[Actual Test 14/12/2019] Task 1 – A Plan Of A City In 1950 And At The Present

The maps below show a plan of a city in 1950 and at the present. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Phân tích đề

Dạng bài: Bản đồ

Bài có thay đổi thời gian hay không: đề bài có sự thay đổi về thời gian giữa 2 mốc thời gian là 1950 và hiện tại (now)

Thì sử dụng trong bài: thì quá khứ đơn, hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành

Như vậy đã xong phần phân tích đề, chúng ta tới phần Hướng dẫn  viết Task 1Bài viết mẫu – Sample Answer nhé

Hướng dẫn viết bài Writing Task 1 dạng Maps

Các hướng dẫn chi tiết cho dạng bài này đã được tổng kết tại một cuốn Ebook (miễn phí và chi tiết) khác của tôi chuyên về các bài dạng Map. Bạn có thể tải tại đây nhé.

Bài viết mẫu

The maps below show a plan of a city in 1950 and at the present. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The map shows how the city was developed in its size to accommodate more residents from 1950 and up to now.

In 1950, 20,000 people lived in this riverside city, including a business area and a residential area, in the north bank of the river, which runs from the south-east through the west of the map. A main road runs from north to south through the city, with another main road leading from west to east of the river where an airport located. There was a government building in the south of the river and a bridge to connect this building with business area.

Now, the population of this city grew to 200,000. For 50 years, the business district and housing estate have enlarged to occupy a larger area in both 2 side of the river. To the east of the river, a dam was constructed, and the airport was expanded. Also, a part of the river runs through the new city was converted into a lake to store water from dam. To the south of the city, there is a new government building while another road and bridge were erected to connect the south and the east of the city.

(201 words)

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

5/5 - (1 vote)