GIới hạn bộ đề thi IELTS - Mỳ Ăn Liền

Bài viết này được cập nhật về giới hạn bộ đề cho các bạn thi IELTS thời gian tới.  Các giới hạn này dựa trên việc các bạn học sinh đi thi về report lại và tôi sắp xếp các topic có tỉ lệ trúng cao nhất từ trên xuống. Trước khi 1 tuần các bạn nên xem lại danh sách giới hạn này để học nhé.

Bấm để đăng ký mua bộ đề mỳ ăn liền

Giới hạn đề Speaking

Giới hạn và thứ tự đề Speaking thường có thay đổi trong 1 – 2 tuần nên bạn cần chú ý cập nhật thường xuyên nhé.