
 • Không chấp nhận các kết quả IELTS là thi thử ở đâu đó, tôi chỉ tính kết quả thi IELTS chính thức thôi nhé.

Bạn vui lòng gửi thông tin cá nhân và viết mail đăng ký học gửi về email thang.bilingo@gmail.com với nội dung như dưới đây, sau đó tôi sẽ đánh giá phù hợp và thông báo với bạn về tình trạng của lớp và có hướng dẫn bạn cách đăng ký học:

Tiêu đề email:

Đăng ký học IELTS trực tiếp tại Hà Nội

Nội dung email gồm:

Họ tên:

Mã lớp học muốn đăng ký:

Mục tiêu thi IELTS:

Thời gian dự kiến thi IELTS:

Số điện thoại:

Ngày tháng năm sinh (tiện xưng hô):

Điểm thi IELTS đã thi trước đây:

Thời điểm đã thi IELTS gần nhất:

Nguyện vọng khác nếu có:

Trường hợp 02: Nếu bạn chưa thi IELTS trước đây

Để đăng ký học, vui lòng làm bài test theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập trang bài test tại đây 

Bước 2: Đăng ký tài khoản để làm bài test

Bước 3: Thực hiện bài test

Bước 4: Xem hệ thống tính tổng điểm bài test.

Sau đó, gửi email có nội dung dưới đây về email thang.bilingo@gmail.com

Tiêu đề email:

Tư vấn học IELTS trực tiếp tại Hà Nội

Nội dung email gồm:

Họ tên:

Mục tiêu thi IELTS:

Thời gian dự kiến thi IELTS:

Số điện thoại:

Ngày tháng năm sinh (tiện xưng hô):

Điểm số bài Test Reading 1: (theo %)

Điểm số bài Test Reading 2: (theo %)

Điểm số bài Test Listening 1: (theo %)

Điểm số bài Test Listening 2: (theo %)

Điểm số bài Test Language Production: (theo %)

Sau đó, tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn cho bạn về định hướng học và có các hướng dẫn đăng ký học.

BẠN CẦN ĐĂNG KÝ SỚM ĐỂ HƯỚNG CÁC ƯU ĐÃI VỀ H ỌC PHÍ VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÓ THỜI GIAN HỌC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VÀO LỚP THEO HƯỚNG DẪN CỦA TÔI