Đây là bài viết tổng hợp các đáp án cho các bài học tiếng Anh mỗi ngày trong 15 phút cùng Mr. Duc Thang Bui.

Tôi hiểu rằng khi làm bài tập trong chương trình học tiếng Anh hằng ngày, bạn sẽ cảm thấy khó khăn vì không có ai luyện tập cùng và trao đổi đáp án.

Không sao, bạn có thể làm việc đó bằng cách comment cùng tất cả mọi người khác.

Tôi cũng hiểu rằng, đáp án sẽ cần được phân tích để bạn hiểu rõ hơn. Tôi cũng sẽ có đưa lên các phân tích về các đáp án và các lỗi sai của các bạn gặp phải trong quá trình làm bài.

Cập nhật về Bài học tiếng Anh mỗi ngày

Tôi sẽ liên tục cập nhật các bài học tiếng Anh mỗi ngày nên đáp án trong này có thể sẽ có nhiều sự thay đổi, vì vậy tôi khuyến khích các bạn hãy vào đây để cập nhật thường xuyên.

Tuy nhiên, khi nào tôi nhận được nhiều người cùng học các bài học tiếng Anh mỗi ngày này, và tới khi đăng tải hết 18 bài học, tôi mới đưa các phân tích bài tập vào.

Vì thế nên các bạn mới cần phải truy cập thường xuyên để “hóng” các cập nhật này cùng tôi nhé.

Bài 01 – Nhận diện phát âm cơ bản

Bài 02 – Bắt đầu luyện nghe

Bài 03 – Luyện đọc hiểu cùng tôi

Bấm vào đây để xem đáp án và giải thích

Đáp án

I.

 1. in New Zealand
 2. a bird
 3. about the size of a chicken
 4. no
 5. no
 6. eight
 7. daytime
 8. no
 9. the government
 10. because the kiwi live only in New Zealand

II.

 1. F     2.F     3. T     4. T     5. T     6. T     7.F

Giải thích đáp án

Bài 04 – Học phát âm 2 âm khó

Bài 05 – Luyện Nghe và ôn tập phát âm

Bấm vào đây để xem đáp án và giải thích

Bài 05 – Nghe và ôn tập phát âm

Cùng luyện nghe và học ôn lại phát âm và sửa lỗi phát âm đúng thương hiệu Việt Nam nhé.

Đáp án bài 01

 1. Get
 2. Christmas
 3. Give
 4. Picture

Đáp án bài 02

 1. Which chair
 2. Match cheers
 3. Watch chat
 4. Stage joked
 5. Catch chickens
 6. Change jackes

Bài 06