Có 20 quy tắc về động từ chủ đề để cố gắng thể hiện cụ thể các phần của hình thức ngôn ngữ tiếng Anh. Hầu hết các khái niệm của quy ước về Động từ chủ thể không phức tạp, tuy vậy vài khía cạnh về việc sử dụng số ít và số nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh thì phức tạp hơn.

Hãy xem xét về ngôi thứ 2 đại từ số nhiều y’all được sử dụng ở ngôn ngữ địa phương Nam Mỹ như một ví dụ. Gọi một nhóm người ở ngôi thứ 2 bằng cách sử dụng tiếng Anh chuẩn sẽ không hiệu quả và cần nhiều từ hơn.

Một câu như I want to talk to all of you sitting at the table bằng tiếng Anh chuẩn có thể được nói khá đơn giản trong ngôn ngữ địa phương Nam Mỹ với câu I want to talk to y’all.

Do đó, 20 quy tắc về động từ chủ đề khác nhau đôi chút do ngôn ngữ địa phương.

Các quy tắc là gì?

1.Đối tượng (S) và động từ (V) phải thống nhất về số lượng. Đây là quy tắc nền tảng để hình thành nền của khái niệm.

The dog growls when he is angry. The dogs growl when they are angry.

 2.  Đừng bối rối bởi những từ nằm giữa S và V, chúng không làm ảnh hưởng tới Quy ước.

The “dog, who is chewing on my jeans, is” usually very good.

3. Các cụm giới từ nằm giữa S và V thường không ảnh hưởng tới quy ước

The “colors of the rainbow are” beautiful.

4. Khi câu được bắt đầu với “there” hoặc “here”, S luôn luôn được đặt sau V nên cần cẩn thận để có thể xác định chính xác.

There “is a problem with the balance sheet. Here are” the papers you requested.

 5. S không luôn luôn đứng trước V trong câu hỏi. Hãy chắc chắn rằng bạn xác định chính xác S trước khi quyết định dạng đúng của V để sử dụng.

Does Lefty usually eat grass? Where are the pieces of this puzzle.

6. Nếu 2 S được liên kết bởi “and”, chúng thường được sử dụng với động từ số nhiều

The cow and the pig are jumping over the moon.

7. V là số ít nếu 2 S được tách biệt bởi “and’ đề cập tới cùng một người hay một vật

Red beans and rice is my mom’s favorite dish.

8. Nếu một trong các từ each, every, or no đứng trước S, V được sử dụng ở số ít

No smoking or drinking is allowed. Every man and woman is required to check in.

9. Nếu cả 2 S đều là số ít và đều được kết nối bởi các từ or, nor, neither/ nor, either/ or, và not only/ but also, V là số ít

Jessica or Christian is to blame for the accident.

10. Trường hợp duy nhất khi đối tượng (O) của yếu tố giới từ trong các quyết định về sử dụng động từ số ít hay số nhiều là khi đối tượng danh từ hay đại từ như some, half, none, more, all, … được theo sau bởi cụm giới từ. Trong các câu này, O của giới từ xác định dạng của V.

All of the chicken is gone. All of the chickens are gone.

11. Động từ số ít thường được sử dụng cho các đơn vị đo lường hoặc thời gian

Four quarts of oil was required to get the car running.

12. Nếu cả 2 S đều là số nhiều và đều được kết nối bởi các từ or, nor, neither/ nor, either/ or, và not only/ but also, V là số nhiều

Dogs and cats are both available at the pound.

13. Nếu một S là số ít và S còn lại là số nhiều và được kết nối bởi các từ or, nor, neither/ nor, either/ or, và not only/ but also, sử dụng dạng động từ ứng với S gần nhất với V.

Either the bears or the lion has escaped from the zoo. Neither the lion nor the bears have escaped from the zoo.

14. Đại từ không xác định thường cần động từ số ít

Everybody wants to be loved.

15. Ngoại trừ các đại từ few, many, several, both, all, some luôn cần dạng số nhiều

Few were left alive after the flood.

16. Nếu 2 infinatives được tách biệt bởi and thì dạng của V là số nhiều

To walk and to chew gum require great skill.

17. Khi các động danh từ được sử dụng như S của 1 câu, chúng cần động từ số ít nhưng khi chúng được liên kết bởi and thì chúng sử dụng động từ số nhiều

Standing in the water was a bad idea. Swimming in the ocean and playing drums are my hobbies.

18. Collective danh từ như herd, senate, class, crowd, … thường cần động từ số ít

The herd is stampeding

19. Tên sách, phim, tiểu thuyết,… được coi như số ít và sử dụng động từ số ít

The Burbs is a movie starring Tom Hanks.

20. Quy tắc cuối cùng – Hãy nhớ chỉ S ảnh hưởng tới V.

Biên dịch : Nguyễn Hồng Lâm

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post