Dấu “,” trong tiếng Anh

Để nắm được cách sử dụng dấu phẩy trong tiếng anh, chúng ta cùng phân tích các ví dụ sau:

Example:

 1. Mary, John, Beth, among others, are the students who got the prize.
 2. X, not Y, should be the winner.
 3. Verbs, such as quit and avoid, should be followinged by –ing

Câu hỏi: Những câu trên đã đánh dấu câu chính xác chưa?

Trả lời:

 1. Mary, John, Beth, among others, are the students who got the prize.

Cách sử dụng dấu câu ở câu 1 chưa đúng, câu 1 phải được viết lại như sau:

Mary, John, AND Beth, among others, are the students who got the prize.

 • Đối tượng liệt kê cuối cùng thường sẽ đi kèm với từ “AND” đứng trước đối tượng đó.
 • Nếu bạn thắc mắc liệu sau sau từ “students” có cần kèm theo dấu “,” hay không thì câu trả là không. Đây là một mệnh đề thiết yếu, nghĩa là nó là yếu tố cần thiết để định nghĩa cho danh từ mà nó bổ nghĩa (trong trường hợp này thì danh từ là “students”), vì vậy không cần phải có dấu phẩy.
 1. X, not Y, should be the winner.

 

 • Đây là câu sử dụng dấu câu đúng.

 

 1. Verbs, such as quit and avoid, should be followinged by –ing

 

 • Không có dấu phẩy trong câu này. Giống với các mệnh đề thiết yếu, các cụm thiết yếu cũng không đi kèm với dấu phẩy.

Cụm “such as quit and avoid” là cần thiết để mô tả các dạng của động từ được theo sau bởi đuôi –ing. Dấu”,” chỉ ra rằng động từ, tất cả các động từ – với “quit” và “avoid” đưa ra là các ví dụ – nên được theo sau bởi đuôi –ing. Chúng ta đều biết rằng điều này không đúng.

Nói cách khác, bạn sẽ sử dụng dấu phẩy nếu chủ ngữ là “Certain verbs” hoặc “Some verbs” thay vì chỉ có “Verbs”.

Thêm vào đó, “form” là  một danh từ đếm được số ít, và cần phải có một mạo từ đi kèm theo -trong trường hợp này, mạo từ được sử dụng là “the” – đứng trước nó và bổ nghĩa cho “-ing”

 • Câu 3 được viết lại như sau:

Verbs such as “quit” and “avoid” should be followed by the “ing” form.

OR

Certain verbs, such as “quit” and “avoid,” should be followed by the “-ing” form

Biên dịch : Bùi Thúy Hằng

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

 

3/5 - (2 votes)