24/07/2019 - IELTS Writing Task 1 - cost of water in 5 cities in Australia

The table shows the cost of water in 5 cities in Australia

TỔNG HỢP ĐỀ THI THẬT IELTS 2019

The table shows the cost of water in 5 cities in Australia

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Phân tích đề 24/07/2019

Dạng bài Table – bảng biểu so sánh các thông tin liên quan tới chi phí sử dụng nước, trong đó so sánh chi phí sử dụng nước dưới và trên 125 kiloliter, và so sánh chi phí sử dụng nước theo hộ dân ở 5 thành phố.

Đơn vị sử dụng trong bài: giá trị tiền ($ dollar).

Bảng có sự thay đổi về ở cột 1 và cột 2.

Thì sử dụng: thì hiện tại do không đề cập gì tới thời gian.

Xem hướng dẫn chi tiết về cách phân tích và viết một bài table.

Ngôn ngữ cần chú ý khi sử dụng: ngôn ngữ so sánh và ngôn ngữ miêu tả đối tượng.

Dàn ý đề 24/07/2019

24_07_2019_the cost of water in 5 cities_sample-min

Phân tích idea

Tôi sử dụng các màu khác nhau để thể hiện thông tin liên quan tới nhau. Trong đó ta thấy:

Adelaide và Perth có số liệu ở cột đầu là bằng nhau (0.42), và cùng tăng lên và cùng lớn hơn các số liệu của các thành phố khác.

Số liệu các thành phố khác ở 2 cột đầu không đổi (hoặc gần như không đổi)

Ở cột cuối cùng, 2 số khoanh tròn là cao nhất và thấp nhất, 3 số còn lại sẽ mô tả.

Dàn ý

Mở bài (Introduction): viết lại đề bài theo cách khác (paraphrase). Tham khảo cách viết mở bài Task 1.

Tổng quan (Overview) và thân bài (body): Tham khảo hướng dẫn để tìm overview 

Nói lại các thông tin ở phần phân tích idea. Ví dụ: Overall, there is no difference between the cost of using under and over 125 kilolitres (KL) of water in Brisbane, Melbourne and Sydney whereas the difference in Perth and Adelaide is significant. It can be seen that households in Perth pay more in water used while those in Melbourne pay less than those in other cities.

Thân bài (body)

Có rất nhiều cách để nhóm thông tin trong phần thân bài.

Cụ thể:

Cách 1: Chia nhóm các thành phố

  • Đoạn 1: Adelaide và Perth
  • Đoạn 2: 3 thành phố còn lại

Cách 2: Chia từng cột để viết

Theo như hình vẽ thì ta thấy chúng có thể chia thành 2 đoạn thế này

  • Đoạn 1: 2 cột đầu tiên
  • Đoạn 2: cột cuối cùng

Các lỗi hay gặp trong bài này

Đề này tôi có cho một số học viên của lớp IELTS Writing thì thấy có một số lỗi trong việc hiểu nhầm thông tin là hay gặp. Cụ thể:

  • Không biết cách nhóm thông tin
  • Nói quá nhiều thông tin, ví dụ liệt kê hết các số liệu có giá trị gần bằng nhau.
  • Bỏ qua các thông tin lớn hay nhỏ nhất ở trong từng cột.
  • Lỗi diễn đạt: people pay $0.42 for water use (ở đây họ phải trả $0.42 cho 1 kiloliter nước mà họ dùng nếu dùng ít hơn 125 Kiloliter chứ không phải trả $0.42 cho việc dùng nước. Trả ít vậy, khôn thế quê mình đầy).

Bài viết – Sample

The table shows the cost of water in 5 cities in Australia

The table shows the cost of water according to kololiters of water used and the average household bill in 5 cities in Australia.

Overall, there is no difference between the cost of using under and over 125 kilolitres (KL) of water in Brisbane, Melbourne and Sydney whereas the difference in Perth and Adelaide is significant. It can be seen that households in Perth pay more in water used while those in Melbourne pay less than those in other cities.

The cost of water usage per kiloliter for use up to 125 KL in Adelaide and Perth was $0.42. This number is much lower than that of water use in 3 other cities from $0.78 to $0.98. Adelaide and Perth have to pay much more, at $1.00 and $1.50 respectively, if the water use exceeds 125 KL while there is no change in the figure for Brisbane, Melbourne and Sydney.

In terms of household bills, each household in Perth pay the highest bill, at $332 while the figure for those in Melbourne is $253. Household water bills in 3 other cities are from $310 to $319.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post