1. Nhìn nhận về tính từ và trạng từ

 Để có thể hiểu về dạng ngữ pháp này ngay từ đầu thì việc đầu tiên là phải phân biệt đâu là tính từ và đâu là trạng từ.

Trong task 1 của IELTS thì với những trạng từ có đuôi –ly có thể gọi là khá đủ để bạn có thể sử dụng. Sau đây là list những tính từ và trạng từ thông dụng. Trong mỗi dòng thì từ trước là tính từ và từ theo sau là trạng từ.

dramatic – dramatically

significant – significantly

sharp – sharply

marked -markedly

slight – slightly

steady – steadily

  1. Đừng bị nhầm lẫn bởi danh từ và động từ.

Bạn có thể bị nhầm lẫn giữa động từ và danh từ. Tại sao vậy ? Rất nhiều từ bạn cần sử dụng ở task 1 đều vừa là động từ vừa là danh từ mà không cần phải chuyển đổi ngoại trừ thêm –s –ed hay –ing. Sau đây là những trường hợp điển hình. Trong mỗi dòng thì danh từ và động từ là hoàn toàn giống nhau:

increase – increase

decrease – decrease

rise – rise

fall- fall

  1. Cấu trúc

Có một cách để hiểu đúng đó là học thuộc những cấu trúc thông dụng. Sau đây là ba cấu trúc phổ biến nhất:

  1. adjective + noun

Một cấu trúc phổ biến mà bạn phải nhớ là tính từ + danh từ. Hãy cùng xem ví dụ sau:

There was a significant increase in the amount of coffee sold.

Significant là tính từ và increase là danh từ

     2. verb + adverb
Cấu trục phổ biến thứ hai là động từ + trạng từ. Ví dụ:

The amount of tea sold fell slightly in 2002

fell là động từ còn slightly là trạng từ bổ nghĩa cho nó.

      3. noun + to be/remain + adjective
Cấu trúc này hơi khác một chút và có thể gây nên một vài hiểu nhầm. Dường như đáng nhẽ bạn phải dùng trạng từ nhưng khi ta sử dụng “ to be” hoặc động từ “ to remain” ta phải dùng tính từ kèm theo

The price remained steady at £200. 

 Hãy học nhiều cấu trúc để sử dụng tiếng Anh một cách đa dạng. đừng

chỉ dùng một cấu trúc riêng biệt.

Biên dịch : Võ Duy Quốc Thái 

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

 

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post